Konferencja „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)” [program]


Na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 6-8 czerwca 2014 r. odbędzie się konferencja pt. „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)”. Jej organizatorami są Tureckie Towarzystwo Historyczne i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckichSpotkanie ma na celu uczczenie sześćsetlecia stosunków turecko-polskich nawiązanych w 1414 r., kiedy to posłowie króla Władysława Jagiełły z powodzeniem pośredniczyli pomiędzy królem węgierskim i cesarzem rzymskim Zygmuntem Luksemburskim oraz sułtanem Mehmedem I.

Począwszy od tego czasu kontakty polsko-osmańskie były ciągłe i niezwykle różnorodne. Ich bogactwo zostało nie tak dawno zaprezentowane w trakcie wystawy, jaka miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Sztuki Islamskiej i Tureckiej w Stambule, których efektem stał się imponujący katalog pt. „War and Peace. Ottoman-Polish Relations in the 15th-19th centuries”. Wspomniana wystawa prezentowała obustronne relacje w trakcie wojny i pokoju, zagrożenia i zbliżenia. Po pokoju w Karłowicach (1699) konflikty zostały zastąpione porozumieniem i współpracą, a nawet projektami sojuszu. Polscy emigranci licznie przebywający na terytorium Imperium Osmańskiego w XVIII i XIX w. byli jednym z najważniejszych przyczyn intensyfikacji wzajemnych relacji. Po pierwszej wojnie światowej Ambasada Polska, jak również Ambasada Turecka znalazły się wśród pierwszych oficjalnych placówek dyplomatycznych w Ankarze i Warszawie. Po upadku Związku Radzieckiego wzajemne relacje polsko-tureckie weszły w nową fazę rozwoju, co szczególnie uwidoczniło się w strefie politycznej i ekonomicznej. Wyrazem tego są oficjalne i obustronne wizyty prezydentów i premierów Turcji i Polski w Ankarze i Warszawie.

Konferencja dotyczy komunikacji między jednostkami i grupami należącymi do światów „polskiego„ i „osmańskiego„ a później „tureckiego” oraz zaprasza do zgłębienia problematyki różnego rodzaju ”stref kontaktów”, którymi m.in. były dyplomacja, handel (w tym handel niewolnikami), konflikty zbrojne i sztuka. Jednym z najważniejszych problemów poruszanych w trakcie konferencji będzie rozszyfrowanie roli odgrywanej przez osoby należące do obu kultur, takich jak osmańscy dragomani polskiego pochodzenia w okresie wczesnonowożytnym, czy też polscy emigranci do Imperium Osmańskiego, którzy przyjąwszy islam przyjęli także służbę sułtańską w XIX wieku. Niezwykle ważne i nowatorskie impulsy oferuje perspektywa z zewnątrz (np. Anglików, Francuzów, Wenecjan, Węgrów czy Rosjan) na relacje polsko-osmańskie i polsko-tureckie. Celem konferencji jest przyczynienie się do wypracowania nowego postrzegania kontaktów Rzeczypospolitej/Polski z Wysoką Portą/Turcją, i vice versa. Szczególnie ważnym wydaje się być z tego punktu wiedzenia nawiązanie międzynarodowego dialogu zarówno przez doświadczonych naukowców, jak i młodych badaczy, zajmujących się kwestią komunikacji międzykulturowej.

Językami konferencji są angielski i turecki.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: sempozyum.ttk.gov.tr/eng/2014-eng-sempozyum8.html

Program obrad międzynarodowej konferencji „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)”
„Contact Zones in Turkish-Polish Relations (1414-2014)”

International Conference
Warsaw, 6-8 June 2014
Friday, June 6th
9:30-10:45 (The Column Room) - Opening Ceremony
Prof. Dr. Dariusz KOŁODZIEJCZYK
University of Warsaw, Director of the Institute of History

Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ
Türk Tarih Kurumu Başkanı/President of Turkish Historical Society

Prof. Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı/President of Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History

Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN
Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi/Ambassador of Turkish Republic in Warsaw

His Excellency Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı/Deputy Prime Minister of Republic of Turkey
(to be confirmed)
10.45-11.00 Coffee Break

Friday, June 6th
SESSION I
11:00-12:30 (The Column Room)
Military Campaigns and Ottoman-Polish Relations
Chair: Dariusz Kołodziejczyk

Mehmet Inbaşı, Erciyes University
Kamaniçe’de Türkler in 1672
[The Turks in Kamieniec (1672)]

