Konferencja poświęcona Powstaniu Listopadowemu w Muzeum Niepodległości w Warszawie


Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Mazowiecko-Podlaskie Towarzystwo Naukowe w dniach 19-20 października 2011 r. organizują konferencję pt. „Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia - tradycja – media”.

Jak zapowiadają organizatorzy głównym celem konferencji jest spojrzenie na powstanie listopadowe i jego dziedzictwo w kontekście szeroko pojętych mediów do czasów nam współczesnych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Wezmą w niej udział: historycy, historycy sztuki, bibliolodzy, medioznawczy, muzealnicy, bibliotekarze, archiwiści, literaturoznawcy, muzykolodzy, antropolodzy kultury, etnografowie, oraz kolekcjonerzy.

Problematyka konferencji opierać się będzie na zagadnieniach związanych z historią i tradycją powstania listopadowego, obejmując swym zakresem prasę polską z okresu powstania i Wielkiej Emigracji, propagandę i informację obu stron konfliktu, stosunek prasy państw zaborczych do powstania, prasę światową o powstaniu, literaturę i książkę, muzykę, sztuki plastyczne z okresu powstania i Wielkiej Emigracji, wspomnienia i pamiętniki, listy, archiwalia i pamiątki. Szeroko zaprezentowana zostanie także historiografia powstania oraz jego rola w wychowaniu patriotycznym kolejnych pokoleń.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji jest prof. dr hab. Henryk Żaliński z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W jego składzie znajdą się także: prof. dr hab. Irena Homola-Skąpska z Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie, prof. UP-H dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. UP dr hab. Halina Kosętka z Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, oraz dr Tadeusz Skoczek z Muzeum Niepodległości w Warszawie i prof. UP dr hab. Grażyna Wrona z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji jest dr Grzegorz Nieć z Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz