„O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje” - A. Wargocki - recenzja


Potęga Rzymu, jego powstanie, struktura, zabytki czy sytuacja polityczna interesowała już od wieków różnych pisarzy i autorów książek na temat tego największego antycznego państwa. O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje to rozważania polskiego renesansowego pisarza, Andrzeja Wargockiego, dotyczące w dużej mierze zabytków kulturalnych i religijnych tego okresu.
Pozycja ta została podzielona - zgodnie z tytułem - na dwa rozdziały. Pierwszy dotyczy Rzymu pogańskiego, historii jego powstania, sytuacji politycznej, religii, zwyczajów, stylu życia, ubiorów. Znaczna część tej rozprawy została poświęcona kwestii religijności: bóstwom oraz ich świątyniom. Księga druga informuje czytelników o zabytkach Wiecznego Miasta, m. in. o kościele św. Piotra czy św. Krzyża oraz o wyższości katolicyzmu nad światem pogańskim.

Publikacja jest w dużej mierze doskonałym przewodnikiem po Rzymie, ukazujący jego świetność oraz dziedzictwo kulturowe, a więc wszystko to, co zdaniem renesansowego badacza jest warte zobaczenia i podziwiania. Znamiennym pozostaje fakt, iż osobiście on nigdy nie był w opisywanym przez siebie mieście, a jego wiedza pochodziła z różnych źródeł.

Atutem pozycji jest to, iż odwołując się do różnorodnych materiałów - podaje ich twórców, co pozwala na sprawdzenie rzetelności przekazu i trafności tez wysuwanych przez autora. Pisarz odwołuje się do dzieł zarówno starożytnych, jak i średniowiecznych i mu współczesnych. Należą do nich takie osobistości jak: Arystoteles, Cyceron czy Plutarch z Cheronei. Wszystko po to, by jak najwierniej stworzyć swoistą monografię Rzymu dwóch wierzeń: pogańskich i chrześcijańskich, tego co w nich najważniejsze. Uwagę należy zwrócić na styl jakim posługuje się autor. W większości stosuje zdania pojedynczo złożone, dostosowane do zasad pisowni i gramatyki siedemnastowiecznej. Powoduje to pewne trudności w odbiorze prezentowanych treści, niemniej nie oznacza to, iż czytelnik ma problemy ze zrozumieniem jej sensu. Wielokrotnie w recenzowanej pozycji pojawiają się zwroty łacińskie, niejednokrotnie nietłumaczone, co może stanowić niemały problem dla osób nie znających łaciny. Uzupełnieniem prowadzonej narracji są ryciny przedstawiające poszczególne zabytki. Książka opatrzona została twardą okładką, co wpływa na jej wartość, ponieważ szybko się nie zniszczy. Całość składa się z wstępu, dwóch ksiąg, opisu dwóch miast - Wenecji i Loreto - oraz komentarzy i objaśnień.

Czytając tego typu publikację należy pamiętać, że została ona napisana w 1610 r., i nie należy bezkrytycznie przyjmować podanych w niej informacji. Wielokrotnie pojawiają się w niej błędy merytoryczne związane m.in. z datą powstania Rzymu, ponieważ autor wyznacza rok 715 jako początek istnienia państwa. Nieprawidłowości przejawiają się także w nazewnictwie. Omawiając kościół San Marcello przekonuje czytelników, iż jest on kościołem św. Marka Cella. Pomimo niezgodności historycznej, czy podawaniem mało istotnych treści, mamy do czynienia z ciekawą pozycja, gdyż ukazuje nam walory Wiecznego Miasta. Atutem jest tutaj także bogata bibliografia.

Pozycja jest znakomitą prezentacją dorobku kulturowego Rzymu, panującej w nim ideologii, a wszystko to widziane oczyma renesansowego pisarza. Gorąco polecam ją wszystkim tym, którzy interesują się tego typu problematyką, a także wszystkim, którzy chcieliby rozszerzyć swoje wiadomości dotyczące sfery Wiecznego Miasta.

Plus minus:
Na plus:
+ tematyka
+ styl autora
+ twarda oprawa
+ bibliografia
Na minus:
- błędy merytoryczne
- pomijanie ważnych wątków

Tytuł:
 O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje
Autor: Andrzej Wargocki
Wydawca: Neriton
Data wydania: 2011
ISBN/EAN978-83-75-431896
Liczba stron: 313
Oprawa: twarda
Cena: ok. 40 zł.
Ocena recenzenta: 7/10

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Opinie i ocena zawarte w recenzji wyrażają wyłącznie zdanie recenzenta, nie musi być ono zgodne ze stanowiskiem redakcji. Z naszą skalę ocen i sposobem oceny możesz zapoznać się tutaj. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanej recenzji, by to zrobić wystarczy podać swój nick i e-mail. O naszych recenzjach możesz także porozmawiać na naszym forum. Na profilu "historia.org.pl" na Facebooku na bieżąco informujemy o nowych recenzjach. Możesz także napisać własną recenzję i wysłać ją na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz