Daria Czarnecka


Artykuł autorstwa:

„Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r.” – G. Bębnik – recenzja

„Sokoły kapitana Ebbinghausa. Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r.” – G. Bębnik – recenzja

Oddziały kapitana Ebbinghausa, funkcjonujące w świadomości powszechnej jako złowrogi Freikorps bądź V Kolumna, tak naprawdę są badawczą terra incognita. Narosłe mity, opisy zdrady niemieckiej mniejszości zamieszkującej II Rzeczpospolitą, a także rozproszenie dokumentów nie ułatwiały dokładnego opisu powstania i działalności tej grupy dywersyjnej. Kim zatem był ów tajemniczy kapitan i jego „Sokoły”? Czy rzeczywiście były tak […]

„Furie Hitlera. Niemki na froncie wschodnim” – Wendy Lower – recenzja

„Furie Hitlera. Niemki na froncie wschodnim” – Wendy Lower – recenzja

O mężczyznach zaangażowanych w zbrodniczą machinę nazistowskich Niemiec napisano bardzo wiele. Jest również kilka publikacji dotyczących kobiet służących w korpusie pomocniczym SS, które jako SS-Aufseherin pełniły nadzór nad więźniarkami w obozach koncentracyjnych. Nikt jednak nie napisał niczego o kobietach, które wyjeżdżały na Wschód, aby tam służyć idei narodowego socjalizmu, bądź stworzyć swoim mężczyznom SS-mannom i […]

„Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” – R. Hasselbusch, M. Ciesielska – recenzja

„Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” – R. Hasselbusch, M. Ciesielska – recenzja

Historia Gefängnis der Sicherheitspolizei Dzielnastrasse 24, potocznie zwanego Pawiakiem, ma niejeden wymiar. To nie tylko bohaterska postawa uwięzionych, ale przede wszystkim lata ostrego dyżuru więźniów-lekarzy. Żadna konspiracja nie byłaby możliwa, gdyby nie ci cisi bohaterowie z więziennych szpitali, którzy stanowili najważniejsze ogniwo więźniarskiego ruchu oporu. Można ich nazwać pawiackim oknem na świat.

„Sonderbehandlung. Zbrodnia na polskich dzieciach” – E. Leszczyński – recenzja

„Sonderbehandlung. Zbrodnia na polskich dzieciach” – E. Leszczyński – recenzja

Wiele już napisano o cywilnych ofiarach II wojny światowej. Więźniach obozów koncentracyjnych, robotnikach przymusowych, zabitych w egzekucjach i podczas trwania walk. Jednak niewiele mówiło się o martyrologii najmłodszych ofiar konfliktu, a więc dzieciach. Wręcz odmawiano dzieciom pamięci martyrologicznej. Zapomniano także o tragedii dzieci polskich robotnic przymusowych, które poddawano usankcjonowanemu głodzeniu, odbierano je matkom, a w […]

„Strzelcy w II Rzeczypospolitej” – M. Wiśniewska – recenzja

„Strzelcy w II Rzeczypospolitej” – M. Wiśniewska – recenzja

Związek Strzelecki należał i należy nadal, pomimo ogromnego podziału środowiska, do najliczniejszych i najbardziej zaangażowanych organizacji społeczno-wychowawczych, a zarazem proobronnych. Jego działalność na rzecz niepodległości Polski w różnych okresach jej historii, jest niewątpliwie nie do przecenienia. Szczególnie w obliczu nie tak dawnej setnej rocznicy powstania Związku Strzeleckiego i stulecia Wielkiej Wojny przypomnienie historii tej organizacji […]

„Ocaleni z Gułagu” – S. F. Cohen – recenzja

„Ocaleni z Gułagu” – S. F. Cohen – recenzja

O zrujnowanym życiu ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych napisano już wiele. Jednak nikt nigdy nie zadał sobie pytania, co działo się z tymi, którzy po śmierci Stalina opuścili Gułag i próbowali posklejać swoje życie prywatne i zawodowe. O ludziach, którzy po dzień dzisiejszy boją się głośno mówić o tym, co przeżyli oni i ich rodziny w […]

„Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” – Sh. Sand – recenzja

„Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” – Sh. Sand – recenzja

Czy istnieje coś takiego jak naród żydowski? Kiedy dokładnie powstał? Czy nie jest przypadkiem wytworem XIX wiecznych historyków żydowskich, którzy wykorzystując zapisy Starotestamentalne odtworzyli dzieje ludu, który stał się potem punktem wyjścia dla ukształtowania przyszłego narodu? Ale przede wszystkim Shlomo Sand zabiera czytelników w pasjonującą podróż po meandrach obowiązujących wykładni i dogmatów historiograficznych. Można by […]

„Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu” – Y. Eliach – recenzja

„Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu” – Y. Eliach – recenzja

Chasydyzm, a więc żydowski pobożnościowy ruch odrodzenia religijnego, znany jest ze swojego umiłowania śpiewu, tańca, opowieści, uświęcania dnia powszedniego. Jedną z chasydzkich tradycji jest właśnie opowieść i anegdota. Typowa opowieść chasydzka jest mieszaniną alegorii, elementów folklorystycznych i wyrafinowanej inteligencji. W ten właśnie sposób Yaffa Eliach przedstawia czytelnikom historię Holokaustu. 

„Krwawiąca granica” – M. Zacharski – recenzja

„Krwawiąca granica” – M. Zacharski – recenzja

Obecnie do rąk czytelnika trafił kolejny tom cyklu „Kulisy wywiadu II RP” autorstwa generała Mariana Zacharskiego. W swoich pracach autor przedstawia mało znane wydarzenia z działalności Oddziału II Sztabu Generalnego II Rzeczypospolitej. Krwawiąca granica jest  poświęcona sprawom działalności szpiegowskiej na kierunku niemieckim. Co ciekawe głównymi aktorami tych wydarzeń są przede wszystkim funkcjonariusze Straży Granicznej.

„Orzeł niezłomny. Polska i Polacy podczas II wojny światowej” – H. Kochanski – recenzja

„Orzeł niezłomny. Polska i Polacy podczas II wojny światowej” – H. Kochanski – recenzja

Historia Polski podczas II wojny światowej nie jest zbyt dobrze znana na Zachodzie. Często w ocenie polskich postaw historycy kierują się całą gamą przeróżnych stereotypów i uproszczeń. Niejednokrotnie krzywdzące opinie nie wynikają z niechęci do Polaków, lecz z nieznajomości polskiej historii i uleganiu utartym schematom myślowym. Właśnie z takim podejściem walczy książka Orzeł niezłomny. Polska […]