XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii


XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii  w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej odbędzie się w Olejnicy w dniach 28-29  września  2017 r.

Celem XVI konferencji Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej jest zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.

Organizatorzy przewidują publikację prezentowanych prac w czasopiśmie „Rozprawy Naukowe” AWF Wrocław (w pierwszym i częściowo w drugim kwartale roku 2018).

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.

W rankingu czasopism MNiSW w 2016 roku Rozprawy Naukowe otrzymały 8 punktów.

Od numeru 57 czasopismo „Rozprawy Naukowe” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Rozprawy Naukowe są zamieszczane i udostępniane w bazach: POL-inex, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCO oraz Index Copernicus.

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

Referaty – wymagania redakcyjne i prezentacja (na podstawie regulaminu zawartego na stronie internetowej: rozprawynaukowe.pl

Miejsce:

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy,

Olejnica, ul. Leśna 2

64-234 Przemęt

Dojazd do Olejnicy

Uprzejmie informujemy, że dla osób, które planują przyjazd do Leszna PKP lub PKS, istnieje możliwość skorzystania z transportu, przygotowanego przez organizatorów: 28 września – do Olejnicy oraz 29 września z Olejnicy. W związku z tym, prosimy o informację telefoniczną lub mailową, kto z Państwa chciałby z takiej formy skorzystać?

Dla osób, które planują przyjazd do Olejnicy samochodem, w załączniku przekazujemy mapy, ułatwiające dojazd na miejsce konferencji.

Zgłoszenia udziału prosimy przesłać na niżej podany adres do dnia 4 września 2017 r.  (druk zgłoszenia w załączeniu). Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł. Obejmuje on koszty organizacyjne, nocleg , wyżywienie oraz koszt spotkania integracyjnego. Opłatę konferencyjną należy przelać na konto (dane poniżej) do dnia 15 września 2017 r.

Dane do opłaty konferencyjnej:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35

NIP 896-00-07-519

Nr konta bankowego

77 1240 3464 1111 0010 6320 9674

W tytule przelewu proszę podać nazwisko i imię uczestnika konferencji oraz wpisać numer subkonta wg wzoru: „Nazwisko Imię – 4423

Dane kontaktowe:

Sekretariat

Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej

tel.: (71) 347-31-09

e-mail: rafal.szubert@awf.wroc.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Wychowani a Fizycznego

Instytut Edukacji Szkolnej

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław

Wrocław, 14.08.2017 r. 

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego, Instytut Edukacji Szkolnej, Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Centrum Historii Uczelni i AWF Wrocław

Honorowy patronat:

Rektor AWF we Wrocławiu dr hab. prof. AWF Andrzej Rokita

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz