Andrzej Górecki

Student dziennikarstwa UW, miłośnik powieści historycznych, dobrej muzyki i podróży.
Zainteresowania historyczne: Historia Polski, a zwłaszcza wojskowość polska z lat 1500 – 1831 i 1914 – 1921, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dziejów jazdy polskiej.

Artykuł autorstwa:

„Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem” (1391–1396) - J. Sperka - recenzja

„Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem” (1391–1396) - J. Sperka - recenzja

Wydawnictwo Templum opublikowało niedawno nowe, poprawione i uzupełnione wydanie pracy profesora Jerzego Sperki, Wojny króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396). Praca ta prezentuje czytelnikowi trzy konflikty zbrojne jakie musiało stoczyć państwo rządzone przez Władysława Jagiełłę z krnąbrnym księciem.

„Armia Napoleońska 1790–1815” - L. Rousselot - recenzja

„Armia Napoleońska 1790–1815” - L. Rousselot - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV wydało niedawno pracę, wybitnego znawcy armii Napoleona Bonaparte, Luciena Rousselota. Jest to dzieło w którym Czytelnik znajdzie prawie wszystko na temat munduru i oporządzenia wojsk Boga Wojny.

„Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku...” - T. Strzeżek - recenzja

„Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku...” - T. Strzeżek - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV opublikowało niedawno drugie wydanie, pracy wybitnego znawcy wojny polsko-rosyjskiej z lat 1830–1831 Tomasza Strzeżka. Książka ta, oparta w części o niedawno odszukane przez Autora źródła, daje Czytelnikowi pełny obraz ofensywy wiosennej 1831 roku.

„Wojna o kresy wschodnie 1918–1921” - L. Wyszczelski - recenzja

„Wojna o kresy wschodnie 1918–1921” - L. Wyszczelski - recenzja

Wydawnictwo Bellona opublikowało niedawno kolejną książkę profesora Lecha Wyszczelskiego, pod tytułem Wojna o kresy wschodnie 1918–1921. Praca ta jest zapisem dziejów trzech wojen, jakie musiała stoczyć odrodzona po 123 latach zaborów Rzeczpospolita.

„Mohacs 29 VIII 1526” - P. Tafiłowski - recenzja

„Mohacs 29 VIII 1526” - P. Tafiłowski - recenzja

Wydawnictwo Inforteditions wydało książkę Piotra Tafiłowskiego pod tytułem Mohacs 29 XVIII 1526. Autor przedstawił w niej przyczyny, przebieg i skutki kampanii 1526 roku.

„Eryk XIV Waza. Król Ludu” - K. Carlqvist - recenzja

„Eryk XIV Waza. Król Ludu” - K. Carlqvist - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Finna ukazała się niedawno książka szwedzkiego historyka i dziennikarza Knuta Carlqvista Eryk XIV Waza. Król Ludu. Praca ta niczym malowniczy fresk odkrywa przed Czytelnikiem świat renesansowej Szwecji.

„Jean Baptiste Bernadotte...’’ - M. Beckman - recenzja

„Jean Baptiste Bernadotte...’’ - M. Beckman - recenzja

Wydawnictwo Finna oddało właśnie w nasze ręce książkę Margarety Beckman Jean Baptiste Bernadotte. O tym, jak żołnierz armii Napoleona został następcą tronu szwedzkiego, praca jest opowieścią o drodze na tron Szwecji, jaką przebył ten jeden z mniej docenianych marszałków Napoleona.

’’Ostrołęka 1831’’ - M. Leszczyński - recenzja

’’Ostrołęka 1831’’ - M. Leszczyński - recenzja

Wydawnictwo Bellona oddało niedawno w ręce czytelników książkę Michała Leszczyńskiego pod tytułem Ostrołęka 1831. Autor we wnikliwy i ciekawy sposób omówił w swej pracy, przyczyny i przebieg wyprawy Wojska Polskiego na Gwardię w maju 1831 roku, oraz tytułową bitwę pod Ostrołęką.

„Protoplaści Książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii” - M. Antoniewicz - recenzja

„Protoplaści Książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii” - M. Antoniewicz - recenzja

Wydawnictwo DiG wydało książkę Marcelego Antoniewicza Protoplaści Książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Autor przedstawił w swej pracy, dzieje mitów narosłych wokoło początków tego znamienitego rodu.

„Kawaleria Królestwa Polskiego 1815–1830” - M. Trąbski - recenzja

„Kawaleria Królestwa Polskiego 1815–1830” - M. Trąbski - recenzja

Wydawnictwo DiG oddało w nasze ręce książkę Macieja Trąbskiego Kawaleria Królestwa Polskiego 1815–1830. Praca ta jest kompendium wiedzy na temat jazdy z okresu Królestwa Kongresowego, dogłębnie omawiając wszystkie związane z jej funkcjonowaniem aspekty.