Artykuły z tagiem:: "Wydawnictwo Naukowe Scholar"

„Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleni Niemców w pozimnowojennych relacjach polski-niemieckich i polsko-czeskich ” - M. Mazurkiewicz - recenzja

„Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleni Niemców w pozimnowojennych relacjach polski-niemieckich i polsko-czeskich ” - M. Mazurkiewicz - recenzja

„Ważna jest funkcja pamięci; dlaczego wspominamy, w jakim celu. Nie ma bowiem dobrej lub złej pamięci, są tylko dobre lub złe motywy jej ożywiania”. Właśnie od tego cytatu rozpoczyna się książka Marka Mazurkiewicza. O tym, czym jest pamięć nie dowiemy się po tej lekturze, dowiemy się jednak jak jest ona wykorzystywana na arenie międzynarodowej w […]

„Prawo i Obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego” - M. Wąsowicz - recenzja

„Prawo i Obywatel. Rzecz o historyczno-prawnych korzeniach europejskiego standardu ustrojowego” - M. Wąsowicz - recenzja

Nowa pozycja wydawnictwa Scholar to książka profesora Marka Wąsowicza, która zawiera dzieje kształtowania się podstawowych rozwiązań ustrojowych w Europie. Autor opisuje genezę konstytucjonalizmu, tradycję praw fundamentalnych oraz modele regulacji konstytucjonalizmu. Odwołuje się do antyku, tradycji germańskiej, władzy królewskiej w średniowieczu, a także epoki nowożytnej. Opisana została historia tworzenia kilku podstawowych instytucji, które składają się na […]