Warszawa kolorowa, czarno-biała i zniewolona. Stolica, której już nie ma [zdjęcia]


Obrazy i zdjęcia przedstawiające Warszawę, jej okolice i inne części Polski można zobaczyć na stronach VisualHistory i Humus. Pochodzą one z XIX i początku XX wieku czyli z czasów, gdy te ziemie znajdowały się w zaborze rosyjskim. Dotychczas nie były publikowane.

Obrazy i zdjęcia na wspomnianych wyżej stronach zawarte są w piętnastu częściach. Część pierwsza nosi tytuł „Przedrewolucyjna Rosja na fotografiach. Warszawa”, część druga nie jest oznaczona, cześć trzecia - „Warszawa w latach pięćdziesiątych XIX wieku”, część czwarta - „1862. Przed buntem”, część piąta - „Warszawa w latach sześćdziesiątych XIX wieku”, część szósta - „Warszawa w latach siedemdziesiątych XIX wieku”, część siódma - „Warszawa w latach osiemdziesiątych XIX wieku”, część ósma i dziewiąta - „Warszawa w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku”, część dziesiąta - „Album Warszawy i jej okolic. 1915″, część jedenasta - „Warszawa. 1913″, część dwunasta - „Album Warszawy i jej okolic. 1855″, część trzynasta - „Warszawa do 1918 roku”, część czternasta - „Warszawa w kolorze” oraz „Życie Warszawy w dwunastu obrazach. 1841”.

Przeważająca część zdjęć i obrazów przedstawia budynki, pomniki, parki i inne obiekty Warszawy, jej okolic oraz innych części Polski (Puławy, Nieborów). Niektóre obrazują życie codzienne mieszkańców (nabożeństwa, wypoczynek, handel) oraz wydarzenia historyczne (stan wojenny w Królestwie Polskim wprowadzony dwa lata przed powstaniem styczniowym, budowę pomnika Adama Mickiewicza w stulecie jego urodzin i inne).

Jako że zdjęć jest bardzo dużo, poniżej prezentujemy kilkanaście wybranych (wszystkie pochodzą z bloga humus.livejournal.com), natomiast do reszty zdjęć z poszczególnych albumów Autor artykułu przetłumaczył dla Was ich podpisy, jeśli były w języku rosyjskim.

Z albumu „Przedrewolucyjna Rosja na fotografiach. Warszawa” (zdjęcia niepodpisane)

Warszawa

Warszawa

Warszawa - Łazienki

Warszawa - Łazienki

Z albumu drugiego (nienazwanego, zdjęcia również niepodpisane przez autora bloga)

Warszawska świątynia

Warszawska świątynia

Z albumu „Warszawa. Część 3. Warszawa w latach pięćdziesiątych XIX wieku”

Widok z dachu kościoła ewangelickiego 1858

Widok z dachu kościoła ewangelickiego 1858

Pomnik Mikołaja Kopernika 1858

Pomnik Mikołaja Kopernika 1858

Ulica Jerozolimska 1858

Ulica Jerozolimska 1858

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Pałac Saski 1855, Zdjęcie 2 - 12: Widok z dachu kościoła ewangelickiego 1858, Zdjęcie 13: Ulica Jerozolimska 1858, Zdjęcie 14: Pomnik Mikołaja Kopernika 1858, Zdjęcie 15: Kościół Karmelitów 1858, Zdjęcie 16: Dworzec Wiedeński 1858, Zdjęcie 17: Plac Krasińskiego 1858, Zdjęcie 18: Nagrobek kompozytora Ignacego Komarowskiego 1859

Z albumu „Warszawa. Część 4. 1862. Przed buntem”

Obóz armii rosyjskiej

Obóz armii rosyjskiej

Kolumna Zygmunta

Kolumna Zygmunta

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Bazylika Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, Zdjęcie 2: Bez nazwy, Zdjęcie 3: Obóz armii rosyjskiej, Zdjęcie 4: Widok na Wisłę z dachu budynku na Krakowskim Przedmieściu, Zdjęcie 5: Widok na bank, Zdjęcie 6: Widok z wieży kościoła Świętego Krzyża, Zdjęcie 7: Pałac w Wilanowie, Zdjęcie 8: Wejście do Katedry p. w. Jana Chrzciciela. Zdjęcie 9 - 10: Pałac Bruhla, Zdjęcie 11: Pałac Krasińskich i obóz żołnierzy rosyjskich tuż przed powstaniem, Zdjęcie 12: Departament dróg i mostów, Zdjęcie 13: Kolumna Zygmunta, Zdjęcie 14: Kościół Najświętszej Maryi Panny, Zdjęcie 15: Krakowskie Przedmieście, Zdjęcie 16: Hotel Europejski, Zdjęcie 17: Procesja wokół Kościoła Świętego Krzyża, Zdjęcie 18: Armia rosyjska na Placu Saskim, Zdjęcie 19: Koszary saskie, Zdjęcie 20: Pałac Saski, Zdjęcie 21: Pomnik Jana III Sobieskiego

Z albumu: „Warszawa. Część 5. Warszawa w latach sześćdziesiątych XIX wieku”

Targ wokół Mostu Aleksandryjskiego

Targ wokół Mostu Aleksandryjskiego

Kościół Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Lata 60. Kościół Najświętszej Maryi Panny Zdjęcie 2: 1863. Następstwa pożaru w urzędzie miasta Zdjęcie 3: 1864. Panorama Warszawy Zdjęcie 4: 1865. Plac Zamkowy Zdjęcie 5: 1865. Zamek Królewski Zdjęcie 6 - 8: 1865. Targ wokół Mostu Aleksandryjskiego Zdjęcie 9: 1865. Północne skrzydło Pałacu w Wilanowie Zdjęcie 10: 1865. Stara kaplica Zdjęcie 11: 1865. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Zdjęcie 12: 1865. Kościół Karmelitów Zdjęcie 13: 1865. Kościół Niepokalanego Poczęcia Zdjęcie 14: 1865. Kościół Ducha Świętego i klasztor dominikanów Zdjęcie 15: 1865. Kościół Świętej Trójcy Zdjęcie 16: 1866. Dworzec kolejowy w Rembertowie Zdjęcie 17: 1866. Mieszkańcy wsi Wilanów przed kościołem Zdjęcie 18: 1866. Krakowskie Przedmieście Zdjęcie 19 - 21: 1866. Budowa Dworca Wschodniego Zdjęcie 22: 1868. Krakowskie Przedmieście

Z albumu „Warszawa w latach siedemdziesiątych XIX wieku”

Pałac Jabłońskiego 1875

Pałac Jabłońskiego 1875

Zamek Królewski i Most Aleksandryjski 1870

Zamek Królewski i Most Aleksandryjski 1870

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Bez podpisu 1870, Zdjęcie 2: Sala Bilardowa w Hotelu Europejskim 1875, Zdjęcie 3 - 5: Pałac na Wodzie 1870, Zdjęcie 6: Pałac Jabłońskiego 1875, Zdjęcie 7 - 9: Hotel Europejski 1878 (zdjęcie 9: 1879 rok), Zdjęcie 10 - 13: Plac Zamkowy 1870 (zdjęcie 13: 1871 rok), Zdjęcie 14: Plac Zamkowy. Widok na Krakowskie Przedmieście 1870, Zdjęcie 15 - 16: Ulica Jerozolimska 1870, Zdjęcie 17: Wnętrze pałacu Jabłonowskiego 1870, Zdjęcie 18 - 20: Cukiernia w Hotelu Europejskim 1875, Zdjęcie 21 : Sala koncertowa w Dolinie Szwajcarskiej 1870, Zdjęcie 22: Zamek Królewski 1870, Zdjęcie 23: Zamek Królewski i Most Aleksandryjski 1870, Zdjęcie 24: Teatr letni w Ogrodzie Saskim 1870, Zdjęcie 25: Panorama Warszawy 1870, Zdjęcie 26: Ratusz 1870, Zdjęcie 27: Ogród Saski 1875, Zdjęcie 28: Pomnik Jana III Sobieskiego 1870, Zdjęcie 29: Plac Teatralny i Teatr Wielki 1870, Zdjęcie 30: Ulica Leszno 1870, Zdjęcie 31: Kosciół Wszystkich Świętych lata siedemdziesiąte, Zdjęcie 32: Kościół Świętego Karola Boromeusza 1875, Zdjęcie 33: Kościół Świętego Józefa 1870, Zdjęcie 34: Kościół Świętej Anny 1870, Zdjęcie 35: Kościół Zaśnięcia NMP 1870, Zdjęcie 36: Kaplica Świętej Barbary 1873, Zdjęcie 37: Placyk estradowy w Dolinie Szwajcarskiej 1870

Z albumu „Warszawa w latach osiemdziesiątych XIX wieku”

Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie

Widownia Teatru Wielkiego w Warszawie

Widownia Teatru Wielkiego w Warszawie

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Bazylika Świętego Piotra, Zdjęcie 2: Plac Bankowy, Zdjęcie 3: Warszawa lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 4: Uniwersytet Warszawski, Zdjęcie 5: Dworzec Wiedeński 1881, Zdjęcie 6: Widok na Most Aleksandryjski i przedmieście praskie 1885, Zdjęcie 7 - 11: Pałac w Wilanowie lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 12 - 15: Wnętrze Pałacu w Wilanowie lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 16: Pałac Staszica 1881, Zdjęcie 17: Pałac na Wodzie lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 18: Hotel Europejski 1881, Zdjęcie 19: Plac Zamkowy lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 20: Plac Zamkowy 1885, Zdjęcie 21: Widownia Teatru Wielkiego w Warszawie 1885, Zdjęcie 22 - 25: Budynek Teatru Narodowego po pożarze 1883, Zdjęcie 26: Instytut ziół leczniczych 1882, Zdjęcie 27 - 28: Katedra Świętego Jana Chrzciciela 188o, Zdjęcie 29 - 30: Zamek Królewski 1885, Zdjęcie 31: Krakowskie Przedmieście 1883, Zdjęcie 32: Nad Wisłą 188o, Zdjęcie 33: Hotel Europejski, Zdjęcie 34: Panorama Warszawy lata osiemdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 35: Pogrzeb, Zdjęcie 36 - 37: Ratusz, Zdjęcie 38: Pałac Saski, Zdjęcie 39 - 41: Ogród Saski (40 - aleja wokół fontann, 41- teatr letni), Zdjęcie 42: Kościół Świętej Trójcy na Placu Krasińskiego, Zdjęcie 43 - 44: Kolumna Zygmunta 1885, Zdjęcie 45: Rynek Starego Miasta, Zdjęcie 46: Teatr na wyspie 1880, Zdjęcie 47: Plac Teatralny i Teatr Wielki, Zdjęcie 48: ulica miasta lata osiemdziesiąte XIX wieku

 

Z albumu „Warszawa w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku”

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu 1898

Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu 1898

Oficerowie grodzieńskiego pułku huzarów w Warszawie 1892

Oficerowie grodzieńskiego pułku huzarów w Warszawie 1892

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Plac Bankowy lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 2: Dworzec Wiedeński lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 3: Widok na przedmieście praskie 1895, Zdjęcie 4: Pałac w Wilanowie lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 5: Plac Zamkowy i Kolumna Zygmunta lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 6: Ewangelicki kościół Świętej Trójcy lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 7 - 11: Odsłonięcie Pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu 1898, Zdjęcie 12: oficerowie grodzieńskiego pułku huzarów w Warszawie 1892, Zdjęcie 13 - 14: Panorama Warszawy lata dziewięćdziesiąte XIX wieku (14 - 197), Zdjęcie 15: Pierwsze Gimnazjum lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 16: Pałac Saski lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 17: Teatr na wyspie 1895, Zdjęcie 18: Plac Teatralny i Teatr Wielki lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 19: Kościół Świętego Krzyża lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 20: Fragment jednego z pałaców Warszawy lata dziewięćdziesiąte XIX wieku, Zdjęcie 21: Kościół Wszystkich Świętych lata dziewięćdziesiąte XIX wieku

Z albumu „Warszawa w latach 1890-1899” (zdjęcia bez podpisów)

Starówka

Starówka

Z albumu „Album Warszawy i jej okolic. 1915”

