Unia wileńsko-radomska z 1401 r. - przyczyny, postanowienia i skutki


Unia wileńsko-radomska  (18 stycznia 1401 r. i 18 marca 1401 r.) zawarta pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim, a Królestwem Polskim.

Unia została zawarta na podstawie dokumentu wystawionego przez Witolda w Wilnie w dniu 18 stycznia 1401 r., który potwierdziła rada koronna w Radomiu w dniu 11 marca 1401 r.

Władysław Jagiełło i Witold

Przyczyny:

  • Śmierć królowej Jadwigi Andegaweńskiej
  • Brak potomstwa z małżeństwa Władysława Jagiełły i Jadwigi
  • Konieczność wobec powyższego uregulowania dalszych stosunków polsko-litewskich

Postanowienia:

Witold książę litewski przypuszczony przez króla Władysława do udziału w rządach Wielkiego Księstwa Litewskiego, przyrzeka wierność królowi i Koronie polskiej, zapewniając, że po jego śmierci Wielkie Księstwo wróci do króla, jego potomków i Korony, z wyjątkiem ziem, które przeznacza dla brata Zygmunta i dla żony swej Anny tytułem wiana, a które po śmierci także do króla, jego potomków i Korony polskiej mają wrócić.

Biskupi, kniaziowie i bojarzy litewscy przyrzekają przestrzegać układu zawartego między królem Władysławem i księciem Witoldem (Wilno).

Rada koronna przyrzeka przestrzegać układu zawartego między królem Władysławem a księciem Witoldem (Radom).

  • Zastrzeżono, iż w wypadku bezpotomnej śmierci Władysława panowie polscy wraz z panami litewskimi wybiorą jego następcę
  • Panowie litewscy zobowiązali się mimo śmierci Jadwigi do dalszego przestrzegania układu z Krewa (unii krewskiej)
  • Witold utrzymał rządy w Wielkim Księstwie

Skutki:

  • Potwierdzenie związków polsko-litewskich i zwierzchniej pozycji Władysława Jagiełły

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz