Daniel Puławski


Artykuł autorstwa:

Terroryzm samobójczy – od Herostratesa po rozpad imperiów kolonialnych - część I

Terroryzm samobójczy – od Herostratesa po rozpad imperiów kolonialnych - część I

U progu drugiej dekady XXI w. terroryzm pozostaje niepokonany i bardzo groźny. Obecnie jest to zjawisko zdominowane przez terroryzm islamski. Historia pokazuje jednak, że nie zawsze tak było.

„Imperialna gra. Putin, Ukraina i nowa zimna wojna” – M. Kalb – recenzja

„Imperialna gra. Putin, Ukraina i nowa zimna wojna” – M. Kalb – recenzja

Książka Marvina Kalba to wielopoziomowa analiza historii Rosji i Ukrainy oraz systemu społeczno-politycznego obydwu państw. Autor w swojej pracy sięga do zamierzchłych czasów Rusi Kijowskiej – kraju stanowiącego początek wspólnych dziejów późniejszej Ukrainy i Rosji, wyjaśniając tym samym ich związek cywilizacyjno-kulturowy. Nawiązując do pamiętnego przemówienia prezydenta Władimira Putina z 18 marca 2014 r., Kalb przedstawia […]

„2017: Wojna z Rosją” – R. Shirreff – recenzja

„2017: Wojna z Rosją” – R. Shirreff – recenzja

Od zakończenia II wojny światowej kontynent europejski był względnie spokojnym miejscem na świecie. Żelazna kurtyna i stojące naprzeciw siebie nieprzyjacielskie armie paradoksalnie gwarantowały pokój, a wzajemne zniszczenie zdawało się być jedynie wytworem wrogich doktryn i sztabów armii.

„Snajper. Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii” - Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen - recenzja

„Snajper. Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii” - Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen - recenzja

Współczesne konflikty zbrojne niewątpliwie można scharakteryzować za pomocą kilku cech, czy swego rodzaju wyznaczników, do których należałoby zaliczyć: asymetryczność czyli nierównowagę sił i środków (wojny oraz konflikty zbrojne, w których przeciwnicy dysponowali podobnymi potencjałami odeszły do historii), krótki lub stosunkowo niedługi czas ich trwania (od fazy wybuch poprzez fazę charakteryzującą się największym nasileniem walk, aż […]

„Brudne wojny” - J. Scahill - recenzja

„Brudne wojny” - J. Scahill - recenzja

 Carl von Clausewitz w swojej książce O wojnie stwierdził: że wojna stanowi kontynuację polityki prowadzonej innymi środkami. Od czasu wydania jego dzieła upłynęło niemal 200 lat, światem wstrząsnęły dwie wojny światowe oraz dziesiątki mniejszych, lokalnych konfliktów zbrojnych. Mimo to myśl Clausewitza wciąż pozostaje aktualna, o czym przekonały się władze i obywatele Stanów Zjednoczonych 11 września […]

„Cywilni wojownicy” - E. Prince - recenzja

„Cywilni wojownicy” - E. Prince - recenzja

Tematyka wykorzystania formacji najemnych we współczesnych konfliktach zbrojnych jest delikatnie mówiąc okrojona. Dla wielu profesja żołnierza najemnego odeszła w historyczny niebyt, innymi słowy - żołnierz najemny, nierzadko wyjęty spod prawa, dla wielu stał się reliktem przeszłości. Konflikty w Iraku i Afganistanie ukazały nowy rodzaj żołnierza najemnego – Private Military Contractor, będącego pracownikiem firmy świadczącej usługi ochrony […]

„Cywilni wojownicy. Najemnicy w ogniu wojny” – E. Prince - recenzja

„Cywilni wojownicy. Najemnicy w ogniu wojny” – E. Prince - recenzja

Tematyka wykorzystania formacji najemnych we współczesnych konfliktach zbrojnych jest delikatnie mówiąc okrojona. Dla wielu profesja żołnierza najemnego odeszła w historyczny niebyt, innymi słowy żołnierz najemny – nierzadko wyjęty spod prawa, dla wielu stał się reliktem przeszłości. Konflikty w Iraku i Afganistanie ukazały nowy rodzaj żołnierza najemnego – Private Military Contractor, będącego pracownikiem firmy świadczącej usługi […]