Sejmik ziemski i jego funkcje w dobie Rzeczpospolitej szlacheckiej


Zróżnicowanie nazw w zależności od funkcji Czas powstania Zakres kompetencji
Sejmik przedsejmowy Schyłek XV w. Wyschłuchiwał legacji królewskiej o zwołaniu sejmu, wybierał posłów na sejm walny i układał dla nich instrukcje.
Sejmik relacyjny XVI w. Wyschłuchiwał relacji posłów z obrad sejmu i jego uchwał, podejmował związane z redakcją oraz realizacją konstytucji sejmowch oraz w sprawach wziętych przez posłów do decyzji „panów braci” (m. in. o przyłączeniu się do uchwał podatkowych sejmu).
Sejmik elekcyjny XV w. Wybierał kandydatów na wakujący urząd sędziowski ziemski, spośród których król dokonywał nominacji. Zbierał się w razie wakansu urzędu.
Sejmik kapturowy Od 1572 r. Zorganizowany na zasadzie konfederacji, powoływał władze konfederacji i sąd kapturowy dla województwa (ziemi) na czas bezkrólewia.
Sejmik deputacki Od 1578 r. Wybierał corocznie deputata do Trybunału Koronnego
Sejmik gospodarczy Wyodrębnia się od początku XVII w. Podejmował uchwały (lauda) w sprawach ziemi, repartycji podatków uchwalonych przez sejm. Wybierał poborców podatkowych i kontrolował ich działalność. Nakładał podatki wojewódzkie. Decydował o wydatkach ze skarbu wojewódzkiego, uchwalał zasięg żołnierza powiatowego, wyznaczał jego dowódców. Od poł. XVII w. wybierał komisarzy do Trybunału Skarbowego.

Bibliografia:

  1. Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Historia ustroju i prawa polskiego, LexisNexis 2006.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz