Patrycja Stempińska


Artykuł autorstwa:

Tajemnica Chąśników – wojowników słowiańskich

Tajemnica Chąśników – wojowników słowiańskich

W kontekście europejskiego piractwa morskiego pamięta się zazwyczaj o Norwegach, Szwedach i Duńczykach. Grabiących inne nacje Skandynawów zwykliśmy nazywać wikingami. Było to miano bardzo adekwatne, gdyż ‚vikingr’ w języku staroislandzkim znaczyło po prostu grabież. Nie tylko wikingowie zwykli w ten sposób zdobywać łupy1. Wśród Słowian podobną działalność prowadzili Chąśnicy. Ta trudna do wymówienia dla obcokrajowca […]

Święte pszczoły w aspekcie wsi wielkopolskiej

Święte pszczoły w aspekcie wsi wielkopolskiej

Na wsi wielkopolskiej utrzymuje się do dziś pogląd o boskim pochodzeniu pszczoły. Powstało na ten temat bardzo wiele legend, w tym między innymi taka, że bardzo dawno temu złośliwa baba miała uderzyć świeżo upieczonym bochenkiem chleba Pana Jezusa proszącego o pożywienie. Bochenek się rozpadł, a z niego wyleciała pszczoła. Inna głosi, że św. Pawła uderzono […]

Ucztuj jak wiking!

Ucztuj jak wiking!

Dzięki licznym znaleziskom archeologicznym oraz źródłom pisanym możemy obecnie odtworzyć dietę wczesnośredniowiecznych mieszkańców Skandynawii, która jak na tamte czasy była wykwintna, a przede wszystkim składa się z różnorodnych bogactw naturalnych…

Owca w kulturze ludowej

Owca w kulturze ludowej

Badania archeologiczne przeprowadzone na terenie Wielkopolski (wieś Bonikowo1) potwierdzają, iż w okresie wczesnego średniowiecza chłopi hodowali różne gatunki zwierząt, co było związane z ówczesną gospodarką, opartą głównie na osiadłym trybie życia. W przeważającej mierze szczątki kostne należały do świni, jednak wśród materiału odnaleziono także szczątki owcy, co może być związane z dużą liczbą praktyk zabobonnych, […]

„Maść czarownic”- kilka słów o Lulku Czarnym

„Maść czarownic”- kilka słów o Lulku Czarnym

Ta niepozorna roślinka, przez niektórych nazywana „Żabim Barszczem„ lub też ”Czarnym Szalejem”, znana jest człowiekowi od czasów powstania starożytnej Mezopotamii. Jednak najwięcej informacji na jej temat znajdziemy w źródłach antycznych, w których określana jest jako pythonion, co można kojarzyć z delficką wyrocznią Pytią…

Wikińskie niewolnictwo

Wikińskie niewolnictwo

Większość ludzi kojarzy czasy niewolnictwa z antycznym Rzymem i powstaniem Spartakusa w latach 73-71 p.n.e. Warto sobie jednak uzmysłowić, iż to zjawisko w kulturze jest znane już od czasów tworzenia się pierwszych cywilizacji (Mezopotamia i Egipt), a powszechnie występowało także znacznie później (choć na mniejszą skalę). Pomimo wielu badań w tym zakresie, nadal dość tajemniczym […]

Cudowna roślina Apollona- Silphium

Cudowna roślina Apollona- Silphium

Po raz pierwszy dowiadujemy się o istnieniu tej mitycznej rośliny około 631 r. p.n.e, kiedy to Cyrenajka (założona przez kolonistów) zaczyna prowadzić intensywną wymianę handlową. Prócz podstawowych towarów eksportowych (takich jak wełna czy skóry wołowe) kupcy sprzedają roślinę boga Apollona- Silphium.

Kobiety w świecie wikingów - Aud Głębokomyśląca i Sigrida Storrada

Kobiety w świecie wikingów - Aud Głębokomyśląca i Sigrida Storrada

Powszechnie uważa się, iż wczesnośredniowieczna Skandynawia zdominowana była przez wikingów. Jednak islandzkie sagi informują nas o wojowniczce zwanej Freydhis, która w jednej z potyczek zawstydziła cały oddział wikingów.  Okazuje się, że tak wysoka pozycja społeczna wikińskiej kobiety nie była niczym wyjątkowym…

(Nie) idealny średniowieczny rycerz

(Nie) idealny średniowieczny rycerz

Przez legendy arturiańskie rycerz powszechnie kojarzony jest z walecznością, siłą, dumą, honorem oraz odwagą. Już w szkole podstawowej poznajemy  dzielnego Zbyszka z Bogdańca, który „dziecięciem będąc, ścisnął gałąź tak mocno, że aż soki trysnęły z rośliny”1. Ten wyidealizowany obraz średniowiecznego rycerstwa upada jednak przy bliższym zapoznaniu się ze źródłami pisanymi, które ukazują rycerzy w zupełnie […]

Tajemnice łodzi wikingów

793 rok doskonale uświadamia Europejczykom, kim są pogańscy wojownicy ze Skandynawii. Wówczas wikingowie dokonują napadu na klasztor benedyktynów w Lindisfarne1. Docierają oni do wybrzeży Brytanii za pomocą swoich łodzi, które nie były tylko i wyłącznie środkiem morskiego transportu. Wikingowie otaczali je kultem oraz traktowali jak drugi dom. L. Leciejewicz, Normanowie, Wrocław 1979, s.10. [↩]