Konferencja „Nowe światy - nowe idee”


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na zapraszana na Ogólnopolską Konferencję Doktorancko - Doktorską „Nowe światy - nowe idee”. Obrady odbywać się będą w dniach 29 - 30 maja 2015 r. 

11034263_609770155790224_3863313068162156068_nZakres tematyczny konferencji obejmuje:
- odkrywanie nowych lądów, krain geograficznych – w ujęciu zarówno historycznym, jak i etnologicznym;
- idee, które okazały się przełomowe;
- odkrycia i odkrywcy;
- eksploracja nieznanych terenów, zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i w odniesieniu do dziedzin badawczych;
- szaleńcy czy rewolucjoniści? – głosiciele teorii nieakceptowalnych w czasach im współczesnych;
- odkrywanie jako przywracanie tego, co – do tej pory – było pomijane;
- nowe metody badawcze i ich zastosowanie praktyczne.

                                                                                               Program konferencji: 

Piątek – 29.05
Sala Rady Wydziału (103)
12.00 – Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości.
12.30   –   14.00   –   Prelekcja   Pana   Tomasza   Grzywaczewskiego   poświęcona podróżniczemu odkrywaniu wschodu na nowo.
14.00 – 15.30 – przerwa obiadowa
15.30 – rozpoczęcie obrad w sekcjach tematycznych
SALA 203
Moderatorzy: mgr Aleksandra Jeleń, mgr Agata Marciniak
Sekcja I
15.30 – 15.50 – mgr  Kinga  Alicja  Kowalik (UPKEN w  Krakowie) - Dookoła Europy kształcąc wczoraj, dziś, jutro – Jan Ámos Komenský jako prekursor kształcenia   permanentnego   i   jego   dziedzictwo   dla   rozwoju   edukacji   we współczesnej Europie.
15.50  –  16.10  –  mgr  Leszek  Styczyński  (UŁ)  -  Julian  Talko  –  Hryncewicz  - podróżnik, odkrywca, badacz.
16.10 – 16.30 – mgr Joanna Kustowska (USz) - Nagroda Nobla nie dla kobiet? Krótka historia Jocelyn Bell Burnell.
16.30 – 16.50 – Dyskusja
Sekcja II
16.50 – 17.10 – mgr Olga Tuszyńska – Szczepaniak (UŁ) - Wykorzystanie metody antropologicznej i interdyscyplinarności nauk w badaniu zjawiska masek w średniowiecznej architekturze sakralnej.
17.10 – 17.30 – mgr Katarzyna Jarno – Cichosz (UŁ) - „Na odrzwiach bramy ten się napis czyta, O treści memu duchowi kryjomej” - o drzwiach w kościele parafialnym w Drużbinie.
17.30 – 17.50 – mgr Agata Marciniak (UŁ)– Science – Fiction a rzeczywistość, czyli posthumanizm jako nowe stadium ewolucji człowieka.
17.50 – 18.10 – Dyskusja
18.10 – Zakończenie obrad
20.00 – Impreza integracyjna w Klubie Szafa.

SALA 204
Moderatorzy: mgr Anna Kowalczyk, mgr Kinga Grzegorzewska
Sekcja III
15.30 – 15.50 – dr  Marcin Kluzik (SWBJ w Krakowie)  - Opozycja i Europa. Rozważania na temat integracji europejskiej na łamach prasy drugiego obiegu.
15.50 – 16.10 – mgr Jarosław Kubiak (UŁ) - Polscy syndykaliści - marzyciele czy rewolucyjni  wizjonerzy?  Narodziny i  rozwój  idei  syndykalistycznych  w  Polsce międzywojennej.
16.10 – 16.50 – mgr Robert Witak (UŁ) - Prometeizm – idea, która jednoczyła narody czy „imperializm słabości”?
16.50 – 17.10 – Dyskusja
Sekcja IV
16.50 – 17.10 – mgr Daria Domarańczyk (UŁ) - Nowa nauka, nowe problemy, czyli narodziny psychologii naukowej na ziemiach polskich w XIX wieku.
17.10 – 17.30 – mgr Aleksandra Budzisz (AWF w Katowicach) - Zaburzenia w postrzeganiu ciała z perspektywy filozoficznej.
17.30 – 17.50 – mgr  Fryderyk  Kwiatkowski (UJ) - Ezoteryczny ferment, czyli krótka historia o pewnym szewcu, który zmienił oblicze Zachodniej filozofii. Heretycka metafizyka Jakuba Böhmego.
17.50 – 18.10 – Dyskusja
18.10 – Zakończenie pierwszego dnia obrad
20.00 – Impreza integracyjna w Klubie „Szafa”

