Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Adam Marszałek"

„Henryk Stroband (1548-1609)...” - K. Mikulski (red.) - recenzja

„Henryk Stroband (1548-1609)...” - K. Mikulski (red.) - recenzja

W roku 2010 nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się kolejna książka związana z dziejami nowożytnymi Torunia. Omawiana przeze mnie praca nosi tytuł Henryk Stroband (1548-1609) - burmistrz toruński: w czterechsetną rocznicę śmierci.

„Westerplatte 1926-1939” - J. Tuliszka - recenzja

„Westerplatte 1926-1939” - J. Tuliszka - recenzja

Na temat polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte napisano wiele prac. W zależności od autorów pojawiały się w nich różne opisy tych samych wydarzeń, często nie pozostających wobec siebie w zgodzie. Przykładowe rozbieżności można zauważyć chociażby wokół liczby zarówno żołnierzy polskich jak i niemieckich oraz ilości sił użytych w trakcie przeprowadzania poszczególnych ataków. Kolejną książką traktującą […]

„Historyk przed sądem. Kilka uwag o historii, prawie i moralności” - J. Chrobaczyński - recenzja

„Historyk przed sądem. Kilka uwag o historii, prawie i moralności” - J. Chrobaczyński - recenzja

Tematem książki jest proces, jaki został wytoczony autorowi, prof. historii, za stwierdzenie, że burmistrz Limanowej, pełniący obowiązki od 1941 do 1945 r. był volksdeutschem, zawartej w książce pt. Limanowa. Dzieje miasta, tom I: 1565-1945, pod red. Feliksa Kiryka, Kraków 1999 r. wydawnictwo Secesja. Sprawę prowadził Sąd Okręgowy w Krakowie.

„Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie” - A. Ponikiewski - recenzja

„Zabytki architektury podziemnej i obronnej w Warszawie” - A. Ponikiewski - recenzja

Na rynku wydawniczym odnaleźć można sporo publikacji związanych z budownictwem obronnym Warszawy, jednak dotychczas brakowało wśród nich pozycji, która stanowiłaby kompleksową inwentaryzację wszystkich zabytkowych fortyfikacji oraz różnego typu budowli podziemnych powstałych w stolicy Polski od czasów średniowiecznych do ok. połowy XX wieku. Wspomniany brak uzupełnia nowatorska w swoim zamyśle książka Zabytki architektury podziemnej i obronnej w […]

„Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu...” K. Pękacka-Falkowska - recenzja

„Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu...” K. Pękacka-Falkowska - recenzja

Pisanie o historii regionalnej w ostatnim czasie jest dość mocno popularnym sposobem przedstawiania dziejów przeszłych w literaturze historycznej. Jednak ten typ pisarstwa nie jest prosty, zwłaszcza gdy podejmuje się tematykę słabiej zbadaną przez obecną historiografię, a jest nim niewątpliwie medycyna nowożytna.

„Czas wolny i rozrywka...” - K. Mastykarz - recenzja

„Czas wolny i rozrywka...” - K. Mastykarz - recenzja

Badania nad życiem codziennym cieszą się popularnością i wśród badaczy, i wśród czytelników. Na rynku pojawiła się kolejna praca dotycząca tej właśnie tematyki autorstwa Krzysztofa Mastykarza z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

„Religia w Trzeciej Rzeszy” - A. Kmak-Pamirska - recenzja

„Religia w Trzeciej Rzeszy” - A. Kmak-Pamirska - recenzja

Kompletna i całościowa próba ujęcia ogółu stosunków religijnych w czasach III Rzeszy to książka, której w Polsce jeszcze nie było. Mamy w jednym miejscu zebrany opis stosunków z Kościołem Katolickim, Ewangelickim jak i rodzące się ruchy neopogańskie oraz sam kult osoby Fuehrera. Od razu trzeba też zaznaczyć, że proponowane opracowanie ma charakter wprowadzający do tematu […]

„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku” - M.Białokur, M.Patelski (red.) - recenzja

„Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku” - M.Białokur, M.Patelski (red.) - recenzja

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej Polskiej za jedno ze swoich zadań stawiała sobie poszukiwanie sojuszników, na których mogłaby liczyć w obliczu inwazji radzieckiej. Jednym z nich miała być Rumunia, z którą już 3 marca 1921 podpisano pierwsze umowy dyplomatyczne1. Poprawne stosunki między państwami trwały do momentu zależności Rumunii od III Rzeszy. Owocem dobrej współpracy było chociażby […]

„Półwysep Helski. Historia orężem pisana” - A.Drzewiecki, M.Kardas (red.) - recenzja

„Półwysep Helski. Historia orężem pisana” - A.Drzewiecki, M.Kardas (red.) - recenzja

Półwysep Helski. Historia orężem pisana to długo oczekiwane szerokie opracowanie militarnych dziejów helskiej „kosy”, wydane z okazji 70 rocznicy bohaterskiej obrony półwyspu i kapitulacji jego obrońców 2 października 1939 r. Trwające na przestrzeni wieków ciągłe umacnianie polskiej pozycji nad Bałtykiem, nierozerwalnie związane jest z dziejami mierzei helskiej, której historyczne kwestie polityczno-militarne (lecz nie tylko), podjęli się […]

„Między Warszawą, a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza.” - H. Kuromiya, A.Pepłoński - recenzja

„Między Warszawą, a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza.” - H. Kuromiya, A.Pepłoński - recenzja

Czy dwa kraje oddalone od siebie o tysiące kilometrów mogą nawiązać między sobą współpracę wywiadowczą? A co jeśli jedno z nich nie istnieje nawet na mapie politycznej? Z kolei drugie nadal przechodzi okres reform, by zaistnieć na arenie międzynarodowej. Książka Między Warszawą, a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904-1944 pokazuje, że nawet takie bariery nie stanowią problemu w […]