Andrzej Górecki

Student dziennikarstwa UW, miłośnik powieści historycznych, dobrej muzyki i podróży.
Zainteresowania historyczne: Historia Polski, a zwłaszcza wojskowość polska z lat 1500 – 1831 i 1914 – 1921, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz dziejów jazdy polskiej.

Artykuł autorstwa:

„Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku” – E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz (red.) – recenzja

„Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku” – E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz (red.) – recenzja

Wydawnictwo Avalon opublikowało niedawno bardzo ciekawą antologię tekstów naukowych zatytułowaną  Wobec króla i Rzeczpospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku. Praca ta jest pokłosiem czwartej konferencji historyków nowożytnych poświęconej dziejom magnaterii, zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.   

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV opublikowało niedawno reprint pracy z 1939 roku pod tytułem Epizody kawaleryjskie. Na książkę składają się wspomnienia kawalerzystów z wojen z lat 1914-1920, ze zdecydowaną przewagą relacji o walkach w roku 1920.  Jak po latach prezentuje się omawiana praca?

„Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku” – M. Majewski – recenzja

„Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku” – M. Majewski – recenzja

Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej opublikowało niedawno pracę Marcina Majewskiego pod tytułemKresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku. Jest to jedna z nielicznych monografii wielkich jednostek kawalerii polskiej, biorących udział w wojnie obronnej 1939 roku, tym samym stanowi gratkę dla każdego miłośnika kawalerii II RP.

„Regina Armorum. Rzecz o lancy” - J. Jaworski - recenzja

„Regina Armorum. Rzecz o lancy” - J. Jaworski - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV lubi zaskakiwać swych wiernych Czytelników. Wydawać by się mogło, że praca poświęcona lancy w kraju, w którym przez kilka wieków, broń ta była uznaną za narodową, nie jest niczym zaskakującym, ale jak do tej pory, prócz jednego artykułu opublikowanego przed wieloma laty na emigracji, nie powstało żadne kompendium wiedzy na temat tej broni. […]

„Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa” - R. M. Jurga - recenzja

„Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa” - R. M. Jurga - recenzja

Jako kontynuację pierwszej pozycji Autora, wydanej w 1995 roku, wydawnictwo Vesper opublikowało kolejną pracę Roberta Jurgi pod tym samym tytułem Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa. Zastanówmy się zatem, czy naprawdę warto po nią sięgnąć?

„Litewski kontekst wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku” - J. Jaworski - recenzja

„Litewski kontekst wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku” - J. Jaworski - recenzja

Polskie powstania nie mają ostatnio dobrej passy. Środowiska opiniotwórcze, a w ślad za nimi wielu historyków, wytykają im brak przygotowania i nieliczenie się z realnymi szansami na sukces. Tym większą wagę posiadają prace, które jak wydana przez wydawnictwo NapoleonV książka Litewski kontekst wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku, przeciwstawiają się utartym poglądom.

„Oficerowie i dżentelmeni…” - P. Jaźwiński - recenzja

„Oficerowie i dżentelmeni…” - P. Jaźwiński - recenzja

Instytut Wydawniczy Erica we współpracy z wydawnictwem Tetragon opublikował niedawno pracę Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów Drugiej Rzeczpospolitej. Jest to poszerzona wersja pracy Autora pod tytułem Koń, koniak, kobiety.Książka ta jest popularnonaukową próbą przybliżenia współczesnemu Czytelnikowi wiedzy na temat życia prywatnego i służby korpusu oficerskiego kawalerii  WP z lat 1918-1939.

„Uzbrojenie Kawalerii Napoleońskiej” - T. Tonelli - recenzja

„Uzbrojenie Kawalerii Napoleońskiej” - T. Tonelli - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV lubi zaskakiwać Czytelników. Zaskoczyło tym bardziej, gdyż prac włoskich historyków ukazuje się nad Wisłą mało.  Na rodzimym rynku  brakuje również opracowań poświęconych uzbrojeniu, ową lukę zapełnia Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej.

„1812 Wielki Odwrót” - P. Britten Austin - recenzja

„1812 Wielki Odwrót” - P. Britten Austin - recenzja

Wydawnictwo Finna wznowiło niedawno trzeci tom pracy Paula Austina o wyprawie Bonapartego na Rosję. 1812 Wielki Odwrót jest książką wyjątkową. Jej monumentalność robi na Czytelniku duże wrażenie.  Praca składająca się w ogromnej mierze z relacji uczestników wyprawy, zabiera Nas w samo centrum koszmaru.

„Ostatnia kampania Napoleona na terenie Niemiec” – F. L. Petre - recenzja

„Ostatnia kampania Napoleona na terenie Niemiec” – F. L. Petre - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV opublikowało niedawno klasyczną pracę Ostatnia kampania Napoleona na terenie Niemiec. Osoba zainteresowana przyczynami klęski Korsykanina w roku 1813, nie mogła otrzymać lepszej książki na temat.