Projekty w historię i dziedzictwo sfinansowane przy udziale środków Unii Europejskiej w Polsce [top]


Polsce udało się wynegocjować na lata 2014-2020 kolejne 300 miliardów złotych z unijnego fundusz spójności. Warto zobaczyć, co udało się zbudować dzięki dotychczasowym środkom i przedsiębiorczości wnioskodawców. Wybraliśmy najciekawsze projekty w historię dziedzictwo sfinansowane przy udziale środków Unii Europejskiej w Polsce.

Muzeum Ordynariatu Polowego

Projekt przebudowy i adaptacji podziemi Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie na Muzeum Ordynariatu Polowego dotyczył utworzenia nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni ekspozycyjnej dla przedstawienia wojennych, powstańczych oraz powojennych losów duszpasterstwa wojskowego i odrodzenia Ordynariatu w początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Beneficjent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wartość projektu: 52 722 375,02 zł
Dofinansowanie UE: 41 946 543,27 zł

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Pałac Ostrogskich - siedziba Muzeum Fryderyka Chopina / funduszeeuropejskie.gov.pl

Muzeum Fryderyka Chopina to najnowocześniejsze muzeum biograficzne w Europie. Posiada największą na świecie kolekcję pamiątek szopenowskich. Znajdujące się w zbiorach autografy Fryderyka Chopina w 1999 roku zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Główna siedziba Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w położonym na skarpie nadwiślańskiej - Zamku Ostrogskich.

Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Wartość projektu: 81 677 088,48 złotych
Dofinansowanie UE: 30 695 314,46 złotych

Toruńska Starówka - dziedzictwo kulturowe UNESCO

Zrewitalizowana Kamienica pod Gwiazdą - pierwsze polskie Muzeum Dalekiego Wschodu / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Toruńska starówka jest pomnikiem historii najwyższej klasy światowej, który w 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Rozplanowanie zespołu staromiejskiego nie zmieniło się od czasów średniowiecza, dzięki czemu dziś możemy podziwiać wspaniały kompleks architektoniczny z rozwiązaniami urbanistycznymi, powstałymi w połowie XIII wieku.

Inwestycje w wybranych obiektach zespołu staromiejskiego mają na celu poprawę i ochronę zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim. Efektem działań będzie rozszerzenie oferty kulturalnej miasta oraz polepszenie dostępności turystycznej obiektów. Spójność terytorialna wszystkich podprojektów zwiększy estetykę przestrzeni o światowym, historycznym znaczeniu.

Beneficjent: miasto Toruń
Wartość projektu: 38 644 909,40 zł
Dofinansowanie UE: 18 942 830,13 zł

Kompleksowe zagospodarowanie Pól Grunwaldzkich

Kompleksowe zagospodarowanie Pól Grunwaldzkich / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

W wyniku przedsięwzięcia został wybudowany nowy budynek recepcyjny wraz z parkingiem i szlakami komunikacyjnymi, stałe miejsce widowiskowe oraz budynek zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z polem namiotowym. Poza tym, przeprowadzona została modernizacja Zespołu Pomnikowego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz renowacją ruin kaplicy pobitewnej. Budynek recepcyjny zlokalizowany został w pobliżu parkingu. Na parkingu przewidziano 107 miejsc dla samochodów osobowych oraz 12 miejsc na autokary.

Beneficjent: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Wartość projektu: 26 870 536,53 zł
Dofinansowanie UE: 17 605 157,53 zł

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Część ekspozycyjna projektu zakładała wykorzystanie nowatorskich form przekazu / fot. Wojtek Duch

Projekt obejmował swoim zasięgiem podziemia Rynku Głównego w Krakowie o powierzchni ok. 5 tys. m². Stworzony w ramach projektu podziemny szlak turystyczny jest unikatową atrakcją turystyczną w skali kraju i świata. Ideą projektu było pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza, jako jednego z najważniejszych centrów handlowych, gospodarczych, finansowych i kulturalnych ówczesnego świata.

