Język łaciński i kultura antyczna od września w szkolnej podstawie programowej


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2020 r. w liceach i technikach jednym z przedmiotów nauczania w zakresie podstawowym lub rozszerzonym będzie język łaciński i kultura antyczna.

Język łaciński i kultura antyczna

Cyceron przemawiający w senacie. Fresk Cezara Maccariego. Palazzo Madama, siedziba włoskiego senatu w Rzymie

Opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia uzupełnia program nauczania o przedmiot język łaciński i kultura antyczna, który może być nauczany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym w liceach i technikach.

Cel zajęć z łacina i kultury antycznej

Celem zajęć z łaciny i kultury antycznej będzie kształcenie przede wszystkim umiejętności oraz pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień.

Zasadniczą rolą przedmiotu język łaciński i kultura antyczna realizowanego w zakresie rozszerzonym jest kształtowanie humanistycznej wrażliwości uczniów i przekazanie im wiedzy na temat języka łacińskiego i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, jak również ich roli w rozwoju kultury i języka polskiego. W związku z tym cele kształcenia zostały zdefiniowane w taki sposób, aby obejmowały receptywne i produktywne kompetencje w zakresie języka łacińskiego, w tym przede wszystkim znajomość charakterystycznych dla łaciny zjawisk językowych oraz umiejętność rozumienia i przekładu tekstu łacińskiego na język polski, a także kompetencje kulturowe w zakresie kultury starożytnej Grecji i Rzymu oraz obecności i recepcji tradycji antycznej (w tym roli języka łacińskiego) w dziejach i kulturze polskiej.

Cele kształcenia – wymagania ogólne

Zakres podstawowy

 1. W zakresie kompetencji językowych.
  1. Znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalająca czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różno- rodne formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie.
 2. W zakresie kompetencji kulturowych.
  1. Znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie od starożytności do czasów nowożytnych.
  2. Świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami (łaciński, grecki, cyrylica).
  3. Podstawowa znajomość wybranych, ważnych zjawisk z zakresu antycznej historii, filozofii, prawa, mitologii, religii, literatury, sztuki i architektury oraz tradycji antyku w kulturze europejskiej i polskiej.
  4. Znajomość wybranych pojęć i terminów z zakresu humanistyki oraz ich grecko-rzymskiego rodowodu.
 3. W zakresie kompetencji społecznych.
  1. Rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.
  2. Świadomość długiego trwania wartości zrodzonych na podłożu kultur greckiej i rzymskiej, wzbogaconych przez pierwiastek judeochrześcijański.

Zakres rozszerzony

 1. W zakresie kompetencji językowych: znajomość gramatyki języka łacińskiego oraz umiejętność rozumienia i tłumaczenia tekstu łacińskiego.
  1. Uczeń zna i potrafi stosować podstawowe zjawiska morfologiczne i składniowe typowe dla języka łacińskiego. Uczeń rozumie czytany ze słownikiem tekst łaciński i dokonuje poprawnego przekładu prozatorskiego tekstu łacińskiego na język polski, z wykorzystaniem słownika łacińsko-polskiego, w tłumaczeniu zachowując polską normę językową.
 2. W zakresie kompetencji kulturowych: znajomość kultury i tradycji antycznej oraz jej wpływu na kultury późniejsze.
  1. Uczeń zna, rozumie i interpretuje zjawiska i teksty kultury antycznej, umieszczając je we właściwym dla nich kontekście i zauważając ich cechy charakterystyczne, oraz rozpoznaje i interpretuje elementy tradycji antycznej w tekstach kultury późniejszej.
 3. W zakresie kompetencji społecznych: świadomość roli antyku w kształtowaniu się kultury i tożsamości polskiej oraz znaczenia kultury grecko-rzymskiej dla kultury europejskiej i światowej.
  1. Uczeń ma świadomość znaczenia tradycji antycznej dla kształtowania się i rozwoju kultury polskiej i światowej.
Język łaciński i kultura antyczna czy plastyka lub filozofia?

Dyrektorzy szkół zdecydują czy w szkole realizowany będzie nauka łaciny i kultury antycznej, czy też plastyki, muzyki lub filozofii.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

5 komentarzy

 1. Tomasz pisze:

  Tak za powrotem do kształcenia na poziomie, od którego skutecznie do tej pory odcinano naszą młodzież.

 2. Kamil pisze:

  Ale po co ta łacina? Pragnę przypomnieć, że jest to martwy język, nikt się nią nie posługuje.

 3. Marian pisze:

  Postawię dolary przeciwko kasztanom, że w związku z możliwością wyboru przedmiot pojawi się w maksimum 20 szkołach...
  A poza tym jestem za ale nie kosztem rozwoju kompetencji ekspresji kulturalnej, co jest równie ważne dla młodych ludzi...

Zostaw własny komentarz