Konferencja: „Od armii komputowej do narodowej”


W dniach 10 – 11 grudnia 2009 r. w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich w Toruniu (ul. Żeglarska 8) odbędzie się już piąta konferencja naukowa z cyklu „Od armii komputowej do narodowej”, poświęconego dziejom militarnym Polski i jej sąsiadów w od XVI do XX w. 
Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Waldemar Rezmer z Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK z Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK. Funkcję sekretarzy zaś sprawują dr Jarosław Centek, mgr Tomasz Błaszczak oraz mgr Magda Strykier.

Pierwsze sympozjum z tej serii odbyło się już w 1995 r., zatem cykl ma już swoją renomę wśród historyków wojskowych z Polski i krajów Europy Środkowej. Ponieważ ramy chronologiczne konferencji są bardzo szerokie, niejednokrotnie pozwalają uchwycić wiele interesujących procesów historycznych i ułatwiają nawiązanie współpracy między historykami wojskowymi różnych epok. Międzynarodowy charakter sympozjum zaś umożliwia przedstawienie wielu aspektów polskiej historii oczami naszych sąsiadów. Tym razem oprócz przedstawicieli ważniejszych ośrodków krajowych w obradach wezmą udział goście z Ukrainy, Litwy, Niemiec i Estonii.

Po zakończeniu obrad organizatorzy konferencji przewidują wydanie tomu studiów będącego zbiorem referatów przedstawionych w czasie obrad. Tomy takie są sukcesywnie wydawane, ukazał się właśnie zbiór tekstów z trzeciego sympozjum z 2005 r. W 2010 r. planowane jest wydanie materiałów z konferencji „Od armii komputowej do narodowej IV”.

PROGRAM KONFERENCJI

10 grudnia 2009 r. (czwartek)

Sala Złota Pałacu Dąmbskich

ul. Żeglarska 8

10:00 – Otwarcie konferencji

10:30 – 12:00

 • Prof. dr hab. Ihor Sribniak (Kijów), Siły zbrojne Imperium Osmańskiego od XV do XIX w.: struktura organizacyjna, wyszkolenie, specyfika strategii i taktyki
 • Dr Karol Kościelniak (Gdynia), Projekty utworzenia w Rzeczpospolitej ‚Szkoły Rycerskiej’ na przełomie XVI/XVII wieku.
 • Prof. dr hab. Marek Wagner (Siedlce), Jerzy Wołodyjowski (1620-1672) rotmistrz piechoty i stolnik przemyski.
 • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Warszawa), Wpływ króla Jana Kazimierza na działania wojenne doby powstania B. Chmielnickiego w latach 1649-1653.
 • Prof. dr hab. Maciej Franz (Poznań), Piotr Konaszewicz Sahajdaczny – sojusznik czy przeciwnik armii koronnej w pierwszej połowie XVII wieku.
 • Dr Ołeksij Sokyrko, Instytucja najemników w wojsku kozackim od końca XVII do połowy XVIII w.,

12:00 – 12:15 – Przerwa

12:15 – 13:45

 • Dr Tomasz Ciesielski (Opole), Wojskowość Rzeczypospolitej doby polskiej wojny sukcesyjnej 1733-1735.
 • Doc. dr Valdas Rakutis (Kowno), Wojna 1792 roku a społeczeństwo Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Dr Renata Król-Mazur (Kraków), Rola i znaczenie twierdzy Kamieniec Podolski w czasie konfederacji targowickiej.
 • Dr Andrzej Nieuważny (Toruń), „Z lancą na czołgi”? Ewolucja uzbrojenia i taktyki kawalerii od wojen napoleońskich do pierwszej wojny światowej”.
 • Dr Oliver Stein (Poczdam), Obcy sprzymierzeniec - Bułgaria w niemieckim postrzeganiu podczas pierwszej wojny światowej
 • Prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń), Sytuacja jeńców polskich żołnierzy armii rosyjskiej wziętych do niewoli niemieckiej w okresie I wojny światowej (1914-1918)
 • Mgr Jana Mołdowan (Kijów), Działalność organizacyjno-patriotyczna Andrija Żuka wśród ukraińskich jeńców z obozów w Niemczech i Austro-Węgrzech podczas I wojny światowej,

13:45 – 15:15 – Przerwa obiadowa

15:15 – 16:45

 • Dr Urszula Oettingen (Kielce), Walki pozycyjne I Brygady Legionów Polskich nad Nidą (marzec – maj 1915 roku).
 • Dr Jarosław Centek (Toruń), Niemieckie doświadczenia z bitwy nad Sommą w 1916 r.
 • Dr Jan Wiśniewski (Toruń), Polityczne i militarne przyczyny kapitulacji wojsk polskich na Syberii pod Klukwiennają w styczniu 1920 r.
 • Dr hab. Aleksander Smoliński (Toruń), Bilans strat 1 Armii Konnej w trakcie walk na polskim teatrze działań wojennych – maj – wrzesień 1920 roku – przyczynek do dziejów wojny polsko-bolszewickiej.
 • Dr Tomasz Grzegorczyk (Sokołów Podlaski), Front Wołyński w 1920 r.
 • Dr Maciej Krotofil (Toruń), Generał Jurko Tiutiunnyk: ukraiński bohater czy postać kontrowersyjna?

