Kamil Adamczyk


Artykuł autorstwa:

Działalność Bohdana Janusza jako konserwatora zabytków przedhistorycznych

Bohdan Janusz (1887–1930) był przedstawicielem pierwszego pokolenia archeologów w wolnej Polsce. Był obywatelem Polski, niebędącym do końca ani Polakiem (po ojcu był wyznania greckokatolickiego), ani Ukraińcem (mówił przede wszystkim po polsku). Przez całe swoje życie zajmował się badaniem przeszłości Galicji Wschodniej. Janusz był samoukiem. Wprawdzie pobierał nauki w Gimnazjum Narodnym we Lwowie (szkoła ukraińska), ale […]

10 największych odkryć archeologicznych 2010 wg magazynu Archaeology

Amerykański magazyn „Archaeology” - jedno z najbardziej popularnych czasopism archeologicznych na świecie opublikował ranking 10 największych odkryć archeologicznych 2010 roku.