Yılmaz Kurt, Ankara University
Hacı Ali Efendi’nin Kamaniçe Tarihi
[The chronicle of Kamieniec of Haci Ali Efendi]

Ahmet Arslantürk, Istanbul Medeniyet University
Kamaniçe Seferi’nde Osmanlı Saray Görevlileri
[The palace officials in the Kamieniec campaign of 1672]

12:30-13:00 – Coffee Break

13:00-14:00 (The Column Room)
Active players and pawns in international policy
Chair: Natalia Królikowska

Hacer Topaktaş, Istanbul University
Diplomacy between Istanbul and Warsaw in the last quarter of the 18th century

Iurii Chainskyi, University of Warsaw
The influence of the 1924 Georgian revolt on Polish Promethean Policy in Turkey in 1924-1926

14:00 – 15:30 – Lunch

15:30-17:00 (The Column Room)
On the crossroads of two cultures: Polish emigrès in the Ottoman Empire, part I
Chair: Andrzej Drozd

Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy University
Jozef Bem (Murad Paşa’nın) Osmanlı Günleri
[Józef Bem in the Ottoman Empire]

Bayram Nazır, Gümüşhane University
Murad Paşa’nın Halep’te Ölümü ve Terekesi
[The death of Józef Bem in Aleppo and his last will]

Abdullah Temizkan, Ege University
Lehistanlıların Kafkasya’ya Birlik Gönderme Girişiminde Zor Seçim: Sefer Bey mi Yoksa Muhammed Emin mi?
[Difficult choice of Poles in attempt of dispatching troops to the Caucasus: Sefer Bey or Muhammed Emin?]

17:00-17:30 –Coffee Break

17:30 – 18:30 (The Column Room)
On the crossroads of two cultures: Polish emigrès in the Ottoman Empire, part II
Chair: Bayram Nazır

Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren University
XIX. Yüzyılım İkinci Yarısında Lehistan’dan Osmanlı Memleketine Gelen Göçmelerin İskanları ve İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yapılan Çalışmalar
[Works conducted to settle and meet the needs of the immigrants who came to the Ottoman land from Poland during the second half of the 19th century]

Mehmet Akif Kireçci, Bilkent University
Tadeusz Gasztowtt (Seyfeddin Bey) – a turkophile in the Ottoman Empire (1881-1936)

SESSION II
11:00-12:30 (Room A)
Art as a field of interaction
Chair: Kıvılcım Metin Özcan

Tadeusz Majda, University of Warsaw
Works of art of symbolic meaning in Turkish and Polish Culture – A comparative approach

Suat Alp, Hacettepe University
Wars and Treasures as Means of Interaction: The Impact of Turkish Material Cultural Heritage in Polish Art and Culture

Fatma Coşkuner, Koç University
Travels, Empires and Artistic Connections: Sultan Abdülaziz and his court painter Stanislaw Chlebowski

12:30-13:00 – Coffee Break

13:00-14:00 (Room A)
Historical discourse and historical policy
Chair: Dariusz Milewski

Tetyana Grigorieva, Mohyla Academy, Kiev
The Myth of the Victory near Chocim (1621) in Ukrainian Historical Discourse of the 17th Century

Anastasia Baukova, Ivan Franko National University of Lviv
Siege of Lviv in 1672: historical memory and artistic image

14:00 – 15:30 – Lunch

15:30 – 17:00 – (Room A)
Perception of Polish-Ottoman relations
Chair: Felicia Rosu

James Collins, Georgetown University
Tale of Three Polities: The Polish-Lithuanian Commonwealth, the Ottoman Empire, and the Kingdom of France

Radu Paun, CNRS, Paris
Wavering Crusaders. Moldavian and Wallachian Perceptions of Polish-Ottoman Relations, 15th-16th Centuries

Michał Wasiucionek, EUI Florence Political Factionalism in the Middle Ground: Danubian Principalities as the Space of Factional Overlap between Ottoman Empire and Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth Century

17:00-17:30 –Coffee Break

17:30-18:30 (Room A)
Making diplomacy in Istanbul
Chair: James Collins

Alicja Borys, Masaryk University Brno
Silesian members of the Emperor’s diplomatic missions to the Ottoman court in the 16th century

Gabor Karman, Hungarian Academy of Sciences
Polish–Transylvanian Contacts and Conflicts at the Sublime Porte in the Seventeenth Century

Saturday, June 7th
SESSION I
9:30-11:00 (The Column Room)
Poland and Turkey in the first half of the 20th century
Chair: Jakub Wódka

Nuri Köstüklü, Konya Necmettin Erbakan University
Arşiv Belgeleri Işığında Birinci Dünya Savaşında Polonya’da Şehit Olan Türkler ve Türkiyede Ölen Polonyalı Askerler Üzerınde Bazı Tespitler
[Some observations in the light of archival documents on Turks martirised in Poland and the Polish soldiers died in Turkey]

Ahmet Altıntaş, Afyon Kocatepe University
Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı- Polonya İlişkileri’nde Esirler (1916-1923)
[Prisoners in Ottoman – Poland relations as revealed in the archival documents (1916-1923)]

Nuray Özdemir, Abant İzzet Baysal University
Ahmet Ferit Tek’in Büyükelçiliği Döneminde Türkiye ve Polonya Arasındaki İlişkiler (1932-1939)
[Relationships between Turkey and Poland during Ahmet Ferit Tek’s Ambassadorship (1932-1939)]

11:00-11:30 – Coffee Break

11:30-12:30 (The Column Room)
Insiders or outsiders?
Chair: Hacer Topaktaş

Paulina Dominika Dominik, University of Oxford - MSt Orient-Institut Istanbul
From Young Ottomans to Young Turks: Contribution of Polish political émigrés to the modernization of the Late Ottoman Empire – ideological aspect

Katarzyna Papież, University of Sorbonne (Paris IV)
Strange lives of Polish Men and Women: Jan Alojzy Pruski

13:00-14:30 – Lunch

14:30 – 16:00 – (The Column Room)
The Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire in the 17th century
Chair: Mehmet İnbaşı

Yücel Öztürk, Sakarya University
Osmanlı–Lehistan Ilişkilerinin Esasları, Unsurları, ve Aktörleri
[Principles and actors in Ottoman-Polish relations]

Emine Erdoğan Özünlü, Gazi University Hotin’in Askeri ve Stratejik Açından Öneminde Dair Bazı Görüşler (Cebe Defterleri Işığında)
[On the strategic and military importance of Hotin (basing on the Cebe registers)]

Bilgehan Pamuk, Gaziantep University
II. Kuzey Savaşı’nda Osmanlı Lehistan İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler
[On Ottoman-Polish Relations in the Second Northern War]

16:00 – 16:30 – Coffee Break

SESSION II
9:30-11:00 (Room A)
Accounts of the individual travelers
Chair: Rudolph Matthee

Szymon Górski, Poznań
Hieronim Łaski’s Diary (1540-1541) as a Testimony to Ottoman-Polish Contact

Michael Połczyński, Georgetown University
The Relacyja of Sefer Muratowicz: 1601-1602 private royal envoy of Sigismund III Vasa to Shah ‘Abbas I

Natalia Królikowska, University of Warsaw
Polish missionaries in the Crimean Khanate and Caucasia in the 17th century

11:00-11:30 – Coffee Break

11:30-13:00 (Room A)
Turkish factor in Polish inner and foreign policy
Chair: Gabor Karman

Szymon Brzeziński, University of Warsaw
Polish-Ottoman relations and the beginnings of the Principality of Transylvania

Felicia Rosu, Leiden University
Friend or Foe of the Turk? The Fear Factor in Polish-Lithuanian Elections, 1572-1587

Andrzej Drozd, Adam Mickiewicz University
Ottoman influences on the Lithuanian Tatars in the Early Modern Period

13:00-14:30 – Lunch

14:30-16:00 (Room A)
Polish-Ottoman frontier
Chair: Radu Paun

Dariusz Milewski, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw Negotiations instead of war: Polish-Ottoman diplomatic contacts 1627-1630

Andrii Zhyvachivskyi, Polish Academy of Science
The Role of Bakhchisaray and Kefe in the Ottoman-Polish Relations in the First Half of the Seventeenth Century

Mariusz W. Kaczka, Berlin
The character of the Ottoman-Polish diplomatic relations in the first quarter of the 18th century. Great politics and small frontier space

JOINED SECTION

16:30-18:00 (The Column Room)
Polish-Turkish relations after 1939
Chair: Tadeusz Majda

Jakub Wódka, Polish Academy of Sciences
Foreign policies of Poland and Turkey. Identifying the common grounds, tracing the differences

Adam Szymański, University of Warsaw
Polish-Turkish Relations after 1989

İsmail Hakkı Demircioğlu, Karadeniz Technical University
Representation of Poland and Poles in Turkish history textbooks

18:00 – 18:30 – Closing Ceremony (The Column Room)

Sunday, June 8th
9:00-19:00 – The Conference excursion

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz