dr Jarosław Centek

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2004). W latach 2001-2004 Prezes studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego. Uczestnik programu "Socrates", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii wojskowej na Universität Potsdam, prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, przedstawiając pracę Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, która została uznana za wyróżniającą. Zainteresowania historyczne: I wojną światowa, armia niemiecka w latach 1871-1945, armia austriacka w latach 1918-1938, rozwój sztuki wojennej oraz konflikty zbrojne po 1945 r. Najważniejsze publikacje: "Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer", Kraków 2006; "Verdun 1916", Warszawa 2009; "Reichsheer ery Seeckta", Warszawa 2010.

Artykuł autorstwa:

„Kostiuchnówka 1916” – T. Dudek – recenzja

„Kostiuchnówka 1916” – T. Dudek – recenzja

Sto jeden lat po krwawych walkach pod Kostiuchnówką, w ramach znanej serii Historyczne Bitwy, ukazała się poświęcona im monografia autorstwa Tomasza Dudka. Publikacje spod znaku „HB” mają swoje wzloty i upadki, dlatego, biorąc do ręki książkę z biegnącymi do kontrataku legionistami na okładce, spodziewałem się wszystkiego.

„Morze Koralowe 1942” - M. A. Piegzik - recenzja

„Morze Koralowe 1942” - M. A. Piegzik - recenzja

Latem 2016 r. w serii „Historyczne Bitwy” ukazała się pozycja autorstwa Michała Piegzika1, zatytułowana Morze Koralowe 1942. W książce tej podjął się opisania pierwszej wielkiej bitwy pomiędzy japońskimi a amerykańskimi lotniskowcami na południowo-wschodnim Pacyfiku. Autor ten ma na swoim koncie już dwie pozycje z tej serii: Guadalcanal 1942‒1943 (2013) oraz Holenderskie Indie Wschodnie 1941‒1942 (2014). […]

„Holenderskie Indie Wschodnie 1941-1942” - Michał A. Piegzik - recenzja

„Holenderskie Indie Wschodnie 1941-1942” - Michał A. Piegzik - recenzja

W 2014 r. w znanej serii popularnonaukowej „Historyczne Bitwy„ ukazała się książka Michała A. Piegzika ”Holenderskie Indie Wschodnie 1941-1942”, opisująca zmagania Japonii i połączonych sił amerykańsko-brytyjsko-australijsko-holenderskich na morzu, lądzie i w powietrzu. Warto podkreślić, że jest to już druga pozycja tego autora w serii – wcześniej zajął się kluczowym momentem wojny na Pacyfiku – kampanią […]

„Era lotnictwa wojskowego” - M. van Creveld - recenzja

„Era lotnictwa wojskowego” - M. van Creveld - recenzja

W 2011 r. znany badacz wojskowości i wojen, profesor Martin van Creveld opublikował swoje obszerne dzieło The Age of Airpower. Zaledwie po dwóch latach, dzięki wysiłkom Instytutu Wydawniczego Erica oraz Wydawnictwa TETRAGON książka ta ukazała się w języku polskim.

„Guadalcanal 1942-1943” – M. A. Piegzik – recenzja

„Guadalcanal 1942-1943” – M. A. Piegzik – recenzja

W 2013 r. nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się debiutancka książka Michała A. Piegzika Guadalcanal 1942-1943, poświęcona zarówno działaniom lądowym, morskim jak i powietrznym w rejonie Wysp Salomona. Autor stanął zatem przed trudnym zadaniem ujęcia tych zmagań w bardzo zwięzłej formie. Celem niniejszej recenzji jest odpowiedź na pytanie: na ile mu się to udało? 

„»Jagiellończyk«. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w” – P. Franaszek – recenzja

„»Jagiellończyk«. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w” – P. Franaszek – recenzja

W roku 2012 ukazała się interesująca książka Piotra Franaszka „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w. Publikację tę wydała Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, przy współpracy Wydawnictwa Dante. Autor jest profesorem UJ, prowadzącym wieloletnie badania nad inwigilacją środowisk naukowych przez SB.

„STASI. Zmowa niepamięci” - U. Müller, G. Hartmann - recenzja

„STASI. Zmowa niepamięci” - U. Müller, G. Hartmann - recenzja

Nakładem Wydawnictwa Zysk i Spółka ukazała się książka „Stasi. Zmowa Niepamięci„, autorstwa Uwe Müllera oraz Grit Hartmann. Przekładu dokonała Ewa Stefańska. Tytuł wydaje się być chwytem marketingowym, gdyż dosłowne tłumaczenie oryginalnego brzmiałoby mniej więcej tak: ”Naprzód i zapomnieć! Kadry, szpicle i wspólnicy: niebezpieczne dziedzictwo dyktatury SED”1. Oryg. Vorwärts und vergessen! Kader, Spitzel und Komplizen: das […]

„Cingtao 2 IX – 7 XI 1914” - T. Rogacki - recenzja

„Cingtao 2 IX – 7 XI 1914” - T. Rogacki - recenzja

Wydawnictwo InfortEditions w swojej serii Pola Bitew wypuściło na rynek książkę Tomasza Rogackiego Cingtao 2 IX – 7 XI 1914. Autor znany jest wielu czytelnikom jako znawca wojen napoleońskich, ostatnio zaś zrobił zwrot w kierunku wieku dwudziestego. Efektem tego była pozycja Japońsko-rosyjska wojna morska 1904-1905, którą czytelnicy przyjęli jednak dość chłodno1. W niniejszej recenzji postaram […]

„Hammerstein, czyli upór. Niemiecka historia” - H.M. Enzenberg - recenzja

„Hammerstein, czyli upór. Niemiecka historia” - H.M. Enzenberg - recenzja

W październiku 2012 r. nakładem wydawnictwa Świat Książki ukazała się książka Hansa Magnusa Enzensbergera: Hammerstein, czyli upór. Niemiecka historia. Autor nie jest zawodowym historykiem, lecz „wybitnym niemieckim poetą, pisarzem i tłumaczem”. Przekładu jego dzieła dokonała Sława Lisiecka. Nie jest to jednak biografia generała Kurta von Hammersteina-Equorda, jak mógłby sugerować tytuł książki, ale raczej saga rodzinna […]

„Pijana wojna” - K. Janicki - recenzja

„Pijana wojna” - K. Janicki - recenzja

Nakładem Instytutu Wydawniczego Erica w 2012 r. ukazała się książka Kamila Janickiego Pijana Wojna. Alkohol podczas II wojny światowej. Autor jest jednym z twórców serwisu internetowego „Ciekawostki historyczne” oraz współautorem  recenzowanej swego czasu przeze mnie bardzo dobrej książki Źródła nienawiści1. Opinia o autorze podniosła zatem oczekiwania wobec publikacji. https://historia.org.pl/2011/12/10/zrodla-nienawisci-konflikty-etniczne-w-krajach-postkomunistycznych-k-janicki-red-recenzja/. [↩]