Międzynarodowy Dzień Archiwów! Atrakcje w ponad 20 miastach Polski


Wystawy, filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty i konkursy to jedne z wielu atrakcji przygotowanych w tym roku przez archiwa państwowe w całej Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.

W dniach 7-10 czerwca w większości archiwów państwowych, w ponad 20 miastach, odbywać się będą Dni Otwarte. Będzie można oglądać wystawy, filmy, uczestniczyć w prezentacjach, spotkaniach i konkursach. W tych dniach w archiwach będą odbywały się warsztaty genealogiczne, a także z zabezpieczania i czytania dokumentów. To jedna z niewielu okazji, aby zwiedzić archiwum od zaplecza, zobaczyć magazyny, w których spoczywają najcenniejsze archiwalia, zajrzeć do pracowni digitalizacji dokumentów.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

W dniach 7-10 czerwca w większości archiwów państwowych, w ponad 20 miastach, odbywać się będą Dni Otwarte. Będzie można oglądać wystawy, filmy, uczestniczyć w prezentacjach, spotkaniach i konkursach. W tych dniach w archiwach będą odbywały się warsztaty genealogiczne, a także z zabezpieczania i czytania dokumentów. To jedna z niewielu okazji, aby
zwiedzić archiwum od zaplecza, zobaczyć magazyny, w których spoczywają najcenniejsze archiwalia, zajrzeć do pracowni digitalizacji dokumentów.

9 czerwca w godz. 10.00-16.00 odbędzie się Dzień Otwarty. W programie: wystawa najcenniejszych zbiorów, pokazy multimedialne połączone z prelekcjami dotyczącymi zasobu i historii Archiwum oraz prowadzenia badań genealogicznych. Pracownicy będą oprowadzać po budynku Archiwum oraz udzielać informacji dotyczących dokumentacji osobowej i płacowej, niepaństwowego zasobu archiwalnego, udostępniania oraz genealogii. Odwiedzający w prezencie otrzymają wydawnictwa Archiwum.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

10 czerwca odbędzie się otwarcie wystawy „Zbiory audiowizualne w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy jako źródło do dziejów regionu”.

Będzie można zobaczyć między innymi najstarsze fotografie Bydgoszczy oraz zbiory fotografii i nagrań Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, dokumentację życia rodzinnego z archiwów rodzinno-majątkowych, archiwa fotograficzne i dźwiękowe PZPR oraz organizacji społeczno-zawodowych PRL, zbiór fotografii Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, dokumentację działalności artystycznej, prasowe archiwum fotograficzne dziennika Ilustrowany Kurier Polski, dokumentację Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, fotografie lotnicze i fotomapy. Odbędzie się także prezentacja nagrań dźwiękowych i filmowych oraz wystawa sprzętu fotograficznego i fonograficznego ze zbiorów prywatnych.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Od 7 czerwca na stronie www.apczestochowa.pl można oglądać wystawę pt.„Archiwum z humorem”, prezentującą dokumenty z zasobu Archiwum, zawierające zabawne opisy różnych zdarzeń i sytuacji z życia Częstochowy i okolic na przestrzeni wieków.

W telewizji „Orion„ 26 maja został wyemitowany wywiad z pracownikiem Archiwum Ewą Dubaj, która przybliży działalność Archiwum. 9 czerwca ukaże się reportaż pt. ”Z kamerą w Archiwum” ukazujący codzienną pracę archiwistów i działalności instytucji. Materiały będą dostępne na stronie www.tvorion.pl

Archiwum Państwowe w Kielcach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów instytucja zorganizowała konkurs genealogiczny pt.„Moja Rodzina”. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wpłynęło 55 prac. Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich oraz Świętokrzy.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

9 czerwca, w godz. 12.00-15.00 odbędzie się Dzień Otwarty pt. „Archiwista w satyrze”.
Oprócz pracowni naukowej i pracowni digitalizacji oraz niedostępnych na co dzień magazynów archiwalnych i podziemi Archiwum, goście będą mogli zobaczyć „dokumenty z humorem„ wybrane z zasobu koszalińskiego Archiwum oraz wystawę „Archiwum w karykaturze„. Gościem specjalnym będzie autor satyrycznych rysunków Bogusław Małusecki, kierownik gliwickiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, który podzieli się swoimi archiwalnymi doświadczeniami. Odbędzie się także wręczenie nagród laureatom konkursu tygodnika ”Teraz Koszalin” na najpiękniejsze zdjęcia oraz prezentacja materiałów multimedialnych z tegorocznej edycji Nocy Muzeów.

Archiwum Narodowe w Krakowie

8 czerwca w godz. 12.00-19.00 w siedzibie Archiwum przy ul. Siennej 16 prezentowany będzie oryginał aktu lokacyjnego miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r.

Prezentacja aktu lokacyjnego miasta Krakowa wystawionego 5 czerwca 1257 r. łączy się z uroczystymi obchodami Święta Miasta, oraz Międzynarodowego Dnia Archiwów. Publiczne przedstawienie dokumentu związane jest również z wpisaniem aktu na Krajową Listę Programu „Memory of the World” UNESCO. W pierwszej edycji wyróżniono 10 dokumentów.

Przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie akt lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r. wystawiony przez Bolesława Wstydliwego, to jeden z najstarszych i najcenniejszych dokumentów z zasobu. Na jego mocy Kraków lokowany został na prawie magdeburskim na wzór Wrocławia, stawał się gminą samorządową, na której czele stał dziedziczny wójt wraz z wybieraną wśród mieszczan ławą. Dokument wymienia też liczne przywileje i nadania, które uzyskali zarówno wójtowie, jak i cała gmina miejska

Archiwum Państwowe w Lesznie

7 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się otwarcie wystawy najciekawszych dokumentów - planów, map, plakatów, obwieszczeń i fotografii - ukazujących historię południowo-zachodniej Wielkopolski.

O godz. 17.00 odbędzie się prelekcja poświęcona 75-leciu żużlowego Klubu Unia Leszno. Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa prezentująca plakaty, afisze, programy zawodów, protokoły zebrań, m.in. z zebrania organizacyjnego klubu w 1938 roku.

Archiwum Państwowe w Lublinie

7 czerwca odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego można będzie wziąć udział w wycieczkach po Archiwum oraz w warsztatach genealogicznych. Wprogramie także wystawa pt.„Galeria Jezuicka 13. Archiwum Light„, wzbogacona rysunkami satyrycznymi pracownika archiwum J. Kusa oraz pokazy multimedialne. Całość uświetni pokaz filmu „Album rodzinny” oraz wystawa poświęcona powstaniu styczniowemu ”Mors sola victris, gloria victis”.

7 czerwca swoje podwoje otworzy także oddział w Kraśniku Archiwum Państwowego w Lublinie, w którym odbywać się będą warsztaty genealogiczne, pokazy dawnych technik pisania dla najmłodszych, wystawa rysunków satyrycznych oraz projekcja filmu pt. „Dwa oblicza Porytowego Wzgórza„. Planowana jest także wystawa plenerowa pt. ”Harcerstwo w Kraśniku wczoraj i dziś” zorganizowana we współpracy z ZHP.

10 czerwca oddział w Chełmie archiwum lubelskiego zaprasza na wycieczki, pokazy dokumentów i film pt.„Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe lata 70-te”.

Archiwum Państwowe w Olsztynie

8 czerwca w godz. 10.00 – 17.00 w siedzibie archiwum odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem „Przeszłość zapisana w dokumencie”. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach połączonych z prezentacjami, zwiedzić wystawy, w tym dwie przygotowane specjalnie z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Zwiedzać będzie można także budynek archiwum, pracownie specjalistyczne i magazyny. PROGRAM

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

9 czerwca w godz. 10.00-15.00 odbędzie się Dzień Otwarty pt. „Archiwa Państwowe – dziedzictwo, teraźniejszość, przyszłość”. Archiwum zaprezentuje m.in. najciekawsze dokumenty ze swojego zasobu.

Archiwum Państwowe w Płocku

7 czerwca w godz. 9.00-14.00 odbywać się będzie Rejonowy Konkurs Historyczny „Źródła historyczne bogactwem kulturowym narodu” dla uczniów gimnazjów z terenu Płocka oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu źródłowego, które są przydatne między innymi przy rozwiązywaniu gimnazjalnego testu humanistycznego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Patronat nad konkursem objęli: prezydent miasta Płocka, starosta płocki, starosta sierpecki i starosta gostyniński. Współorganizatorami są: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Płocku, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

7 czerwca o godz. 16.00 w siedzibie Archiwum odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Hipolit Cegielski i jego dzieło”. Na wystawie będzie można zobaczyć oryginalne materiały archiwalne z zasobu Archiwum, ukazujące Hipolita Cegielskiego jako przedsiębiorcę i współtwórcę pracy organicznej oraz jego dorobek jako filologa. Wystawa będzie czynna do 30 września. Dostępna będzie także na stronie www.poznan.ap.gov.pl Plenerową wersję wystawy będzie można oglądać na Starym Rynku w Poznaniu do 31 sierpnia.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów przygotowało wystawę internetową, dostępną na stronie www.rzeszow.ap.gov.pl, na której zaprezentowało najcenniejsze pergaminy ze swojego zasobu, a także mapy okolicznych miejscowości i projekty techniczne budynków.