16:45 – 17:00 – Przerwa

17:00 – 18:30

 • Mgr Tomasz Błaszczak (Toruń), Białorusko-litewski ruch partyzancki na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie 1921-1923. Aspekty organizacyjne.
 • Dr Andrij Rukkas (Kijów), Służba Ukraińców w jednostkach Wojska Polskiego w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w.,
 • Prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń), Irlandzkie Siły Obronne 1923 – 1939.
 • Mgr Paweł Rutkowski (Toruń), Przyczynek do dziejów Marynarki Wojennej Królestwa Rumunii 1920 – 1940.
 • Mgr Mariusz Mróz (Toruń), „Pomysł na czołg” - czyli koncepcje organizacyjne francuskich wojsk pancernych w latach 1918 – 1940

18:30 – 19:00 – Dyskusja

19:00 – Zakończenie obrad

11 grudnia 2009 r. (piątek)

Sala Złota Pałacu Dąmbskich

ul. Żeglarska 8

9:00 – 11:00

 • Dr Adrian Tyszkiewicz (Kraków), Wizja przyszłego konfliktu zbrojnego w publicystyce gen. Władysława Sikorskiego.
 • Dr Urmas Salo (Tallin),Wojna 1792 roku a społeczeństwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polska i Estonia między Niemcami i Związkiem Radzieckim. Możliwości i opcje w 1939. Opinie wojskowych i historyków od 1939 r. do chwili obecnej.
 • Dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Prof. AP (Siedlce), Mieszkańcy województwa tarnopolskiego wobec agresji Niemiec i ZSRR we wrześniu 1939 roku.
 • Doc. Dr Jonas Vaičenonis (Kowno), Przygotowanie społeczeństwa Litewskiej Republiki do możliwej wojny – zmiany, które zaszły w systemie oświaty w 1939 roku.
 • Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB (Białystok), Major Piotr Djaczenko w Wojsku Polskim do 1939
 • Dr Aleksander Gogun (Berlin), System zarządzania formowaniem jednostek sowieckich na tyłach Wehrmachtu na Ukrainie 1941-1944
 • Dr Iwan Patrylak, mgr Ołeksandr Pahiria (Kijów), Próby nawiązania kontaktu przez ukraińskie podziemie nacjonalistyczne z ruchami antykomunistycznymi w Serbii i państwach bałtyckich (1943-1950),
 • Mgr Tomasz Chwietkiewicz (Braniewo), „Operacja ‚Tarnkappe’ - stracona szansa czy złudne nadzieje? Przeciwuderzenie niemieckiej 4 Armii 26-30.01.1945”.

11:15 – 11:30 – Przerwa

11:30 – 13:30

 • Prof. dr hab. Wanda Roman (Toruń), Generalicja polska na emigracji - losy generała Nikodema Sulika.
 • Dr hab. Jerzy Będźmirowski, prof. AMW (Gdynia), Ustawiczne kształcenie podstawą profesjonalizacji kadry oficerskiej Marynarki Wojennej RP od zakończenia II wojny światowej do transformacji ustojowej.
 • Dr Andrzej Drzewiecki (Gdynia), Marynarka Wojenna dekady lat 70. i 80. W ocenie jej ówczesnego kierownictwa.
 • Dr hab. Bogdan Zaleski (Słupsk), Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa państwa 1918-1939 i 1989 – 2009. Próba syntezy
 • Prof. dr hab. Jarosław Piątek (Szczecin), Wymiar strategii wojskowej PRL.
 • Prof. dr hab. Michał Klimecki (Toruń), Rosyjskie interwencje militarne poza terytorium Federacji po 1991 roku.
 • Mgr Magdalena Strykier (Toruń), Działania defensywne wojsk Federacyjnej Republiki Jugosławii podczas operacji „Allied Force” jako przykład wojny asymetrycznej.
 • Mgr Joanna Danielewska (Toruń), Operacja wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku - aspekty polityczne i logistyczne.

13:30 – 14:00 – Dyskusja

14:00 – Zakończenie konferencji.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz