dr Tomasz Szeląg

Doktor nauk prawnych, licencjat prawa kanonicznego. Fan piłki nożnej i wielbiciel muzyki The Clash. Zainteresowania historyczne: starożytność ze szczególnym uwzględnieniem historii IV-V wieku n.e. oraz postaci Juliana Apostaty, historia chrześcijaństwa, wyprawy krzyżowe, ekspansja arabska i turecka, rozwój prawa kanonicznego.

Artykuł autorstwa:

„Stalin. Młode lata despoty” - S. S. Montefiore - recenzja

„Stalin. Młode lata despoty” - S. S. Montefiore - recenzja

Świat Książki wydając recenzowaną poniżej książkę Simona Sebaga Montefiore spełnił oczekiwania i nadzieje wszystkich, którzy zaczytywali się wDworze czerwonego cara, poprzednim dziele Autora o krwawym dyktatorze radzieckiej Rosji.

„Tito. Zagadka stulecia” - P. Simič - recenzja

„Tito. Zagadka stulecia” - P. Simič - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego w serii „Wojny i konflikty„ ukazała się biografia jugosłowiańskiego komunistycznego dyktatora Josipa Broz Tity. Praca niezwykle ważna, bowiem likwidująca poważną ”białą plamę” na polskim rynku wydawniczym.

„Średniowiecze i pieniądze” - J. Le Goff - recenzja

„Średniowiecze i pieniądze” - J. Le Goff - recenzja

Wydawnictwo Czytelnik w serii Pejzaże Kultury wydało już cztery prace Jacquesa Le Goffa (w tym jedną we współpracy z Nicolasem Truongiem)1 by teraz dołożyć do tej listy jedno z najnowszych dzieł badacza - esej pt. Średniowiecze i pieniądze. Są to chronologicznie: Święty Franciszek z Asyżu (2001), Apogeum chrześcijaństwa: ok. 1180 - ok. 1330(2003), W poszukiwaniu średniowiecza (2005),  Historia ciała w średniowieczu (2006). [↩]

„Historia Finlandii” - B. Szordykowska - recenzja

„Historia Finlandii” - B. Szordykowska - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Trio otrzymujemy do rąk najnowszą syntezę dziejów Finlandii. Zgodnie z zamieszczoną na okładce książki zapowiedzią wydawcy jest to wszechstronna analiza od czasów najdawniejszych do początków XXI stulecia. Na pytanie czy tak jest naprawdę postara się odpowiedzieć niniejsza recenzja.

„Saladyn i krucjaty” - P. Solecki - recenzja

„Saladyn i krucjaty” - P. Solecki - recenzja

Wydawnictwo Replika przeprowadziło w ostatnim czasie prawdziwą „ofensywę wydawniczą” na rynku biografii. Po wydaniu Williama Wallace’a pióra Andrew Fishera otrzymujemy do rąk biografię Saladyna autorstwa Piotra Soleckiego.

„Księga eparcha” - recenzja

„Księga eparcha” - recenzja

Z końcem ubiegłego roku Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowało trzeci zeszyt z serii Rhomaioi – Źródła do historii Bizancjum. Tym razem doktor Anna Kotłowska przełożyła Księgę eparcha, źródło o charakterze prawnym z początku X wieku.

„Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy...” - K. Kłodziński - recenzja

„Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy...” - K. Kłodziński - recenzja

Praca naukowa napisana przez studenta i opublikowana w uznanym uniwersyteckim wydawnictwie z pewnością już sama w sobie jest ciekawostką. Jeżeli jeszcze dotyka tak interesującego zagadnienia, jak rozwój kancelarii cesarskiej od czasów Augusta do Hadriana to dla zainteresowanych tematyką staje się jednocześnie pozycją wręcz obowiązkową.

„Początki kultu relikwii na Zachodzie” - R. Wiśniewski (red.) - recenzja

„Początki kultu relikwii na Zachodzie” - R. Wiśniewski (red.) - recenzja

W 2008 r. profesor Ryszard Kulesza zapoczątkował serię Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Akme. Studia historica„, a jako numer 1 opublikowano przekładLakedaimonion Politeia Ksenofonta. Dwa lata później profesor Kulesza został redaktorem nowej serii, która z uznaniem została przyjęta przez osoby interesujące się historią starożytną. ”Akme. Źródła starożytne” – bo o tej serii tu mowa – oferuje Czytelnikowi […]

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

„Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa…” - M. Modrzejewska - recenzja

Niewiele tak naprawdę w Polsce wiemy o doktrynie  i filozofii libertariańskiej, co jest o tyle dziwne, że coraz częściej słyszymy o rzekomej niechęci Polaków do polityków i polityki, o rozczarowaniu niewydolnym państwem opiekuńczym czy o rozbudowanej ponad dopuszczalne granice biurokracji. Zastanawia to tym bardziej, że nurt libertariański jest tak złożony i mogący pomieścić w sobie […]

„Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim” - recenzja

„Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim” - recenzja

Wydawnictwo UMCS z końcem roku 2010 oddało do rąk Czytelników materiały z VII Sympozjum lubelskiego dotyczącego zagadnień rzymskiego prawa karnego i historii starożytnej, tradycyjnie organizowanego przez Katedrę Prawa Rzymskiego UMCS, Katedrę Prawa Rzymskiego KUL oraz Zakład Historii Starożytnej UMCS.  Efektem konferencji jest dwadzieścia sześć artykułów, a ich tematyka oraz osoby Autorów zachęcają do sięgnięcia po […]