Archiwum Państwowe w Siedlcach

W siedzibie Archiwum można oglądać wystawę pt. „Ze skarbca Archiwum Państwowego w Siedlcach”, na której zaprezentowano najciekawsze archiwalia z zasobu siedleckiej placówki od XVIII do XX wieku oraz XIX - wieczne książki z archiwalnej biblioteki.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

9 czerwca w godz. 9.00 -16.00 i 10 czerwca w godz. 8.00 -15.00 odbędą się Dni Otwarte pt. „O naszych przodkach w internecie i w archiwaliach„. W programie między innymi: warsztaty genealogiczne, prezentacja archiwaliów przydatnych do badań genealogicznych i biograficznych, wystawa „Aleksandra Piłsudska i Suwałki”, pokaz filmów: „Warszawa – Paryż Północy„ o powstawaniu filmu „Warszawa 1935” i ”Wolontariuszka”, lekcje historyczno-archiwalne dla młodzieży szkolnej połączone ze zwiedzaniem wystaw.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

9 czerwca odbędzie się Dzień Otwarty pt. „Archeion znaczy...„. Pracownicy Archiwum będą odpowiadali na pytania dotyczące wszelkich aspektów działalności archiwów, czytania dokumentów i opieki nad nim. Szczecinianie będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych zabezpieczaniu dokumentu, a także paleografii i neografii, podczas których archiwiści będą pomagać w odczytywaniu archiwaliów. Odbędą się także projekcje filmów o szczecińskim archiwum oraz prezentacja najciekawszych dokumentów. Spotkaniu towarzyszyć będzie ekspozycja prezentująca proces konserwacji książki oraz kiermasz książek historycznych Wydawnictwa ”Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Archiwum Państwowe w Toruniu

9 czerwca w godz. 10.00-16.00 odbędzie się wystawa o genealogii pt. „Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Dokąd zmierzamy?”, na której, obok akt metrykalnych, będzie można zobaczyć mniej znane rodzaje źródeł: karty meldunkowe, herbarze, księgi rodowe, a także genealogię rodu Coyen, herbarz Dachnowskiego oraz dyplomy i wstęgi pamiątkowe.

Warszawa

Obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów odbędą się w Warszawie się w ramach IV Warszawskiego Pikniku Archiwalnego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest edukacja, wychowanie i harcerstwo. W godz. 10.00-17.00 między innymi w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 i w Pałacu Raczyńskich przy ul. Długiej 7 będzie można oglądać wystawy, prezentacje multimedialne, filmy oraz uczestniczyć w spotkaniach i konkursach przygotowanych przez 24 stołeczne instytucje nauki i kultury. Atrakcją będzie terenowa gra miejska z użyciem technologii GPS oraz przejażdżki omnibusem konnym.

W siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 zaprezentują się archiwa państwowe: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Będzie można obejrzeć wystawy pt. „Edukacja doby staropolskiej„, „Być dzieckiem…„ i „Harcerstwo w Milanówku„. O godz. 13.30 odbędzie się wernisaż fotografii Warszawy z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, wybranych przez czytelników „Gazety Stołecznej”. Odbędą się także spotkania między innymi z pisarką Marią Szypowską pt. ”Młodzież w kręgu tajemnic dawnej Warszawy” (godz. 14.00) oraz Krzysztofem Jaszczyńskim i Ryszardem Mączewskim z Fundacji Warszawa1939.pl, którzy opowiedzą o Warszawie Zośki, Rudego i Alka, bohaterów książki ”Kamienie na szaniec”. Będą działały punkty informacyjne, w których pracownicy archiwów będą radzić jak zabezpieczyć archiwum rodzinne oraz jak szukać dokumentacji pracowniczej. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy będzie prowadzić konkurs wiedzy, w którym nagrodami będą książki i przejażdżki omnibusem konnym.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

9 czerwca w godz. 14.00-19.00 odbędzie się Dzień Otwarty pt. „Archiwum, otwórz się!”.

Pracownicy Archiwum będą oprowadzić po magazynach archiwalnych i pracowni kartograficznej. Odbędzie się prezentacja procesu mikrofilmowania oraz digitalizacji akt i map, a goście będą mieli możliwość samodzielnego skanowania własnych dokumentów i zdjęć rodzinnych pod okiem specjalisty. Odbędzie się także pokaz urządzeń i technik konserwacji archiwaliów oraz warsztaty z zabiegów konserwatorskich dokumentów rodzinnych. Dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać pamiątkowe pieczęcie z wykorzystaniem tłoków pieczętnych ze zbiorów Archiwum. Można będzie także obejrzeć prezentację multimedialną o historii i zasobie Archiwum, filmy o przebiegu epidemii ospy w 1963 r. we Wrocławiu i o historii gazownictwa na Dolnym Śląsku. Odbędzie się także pierwsza publiczna prezentacja albumu o przedwojennym Wrocławiu, niedawno przekazanym przez Archiwum Miejskie w Getyndze. Będzie działał punkt informacyjny na temat przechowywania i zarządzania współczesną dokumentacją oraz o miejscach przechowywania dokumentacji płacowo-osobowej niezbędnej dla celów emerytalno-rentowych.

Archiwum Państwowe w Zamościu

9 czerwca, na Rynku Solnym odbędzie się otwarcie wystawy fotografii ze zbiorów Archiwum pt. „Tamten Zamość”. Można będzie zobaczyć zdjęcia Starego Miasta sprzed pół wieku i okolic oraz zdjęcia fotografika Józefa Dudy wykonane podczas renowacji ratusza z niedostępnej już później najwyższej części wieży.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz