Historia referendów w Polsce. Na jakie pytania odpowiadali Polacy?


Historia referendów w Polsce pokazuje, że w kluczowych momentach powojennej historii Polacy decydowali o kierunku, w jakim podążał ich kraj. Za pomocą referendów wyrażali swoje opinie w istotnych sprawach. Oto przegląd tych ważnych konsultacji społecznych, przedstawiony w kolejności chronologicznej.

PRL

Tablice agitacyjne przed referendum w Warszawie w 1946 r.

Referendum w Polsce w 1946 roku

 1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?
 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Wyniki zostały sfałszowane. Oficjalnie podano, że Polacy trzy razy opowiedzieli się „tak”.

Tak Nie
Pytanie 1. 7 844 522 68% 3 686 029 32%
Pytanie 2. 8 896 105 77,2% 2 634 446 22,8%
Pytanie 3. 10 534 697 91,4% 995 854 8,6%

 

Referendum w Polsce w 1987 roku

 1. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian
 2. Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?
Tak Nie Brak odpowiedzi
Pytanie 1. 11 601 975 66,04% 4 866 207 27,70% 1 100 781 6,27%
Pytanie 2. 12 127 621 69,03% 4 317 401 24,57% 1 123 941 6,40%
III RP

Referenda w Polsce w 1996 roku

Referendum uwłaszczeniowe

 1. Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli?
Tak Nie
Pytanie 1. 7 844 522 68% 3 686 029 32%

 

Referendum prywatyzacyjne

 1. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej, wynikające z orzeczeń Trybunatu Konstytucyjnego, były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego?
 2. Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne?
 3. Czy jesteś za tym, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw?
 4. Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych?
Tak Nie
Pytanie 1. 8 439 458 95,07% 437 466 4,93%
Pytanie 2. 8 512 931 95,99% 355 363 4,01%
Pytanie 3. 1 985 567 23,16% 6 588 559 76,84%
Pytanie 4. 8 022 353 91,32% 762 905 8,68%

 

Referendum w Polsce w 1997 roku

 1. Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?

Frekwencja wyniosła 42,86%.

Tak Nie
Pytanie 1. 8 580 129 96,15% 343 197 3,85%

 

Referendum w Polsce w 2003 roku

Urna w sali lokalu wyborczego w Polsce

 1. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?

Frekwencja wyniosła 58,85%. Tym samym przekroczyła próg połowy uprawnionych, co zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oznaczało, że było ono wiążące.

Tak Nie
Pytanie 1. 13 514 872 77,45% 3 935 655 22,25%

 

Referendum w Polsce w 2015 roku

 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Frekwencja wyniosła 7,8%. Ponieważ nie przekroczyła progu połowy uprawnionych, to zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynik referendum nie był wiążący.

Tak Nie
Pytanie 1. 1 829 995 78,75% 493 935 21,25%
Pytanie 2. 404 515 17,37% 1 923 994 82,63%
Pytanie 3. 2 194 684 94,52% 128 288 5,48%

 

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz