Artykuły z tagiem:: "Grzegorz Motyka"

„Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji” – red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka – recenzja

„Sowieci a polskie podziemie 1943–1946. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji” – red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka – recenzja

Na początku bieżącego roku ukazała się bardzo wartościowa pozycja dotycząca stalinowskiej polityki represji wobec żołnierzy polskiego podziemia. Książka, wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, piórami specjalistów z kilku krajów Europy, przedstawia wybrane aspekty sowieckiej działalności na terenie Polski w latach 1943–1946, uwzględniając przy tym do niedawna niewykorzystane materiały archiwalne.

„Ukraińska partyzantka 1942-1960” - G. Motyka - recenzja

„Ukraińska partyzantka 1942-1960” - G. Motyka - recenzja

Grzegorz Motyka w recenzowanej książce w sposób całościowy i uporządkowany przedstawia problem działalności ukraińskich OUN i UPA. Praca ta może stanowić pierwszy krok przy historycznym zainteresowaniu się tym tematem oraz być podstawą do prowadzenia dalszych badań przez innych historyków.

„Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953” G. Motyka - recenzja

„Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953” G. Motyka - recenzja

Wydana niedawno praca Grzegorza Motyki w ogólny i przystępny sposób przybliża problem walk polskiego podziemia antykomunistycznego z wojskami nowego zaborcy – ZSRS. Ale, należy na wstępie podkreślić, autor gwarantuje rzetelne i wnikliwe podejście do tematu. A przy tym zbadanie nieokreślonej liczby materiałów źródłowych w polskich i rosyjskich archiwach. 

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’ Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” G. Motyka - recenzja

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’ Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” G. Motyka - recenzja

Z początkiem roku 1943 na Wołyniu rozpoczęły się masowe i systematyczne mordy polskiej ludności zorganizowane przez Ukraińców skupionych przy Ukraińskiej Powstańczej Armii. 8 lub 9 lutego tego roku sotnia UPA dotarła do polskiej wioski Parośl I. „Powiązanych mieszkańców wsi napastnicy po kolei zarąbywali siekierami. Nie oszczędzono nawet dzieci. W jednym z budynków znaleziono potem niemowlę, […]

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” - G. Motyka - recenzja

„Od rzezi wołyńskiej do akcji ‚Wisła’. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947” - G. Motyka - recenzja

Konflikt polsko-ukraiński jest jedną z najbardziej skomplikowanych i najbardziej kontrowersyjnych kwestii, jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w czasie drugiej wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu na ziemiach II RP oraz na terenach obecnej Polski.

„W kręgu ‚Łun w Bieszczadach’...” - G. Motyka - recenzja

„W kręgu ‚Łun w Bieszczadach’...” - G. Motyka - recenzja

Wydana nakładem Oficyny Wydawniczej „Rytm„ praca W kręgu ”Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad to kolejna książka Grzegorza Motyki, autora takich publikacji jak Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-19481 czy Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii2. Tym razem, w odróżnieniu od powyższych prac, jest to zbiór tekstów Autora, z których większość […]