Część ekspozycyjna projektu zakładała wykorzystanie nowatorskich form przekazu: makiet, inscenizacji, figur woskowych, prezentacji holograficznych, ekranów, kapsuł czasu  i stanowisk multimedialnych.

Beneficjent: miasto Kraków
Wartość projektu:
37 974 456,00 zł
Dofinansowanie UE: 13 734 116,40 zł

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Głównym celem projektu było zachowanie kompozycji tzw. dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Podstawowym założeniem projektu jest zachowanie kompozycji tzw. dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu wraz z przywróceniem mu właściwego stanu technicznego, estetyki, a także dostosowaniem do aktualnych wymagań technicznych i użytkowych. W ramach projektu przeprowadzono remont wawelskiej infrastruktury, w tym m.in.: drogi od Bramy Bernardyńskiej wzdłuż muru zewnętrznego do Baszty, placu przed Basztą Złodziejską z drogą dojazdową, drogi za tzw. „Białym Murem” wzdłuż Baszty Panieńskiej, Szlacheckiej do Baszty Sandomierskiej.

Renowacja zagwarantowała poprawę i przywrócenie funkcjonalności ciągów pieszych i drogowych na Wawelu. Dodatkowo nastąpiło przystosowanie podjazdów na potrzeby związane z ruchem osób niepełnosprawnych.

Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
Wartość projektu:
18,89 mln zł
Dofinansowanie UE: 13,31 mln zł

Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni

Part Etnograficzny w Tokarni wejście główne / fot. Wojtek Duch

W ramach zamówienia wykonanych zostanie, aż 30 nowych obiektów, takich jak zagroda z Kaliny Małej, chałupa z Ćmielowa, piec garncarski, młyn z Piasku, czy spichlerz ze Staszowa.

Beneficjent: Muzeum Wsi Kieleckiej
Wartość projektu:
 17 066 580,00 zł
Dofinansowanie UE: 8 999 123,70 zł

Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina

Renowacja zabytków Lublina / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Celem projektu była renowacja historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta z Bramą Krakowską z XVI wieku, neogotyckim zamkiem z XIX wieku, kaplicą zamkową św. Trójcy z XIV wieku i basztą z XIII wieku.

Szczególny wymiar posiada gotycka Kaplica Trójcy Świętej fundacji Kazimierza Wielkiego, ozdobiona bizantyńskimi freskami fundowanymi przez króla Władysława Jagiełłę. Wielką wartość historyczną i architektoniczną posiada również XIII-wieczna baszta zamkowa - jeden z nielicznych zabytków romańskich na wschód od Wisły. Realizacja projektu pozwoli na kompleksową konserwację i remont zabytków oraz nadanie im nowych funkcji turystycznych i kulturalnych.

Beneficjent: Muzeum Lubelskie w Lublinie
Wartość projektu: 14 073 761,06 zł
Dofinansowanie UE: 8 284 985,05 zł

Turek - miasto w klimacie Mehoffera

Przedmiotem projektu jest konserwacja zabytkowych polichromii autorstwa Józefa Mehoffera / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedmiotem projektu jest konserwacja zabytkowych polichromii (wielobarwnych ozdób malarskich ścian lub sufitów), autorstwa Józefa Mehoffera. Realizowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę miejskiego ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskich dzieł.

W wyniku przebudowy stworzono nową przestrzeń działalności kulturowej, co znacznie poszerzyło ofertę usług świadczonych dotychczas przez muzeum. Realizacja projektu w istotnym stopniu przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, związanego z życiem i twórczością Józefa Mehoffera. Efektem będzie także wzrost znaczenia kultury w życiu i rozwoju społecznym mieszkańców miasta Turek.

Beneficjent: miasto Turek
Wartość projektu: 10 978 867,40 zł
Dofinansowanie UE: 7 514 407,18 zł

Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek w Chęcinach / fot. Wojtek Duch

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Chęcinach oraz organizacja ponadregionalnej imprezy promocyjnej.

Beneficjent: gmina Chęciny
Wartość projektu: 8 143 446,69 zł
Dofinansowanie UE: 6 514 052,46 zł

Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu

Dzięki realizacji projektu zwiedzającym zostaną udostępnione obiekty dotychczas nieudostępnione ze względu na stan zabytków / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Stare Miasto w Zamościu jest wyjątkowym historycznym zespołem obiektów stanowiących jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. W 1992 r. znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiekt jest niezwykle rzadkim przykładem niemal całkowicie zachowanego miasta renesansowego. Rewitalizacja zabytków nie tylko pomoże utrzymać doskonały stan zabytków chętnie odwiedzanych przez turystów, ale także umocni pozycję Zamościa jako żywego przykładu współczesnego, prężnie rozwijającego się miasta.

Dzięki realizacji projektu zwiedzającym zostaną udostępnione obiekty dotychczas nieudostępnione ze względu na stan zabytków. Oznacza to stworzenie nowego produktu w ofercie turystycznej miasta. Dokładnie chodzi o 76 - metrową trasę turystyczną w piwnicach oficyny ratusza. Skrywa ona nieznane do tej pory relikty architektoniczne.

Beneficjent: miasto Zamość
Wartość projektu: 6 430 932,29 zł
Dofinansowanie UE: 5 466 292,44 zł

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Zasoby Jagielońskiej Biblioteki Cyfrowej są dostępne dla każdego użytkownika internetu

Głównym celem projektu jest ochrona (konserwacja) i zabezpieczenie zabytkowych zbiorów bibliotecznych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a także rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury poprzez ich digitalizację i utworzenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński
Wartość projektu: 6 042 547,81 zł
Dofinansowanie UE: 5 136 165,64 zł

Rewitalizacja terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski

Rewitalizacja terenu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Ośrodek „Olandia„ usytuowany jest na terenie sześciohektarowego zespołu dworsko-parkowego w malowniczej miejscowości Prusim w powiecie międzychodzkim. Celem projektu jest nadanie zespołowi dworsko-pałacowemu w Prusimiu charakteru Skansenu Olenderskiego. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy zakłada rewitalizację dawnego dworu, spichlerza oraz budynku gospodarczego wraz z otoczeniem. W następnej kolejności, wyremontowany zostanie budynek hotelowy „Kamiennik„ oraz Centrum Szkolenia i Promocji Golfa ”Golfiarnia” – wyposażone m.in. w sale konferencyjne, centrum fitness i magazyn sprzętu.

Beneficjent: RTM SP. Z O.O. (OLANDIA)
Wartość projektu: 8 141 710,97 złotych
Dofinansowanie UE: 3 872 883,23 złotych

Dwie cerkwie - zbliżenie kultur pogranicza Polski i Słowacji

Cerkiew w Komańczy / fot. funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt polegał na przeprowadzeniu wspólnych działań inwestycyjnych związanych z odbudową zabytkowych cerkwi w Komańczy i Haburze. Jednocześnie prowadzone były działania mające na celu podnoszenie wiedzy na temat własnego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców terenów przygranicznych.

Partnerzy: Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej, Gmina Habura
Wartość projektu: 489 159 euro
Dofinansowanie UE: 412 385 euro

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.plrpo-swietokrzyskie.pl

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

1 komentarz

  1. Marcin pisze:

    Osobiście znam Lublin i urokliwe Stare Miasto. Piękne, wąskie uliczki, tajemnicze miejsca, dużo uroku i niestety zaniedbane budynki. Pod większą częścią SM ciągną się podziemne korytarze. Kilkanaście lat temu, niedaleko ulicy Królewskiej zapadła się część drogi po przejechaniu trolejbusu. Wgłębienie miało kilka metrów głębokości i ujawniło część starego korytarza...

Zostaw własny komentarz