Krzysztof Rozwadowski


Artykuł autorstwa:

Rewolucja Francuska jej przyczyny i przebieg

Rewolucja Francuska jej przyczyny i przebieg

Pewne symptomy, niejako zapowiedź wydarzeń Wielkiej Rewolucji widoczne były w Francji od XV/XVI wieku. Pojawienie się silnej klasy burżuazji położyło kres skostniałym i przestarzałym strukturom feudalnego społeczeństwa, nie mającego racji bytu w nowych warunkach.

Wojna o sukcesję hiszpańską

W latach 1688 – 1697 rozegrały się wydarzenia tzw. Wojny dziewięcioletniej , nazywanej też wojną palatynacką lub wojną o  sukcesję angielską. Stronami konfliktu były Francja i Liga Augsburska. Nie będziemy wnikać tutaj w jej dokładny przebieg, ważne natomiast dla nas są postanowienia traktatu pokojowego z Ryswick z roku 1697.

Państwo Akadu - pierwsza monarchia przestrzenna (ok. 2340-2159)

Długotrwały proces migracji plemion semickich na południe Mezopotamii został zakończony ok. 2340 r. p.n.e. Wtedy też Sargon [Szarru kenu - prawowity król] zwyciężył Lugalzagesima i objął jego dotychczasowe państwo.

Banicja w średniowieczu

Często słyszymy o banicji i banitach. Każdy zapewne kojarzy postać Robin Hooda z Sherwoodu, bo chyba jest to jedno z podstawowych skojarzeń odnośnie owej tematyki. Jednakże czym tak naprawdę jest banicja, prócz tego iż wygnaniem i wydaleniem.

Okopowe requiem. Pamiętnik artylerzysty 1914 – 1916. Pamiętnik jako źródło historyczne w okresie XIX i XX w.

Przedmiotem rozważań na powyższy temat jest pamiętnik Ivana Cassagnau pt. Okopowe requiem. Pamiętnik artylerzysty 1914 - 1916. Autor urodził się w 1890 r., zmarł w 1966 r. Był żołnierzem francuskiej artylerii, brał czynny udział w walkach w Wogezach. W 1916 r. został ranny pod Verdun. W latach 1914 -1916 prowadził zapiski, które po latach ukazały […]

Wład III Palownik - Dracula

Wład III Palownik - Dracula

Ten późnośredniowieczny władca Wołoszczyzny1 stał się jednym z pierwowzorów legendarnej postaci wampira Drakuli. Choć sam był z krwi i kości swymi makabrycznymi czynami przyczynił się do śmierci mniej więcej jednej dziesiątej populacji swego kraju - dzięki czemu zyskał wręcz diabelskie miano okrutnika. kraina historyczna w Rumunii, obejmująca Nizinę Wołoską, położona pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym […]