III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski od 11 października w Krakowie


„Dawna Rzeczpospolita: Historia – Pamięć – Dziedzictwo” – to temat przewodni III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który odbędzie się w dniach 11–14 października w Krakowie. Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Muzeum Historii Polski.

Kongres to cykliczne, odbywające się co pięć lat spotkanie uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się polską historią, ale również jej kulturą, sztuką i nauką. W kongresie weźmie udział około 600 uczestników z niemal 30. krajów. Głównym organizatorem jest Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Celem tegorocznego kongresu zgodnie z jego hasłem przewodnim jest zebranie w jednym miejscu i czasie osób, zainteresowanych zarówno samym fenomenem Dawnej Rzeczypospolitej, jak i czym była, i jak trwała o niej pamięć przez następne wieki. Jakich konsekwencji i przejawów jej istnienia można dopatrzyć się zarówno w historii późniejszej Polski i Litwy, jak i pozostałych krajów, które kiedyś znalazły się w kręgu jej oddziaływania.

Obrady będą odbywać się w specjalnych sekcjach tematycznych, które z kolei zostaną podzielone na poszczególne panele. Podczas obrad uczestnicy pochylą się nad dziejami nowożytnego Państwa Polsko-Litewskiego na tle powszechnym i spróbować odpowiedzieć m.in. na pytanie – na ile Dawna Rzeczpospolita była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa Dawnej Rzeczpospolitej i jego obecności w świadomości narodów, zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Polaków, Rosjan, Ukraińców, Żydów. 

W kongresie wezmą udział nie tylko historycy ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych, placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Obecni będą studenci, doktoranci, pracownicy muzeów, dziennikarze oraz osoby, dla których ważne jest badanie i przedstawianie dziejów Polski na świecie.

„Dawna Rzeczpospolita: Dziedzictwo, które łączy czy dzieli” to tytuł sesji w ostatnim dniu kongresu, moderowanej przez profesorów Michała Kopczyńskiego (Muzeum Historii Polski) i Igora Kąkolewskiego. W dyskusji wezmą udział naukowcy z Litwy.

Podczas kongresu po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem).

III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

3 komentarze

  1. OP. pisze:

    Niech portal rozprawi się z wydawaniem nagród za konkursy, a nie tylko zbiera dane.

Zostaw własny komentarz