Mariusz Kaczka

Studiował historię i filologię klasyczną. Doktoryzuje się w zakresie historii nowożytnej.

Artykuł autorstwa:

Konferencja „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)” [program]

Konferencja „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)” [program]

Na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 6-8 czerwca 2014 r. odbędzie się konferencja pt. „Strefy kontaktów w stosunkach turecko-polskich (1414–2014)”. Jej organizatorami są Tureckie Towarzystwo Historyczne i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

„Turcja” – D. Kołodziejczyk – recenzja

„Turcja” – D. Kołodziejczyk – recenzja

W ostatnich miesiącach z dużą częstotliwością ukazywały się na łamach prasy europejskiej reportaże i wywiady dotyczące letnich protestów w stambulskim Parku Gezi1. Zrozumienie, na czym polega natura procesów zachodzących w Turcji wymaga jednak lektury głębszej, tłumaczącej turecki system polityczny jak też i samą kulturę polityczną tego kraju z perspektywy historycznej. Przykładowo: Witold Szabłowski, Gaz, gaz, […]

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 2 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 2 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

Historia komparatystycznego projektu mającego na celu zebranie i uprzystępnienie tekstów należących do kanonów narodowych w Europie Środkowo–Wschodniej i Południowej sięga 1999 r., kiedy to grupa młodych naukowców spotkała się na Balkan Summer University w mieście Plovdiv w Bułgarii.

„Eine Gesellschaft im Wandel. Die osmanische Herrschaft in Ungarn im 17. Jahrhundert (1606–1683)” - M. Koller - recenzja

„Eine Gesellschaft im Wandel. Die osmanische Herrschaft in Ungarn im 17. Jahrhundert (1606–1683)” - M. Koller - recenzja

Badania osmanistyczne przeżywają co najmniej od dwóch dziesięcioleci swój renesans. Licznie pojawiające się prace dotyczą m. in. problematyki tzw. Militärgrenze (habsburskiej granicy wojskowej z Imperium Osmańskim).

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 1 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

„Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe”, tom 1 - B. Trencsényi, M. Kopeček (pod red.) - recenzja

Wraz z wytworzeniem się pierwszych struktur przyszłej Unii Europejskiej, a szczególnie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wzrosło w Europie zapotrzebowanie na publikacje komparatystyczne porównujące zbliżone aspekty rozwoju poszczególnych narodów europejskich na metapoziomie wychodzącym poza klasyczną historiografię narodową.