Kamila Biernat


Artykuł autorstwa:

„ Z Ziemi Piastowskiej (Wspomnienia pastora)”- A. Buzek- recenzja

„ Z Ziemi Piastowskiej (Wspomnienia pastora)”- A. Buzek- recenzja

Śląskiem Cieszyńskim nazywano terytorium położone w południowo – wschodniej części Śląska. Obszar ten  zamieszkiwany był przez Polaków, Czechów, Niemców, nielicznych Żydów, a także grupę tzw. „ślązakowców”. Historia tego terytorium jest dość zawiła, dlatego też poniższy pamiętnik doskonale opisuje wydrzenia rozgrywające się tuż przed I wojną światową, jak i po niej, kiedy to doszło do dramatycznego […]

Sytuacja polityczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Sytuacja polityczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Dawne Księstwo Cieszyńskie od zawsze miało specyficzny klimat i ziemię. Wielka tragedia, która dotknęła ten polski zakątek, panowanie najpierw austriacko-węgierskie, a potem czechosłowackie, nie zniszczyła tej „cieszyńskiej odrębności”. W drugiej połowie XIX wieku życie polityczne na całym obszarze było bardzo ożywione. Bujnie rozwijającym się wówczas nurtem był rozwój polskich ruchów narodowych oraz wzajemna rywalizacja pomiędzy […]

„Historia egzystencjalna” – E. Domańska – recenzja

„Historia egzystencjalna” – E. Domańska – recenzja

Recenzowana przeze mnie Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej została napisana przez Ewę Domańską. Autorka jest profesorem Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford University, USA. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnej teorii, historii historiografii oraz porównawczej teorii nauk humanistycznych. Jest autorką […]

Śladami łemkowskiej kultury i religii - charakterystyka mniejszości etnicznej

Śladami łemkowskiej kultury i religii - charakterystyka mniejszości etnicznej

Prawdopodobnie niewiele osób zapytanych w ulicznej sondzie o mniejszości etniczne żyjące w Polsce wskazałoby na Łemków. Być może garstka uczniów pamiętałaby o niewielkiej kropce na mapie naszego kraju, uwzględniającej liczebność i umiejscowienie mniejszości. Częściej jednak mówi się o przybyszach bardziej kontrowersyjnych i barwnych. Czy jednak Łemkowie są na tyle skryci i wpisani bezkrytycznie w polską […]

Czy historia mówiona jest potrzebna współczesnym historykom?

Czy historia mówiona jest potrzebna współczesnym historykom?

Historia mówiona, czyli oral history, budzi obecnie coraz większe zainteresowanie wśród historyków. Co prawda nie może ona stanowić faktów historycznych, jednakże z całą pewnością można stwierdzić, że jest ich istotnym uzupełnieniem. Prześledźmy teraz jakie miejsce historia mówiona zajmuje w naszym kraju, oraz jakże pomocna może być w uzupełnianiu faktów historycznych.

Henryk Klawe założycielem i reformatorem polskiej farmacji

Henryk Klawe założycielem i reformatorem polskiej farmacji

Historia rozwoju farmacji w naszym kraju sięga kilku stuleci. Zasadniczą rolę w kształtowaniu tego przemysłu odegrał jednak mgr Henryk Klawe, który stał się prekursorem tej dziedziny w państwie polskim. Do dnia dzisiejszego jego działalność rozpoczętą jeszcze pod koniec XIX wieku kontynuują zakłady Polfy Warszawa, obecnie wchodzące w skład przedsiębiorstwa Polpharmy.

Ekonomiczne i gospodarcze aspekty wynikające z przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Rzeczpospolitej

Ekonomiczne i gospodarcze aspekty wynikające z przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Rzeczpospolitej

Śląsk Cieszyński to obszar, który II Rzeczpospolita przyłączyła do swojego terytorium 1 października 1938 roku po zakończeniu obrad konferencji w Monachium. Zaolzie, bo tak potocznie nazywano ten obszar, było niezwykle cennym terenem pod względem gospodarczym ze względu bardzo dobrze rozwijający się przemysł wydobywczy i hutniczy. Karwiński surowiec   Zwrócone Rzeczpospolitej powiaty cieszyński i frysztacki stanowiły obszar […]