Andrzej Górecki

Student dziennikarstwa UW, miłośnik powieści historycznych, dobrej muzyki i podróży.
Zainteresowania historyczne: Historia Polski, a zwłaszcza wojskowość polska z lat 1500 – 1831 i 1914 – 1921, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dziejów jazdy polskiej.

Artykuł autorstwa:

„Tyszkiewiczowie z Waki” - L. Narkowicz - recenzja

„Tyszkiewiczowie z Waki” - L. Narkowicz - recenzja

Wydawnictwo DiG wydało książkę Liliany Narkowicz Tyszkiewiczowie z Waki. Jest to swoista saga, jednej z  gałęzi magnackiego rodu. Autorka, opierając się głównie na materiałach z archiwum rodzinnego, odtwarza dwudziestowieczne losy Tyszkiewiczów z Waki.