Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego"

„Antysemityzm. Emancypacja. Syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej” - J. Surzyn - recenzja

„Antysemityzm. Emancypacja. Syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej” - J. Surzyn - recenzja

W Polskiej historiografii istnieją wielkie braki jeśli chodzi o badanie dziejów ruchu syjonistycznego. Jest to potrzeba nagląca gdyż syjonizm jako nurt polityczny skrystalizował się na ziemiach polskich (pod zaborami w Niemczech, Rosji i Austro-Węgrzech). Praca Jacka Surzyna jest próbą wypełnienia luki w wiedzy na temat teoretyków syjonizmu.

„Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów” – A. Bartnik – recenzja

„Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów” – A. Bartnik – recenzja

W polskim świecie naukowym rzadko kiedy pojawiają się publikacje traktujące o dziejach tzw. barbaricum. Nieczęsto też zetknąć się można z tytułami oscylującymi tematycznie wokół zagadnień dotyczących dawnych wierzeń, zwyczajów, tym bardziej motywów zwierzęcych występujących w życiu duchowym starożytnych mieszkańców Europy. Tym niemniej cieszy fakt, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego światło dzienne ujrzała dysertacja Agnieszki Bartnik, […]

„Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy” - A. Skrzypietz - recenzja

„Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy” - A. Skrzypietz - recenzja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego opublikowało niedawno pracę Aleksandry Skrzypietz pod tytułem Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy. Znając wcześniejszą publikację Autorki o tytule Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, spodziewałem się książki na wysokim poziomie i nie zawiodłem się.