Sobota – 30.05
SALA 203
Moderatorzy: mgr Sylwana Borszyńska, mgr Kinga Grzegorzewska
Sekcja V
10.00 – 10.20 – mgr Aleksandra Sylburska (UŁ) - Węgrzy wobec „nowej rzeczywistości” - reakcja węgierskiego społeczeństwa na proces przejmowania władzy przez komunistów w świetle relacji polskich dyplomatów (1945–1948).
10.20 – 10.40 – mgr Aleksandra Tobiasz (UŁ) - Czeskie gry z historią.
10.40  –  11.00  –  mgr  Beata  Śliwińska  (UO)  -  Polscy  szaleńcy  w  Afryce: „budowniczy„w Kamerunie i ”rowerzysta” w Kongo, czyli Stefan Szolc Rogoziński i Kazimierz Nowak.
11.00 – 11.20 – Dyskusja
Sekcja VI
11.20 – 11.40 – dr Agnieszka Kobrzycka (UŁ) - Pionierzy nowoczesnej pedagogiki. Oświeceni i ich poglądy na wychowanie.
11.40  –  12.00  –  mgr  Aleksandra  Jeleń  (UŁ)  -  Starożytnicze  pasje  Antoniego Białeckiego (1836-1912).
12.00 – 12.20 – mgr Izabela Chat (UO) - Nowe idee wychowawcze - sytuacja dzieci w średniowieczu.
12.20 – 12.40 – Dyskusja
12.40 – 14.30 – Przerwa obiadowa
SALA 203
Moderatorzy: mgr Katarzyna Jarno – Cichosz, mgr Marcel Knyżewski
Sekcja VII
14.30 – 14.50 – mgr Marcel Knyżewski (UŁ) - „Nowe” w budownictwie krzyżackim przełomu XIV i XV stulecia.
14.50 – 15.10 – mgr Katarzyna Schatt – Babińska (UŁ)  - Oblicza zmiany praktyk ochrony i konserwacji zabytków w XIX-wiecznej Francji.
15.10 – 15.30 – mgr Karol Ossowski (UJ) - Tabula, figura, pictura. Klasyfikacja, cechy i funkcje map średniowiecznych do XIV wieku.
15.30 – 15.50 – Dyskusja
Sekcja VIII
15.50 – 16.10 – mgr Łukasz Biały (UŁ) - W XIX wieku odkryto zegar jeszcze raz.
16.10 – 16.30 – mgr Daria Rutkowska (UŁ) - Na „marginesie” architektury XIX w. - pomijane kościoły z terenu Guberni Radomskiej.
16.30 – 16.50 – mgr Paweł Kajzar (UPJP II w Krakowie) - Koniaków i koronki- odkrywane na nowo.
16.50 – 17.10 – Dyskusja
SALA 204
Moderatorzy: mgr Anna Kowalczyk, mgr Anna Cieszkowska
Sekcja IX
10.00 – 10.20 – mgr Anna Reterska – Trzaskowska (UŁ)  - Państwo bez terytorium – fikcyjna idea?
10.20 – 10.40 – mgr Joanna Kaźmierczak (UŁ) - Wolność głoszenia (nowych) poglądów i ideologii na gruncie prawa polskiego.
10.40 – 11.00 – mgr Edyta Stefania Dzwonkowska (UKSW) - Znaczenie prawa do wolności myśli (od starożytności po współczesność).
11.00 – 11.20 – Dyskusja
Sekcja X
11.20 – 11.40 – mgr Dawid Jędrzejak (UWM) - Kultura romska nowym światem dla współczesnego etnologa.
11.40 – 12.00 – mgr Konrad Kultys (SWPS w Warszawie) - Cyberprzestrzeń jako świat efemerycznych treści - komplikacje w dostępie do tekstów kultury na przykładzie net-artu.
12.00 – 12.20 – mgr Karolina Baraniak (UWr) - Ożywienie etniczne indiańskich społeczności Chile - odkrywanie tożsamości czy przywracanie odebranych praw i tradycji ?
12.20 – 12.40 – Dyskusja
12.40 – 14.30 – Przerwa obiadowa
SALA 204
Moderatorzy: mgr Michał Sierba, mgr Piotr Sadowski
Sekcja XI
14.30 – 14.50 – mgr Bogusz Bomanowski (UŁ) - Początki rozwoju imperializmu moskiewskiego - wybrane zagadnienia.
14.50 – 15.10 – mgr Michał Sierba (UŁ) - Początki prawa miejskiego na Podlasiu. Reinterpretacja poglądów i próba nowej datacji nadania praw miejskich Tykocinowi.
15.10 – 15.30 – mgr Kinga Grzegorzewska (UŁ) - Rola kobiet hiszpańskich w kolonizacji Nowego Świata - wybrane zagadnienia.
15.30 – 15.50 – Dyskusja
Sekcja XII
15.50 – 16.10 – mgr Joanna Jasitczak (UŁ) - Narodziny amerykańskich symboli patriotycznych na przykładzie muzyki.
16.10 – 16.30 – mgr Piotr Sadowski (UŁ) - Pan Crockett jedzie do Waszyngtonu. Opowieść o tym jak żołnierz i bohater pogranicza został kongresmenem i odkrył świat polityki.
16.30 – 16.50 – mgr Anna Kowalczyk (UŁ) - Reorganizacja amerykańskiej Marynarki Wojennej po tzw. rewolucji 1800 roku i zakończeniu quasi – wojny amerykańsko – francuskiej.
16.50 – 17.10 – Dyskusja
Sekcja XIV
17.10 – 17.30 – mgr Andrzej Kobak (UŁ) - Cienie przełomu – maska dekadenta, Karol Potkański na tle fin de sciecle’u.
17.30 – 17.50 – mgr Sylwana Borszyńska (UŁ) - Nowe idee dotyczące społeczno- prawnej pozycji kobiety w społeczeństwie Królestwa Polskiego na podstawie prasy z początku XX wieku.
17.50 – 18.10 – mgr Anna Cieszkowska (UŁ) - Propaganda szczepień w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Łodzi jako idea poszerzenia wiedzy o zdrowiu.
18.10 – 18.30 – Dyskusja
18.30 – Zakończenie obrad.

patronat-medialny-sprawuje-historia-logo

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz