Mariusz Matuszewski

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (magisterium w roku 2004 na podstawie monografii uposażenia opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu do końca XIV w.), w trakcie studiów członek zarządu Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚl i szef Sekcji Mediewistycznej tegoż Koła. Członek redakcji portalu Konserwatyzm.pl oraz półrocznika naukowego „Pro Fide, Rege et Lege”. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i The Council For British Archaeology (UK). Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, popularno-naukowych, recenzji, sprawozdań, jak również tłumaczeń z języka angielskiego. Obecnie pracuje nad doktoratem z dziejów średniowiecznej myśli politycznej (roboczy temat rozprawy: „Myśl polityczna Jana z Salisbury w kontekście reformy gregoriańskiej”, promotor: prof. Adam Wielomski). Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, dzieje kościoła w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem monastycyzmu, średniowieczna i wczesno-nowożytna myśl polityczna, średniowieczne i wczesno-nowożytne dzieje Wielkiej Brytanii, archeologia .

Artykuł autorstwa:

„Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów” – J. Pysiak – recenzja

„Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów” – J. Pysiak – recenzja

Dzieje szeroko rozumianej kultury umysłowej w Europie Zachodniej doby wieków średnich, zrodzonej tam myśli politycznej, zagadnienie mitologizacji i ideologii władzy i tym podobne zagadnienia w spektrum zainteresowania polskiej historiografii zajmowały jak dotąd bardzo niewiele miejsca. Brakowało odpowiednich tradycji naukowych. Ostatnio ta ze wszech miar negatywna tendencja zaczyna jednak ulegać powolnej zmianie, a na rynku pojawiają się […]

Najciekawsze nieodkryte muzea w Anglii według magazynu „BBC History”

Najciekawsze nieodkryte muzea w Anglii według magazynu „BBC History”

Magazyn „BBC History” opublikował ostatnio listę kilkunastu muzeów, które - jakkolwiek mało znane, a często zlokalizowane poza głównymi trasami turystycznymi, warte są każdej poświęconej im minuty.

W USA otwarto muzeum upamiętniające irlandzki Wielki Głód

W USA otwarto muzeum upamiętniające irlandzki Wielki Głód

We wrześniu 2012, pod auspicjami uniwersytetu Quinnipiac, otwarto dosyć nietypowe, zaprojektowane bardziej w kierunku upamiętnienia niż czysto historycznego zreferowania problemu, muzeum poświęcone w całości irlandzkiemu okresowi tzw. Wielkiego Głodu.

Zagadka śmierci Giovanniego de Medici wyjaśniona

Zagadka śmierci Giovanniego de Medici wyjaśniona

Jeden z najbardziej znanych włoskich kondotierów czasów renesansu, Giovanni de Medici, wbrew licznym opiniom nie zmarł z powodu źle przeprowadzonej amputacji nogi - donosi portal news.discovery.com. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jego zgonu było zakażenie.

Lista książek historycznych roku 2012 według magazynu BBC History

Lista książek historycznych roku 2012 według magazynu BBC History

Prestiżowy brytyjski magazyn BBC History1 opublikował swoją listę najlepszych książek historycznych 2012 r. Znalazła się na niej praca The Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944 – 1956 Anny Applebaum, żony Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. BBC History nr 13(13)2012, s. 61 - 66. [↩]

W Nowym Jorku otwarto Muzeum Matematyki

W Nowym Jorku otwarto Muzeum Matematyki

15 grudnia 2012 r. w Nowym Jorku otwarto jedyne w Ameryce Północnej muzeum, które w całości poświęcone jest matematyce. Nie jest to pierwsza próba tego rodzaju, jednak pierwsza tak poważna (the Goudreau Museum – poprzednika obecnej placówki, zamknięto w roku 2006).

List potwierdzający istnienie Williama Wallace’a wrócił do Szkocji

List potwierdzający istnienie Williama Wallace’a wrócił do Szkocji

Liczący sobie ponad 700 lat list zawierający wzmiankę na temat jednego z najważniejszych szkockich bohaterów narodowych - Williama Wallace’a, został niedawno przekazany do Edynburga.

Karnyks z Tintignac zrekonstruowany

Karnyks z Tintignac zrekonstruowany

Jak donosi portal Thehistoryblog.com, w roku bieżącym zakończone zostały prace nad rekonstrukcją jedynego znanego dziś oryginalnego karnyksu.

Biblioteki internetowe: Archive.org

Biblioteki internetowe: Archive.org

Tekstem, który prezentuję poniżej, rozpoczynamy cykl, którego zasadniczym zadaniem jest przybliżenie Czytelnikom takich stron i portali internetowych, które służyć mogą w pełni profesjonalnej i pełnowartościowej kwerendzie naukowej.