Wierzchołek Kolumny Zygmunta

Wierzchołek Kolumny Zygmunta

Stare Miasto

Stare Miasto

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Okładka, Zdjęcie 2: Pałac Krasińskich, Zdjęcie 3: Pałac Bruhla, Zdjęcie 4: Dom Skarbowa, Zdjęcie 5: koszary pułku wołyńskiego, Zdjęcie 6: kościół karmelitów, Zdjęcie 7: Zamek Królewski, Zdjęcie 8: Kościół Świętej Anny, Zdjęcie 9: Wierzchołek Kolumny Zygmunta, Zdjęcie 10: Sąd okręgowy, Zdjęcie 11: Bank Polski, Zdjęcie 12: Postument na Placu Krasińskich, Zdjęcie 13 - 14: Stare Miasto, Zdjęcie 15: Katedra Świętego Jana, Zdjęcie 16 - 18: Wnętrze katedry, Zdjęcie 19: Kolumnada Pałacu Saskiego, Zdjęcie 20: Strumień w okolicach Pałacu Saskiego, Zdjęcie 21: Teatr Narodowy, Zdjęcie 22: Kościół Świętego Józefa, Zdjęcie 23 - 29: Arkadia, Zdjęcie 30 - 34: Pałac w Wilanowie, Zdjęcie 35 - 36: Wnętrze Pałacu w Wilanowie, Zdjęcie 37 - 38: Park wokół Pałacu w Wilanowie, Zdjęcie 39 - 40: Gucin Gaj rzeźby, Zdjęcie 41: Pałac Królikarnia, Zdjęcie 42: Pałac Królikarnia, w parku, Zdjęcie 43: Pałac w Jabłonnej, portret ks. Józefa Poniatowskiego, Zdjęcie 44: Wjazd do Pałacu Łazienkowskiego, Zdjęcie 45: Pałac w Jabłonnej. Łuk Tryumfalny, Zdjęcie 46 - 47: Pałac w Łazienkowski, Zdjęcie 48: Pałac Łazienkowski. Wejście główne, Zdjęcie 49 - 50: Pałac Łazienkowski. Wnętrza, Zdjęcie 51: Pałac Łazienkowski. Widok ogólny, Zdjęcie 52: Pałac Łazienkowski. Pomnik króla Jana III Sobieskiego, Zdjęcie 53: Pałac Łazienkowski. Teatr, Zdjęcie 54: Mokotów. Wjazd, Zdjęcie 55: Mokotów. Kolumnada w parku, Zdjęcie 56: Natolin, Zdjęcie 57: Natolin. Pałac Potockiego. Wejście główne, Zdjęcie 58: Natolin. Pałac Potockiego. Popiersie Stanisława Potockiego, Zdjęcie 59 - 60: Natolin. Park Pałacowy, Zdjęcie 61: Natolin. Pomnik Natalii Potockiej, Zdjęcie 62: Natolin. Ruiny, Zdjęcie 63: Pałac w Nieborowie. Brama wjazdowa, Zdjęcie 64 - 65: Pałac w Nieborowie, Zdjęcie 66: Puławy, Zdjęcie 67: Puławy. Kościół, Zdjęcie 68: Puławy. Świątynia Sybilli, Zdjęcie 69: Ursynów

Z albumu „Warszawa. 1913” (podpisy w j. polskim na obrazach)

Dworzec Wiedeński - Ulica Marszałkowska

Dworzec Wiedeński - Ulica Marszałkowska

Cerkiew na Placu Saskim

Cerkiew na Placu Saskim

Z albumu „Album Warszawy i jej okolic. 1855” (podpisy w języku polskim)

Ogród Saski

Ogród Saski

Z albumu „Warszawa do 1918 roku” (podpisy w języku polskim)

Plac Św. Aleksandra

Plac Św. Aleksandra

Z albumu „Życie Warszawy w dwunastu obrazach. 1841” (podpisy w języku polskim)

Handel! Handel!

Handel! Handel!

Z albumu „Warszawa w kolorze”

Budynek Pierwszego Gimnazjum Męskiego i Pomnik Mikołaja Kopernika

Budynek Pierwszego Gimnazjum Męskiego i Pomnik Mikołaja Kopernika

Pomnik króla Jana III Sobieskiego

Pomnik króla Jana III Sobieskiego

Wszystkie zdjęcia: Zdjęcie 1: Budynek Pierwszego Gimnazjum Męskiego i Pomnik Mikołaja Kopernika, Zdjęcie 2: Pałac Belweder, Zdjęcie 3: Teatr Wielki, Zdjęcie 4: Kościół ewangelicki, Zdjęcie 5: Katedra Świętego Jana Chrzciciela, Zdjęcie 6: Dynasy, Zdjęcie 7: Łuki nowego zjazdu do Mostu Aleksandryjskiego, Zdjęcie 8: Zamek Królewski od strony Wisły, Zdjęcie 9: Ratusz Miejski, Zdjęcie 10: Budynek Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Zdjęcie 11: Budynek Izby Sądowej, Zdjęcie 12: Szpital Ujazdowski, Zdjęcie 13: Pałac Łazienkowski, Zdjęcie 14: Katedra prawosławna, Zdjęcie 15: Cerkiew lejbgwardii pułku litewskiego, Zdjęcie 16: Pomnika księcia warszawskiego hrabiego Iwana Paskiewicza - Erywańskiego, Zdjęcie 17: Pomnik króla Jana III Sobieskiego, Zdjęcie 18: Park Ujazdowski, Zdjęcie 19: Plac Świętego Aleksandra, Zdjęcie 20: Nowy zjazd do Mostu Aleksandryjskiego, Zdjęcie 21: Ogólny widok miasta od strony Wisły, Zdjęcie 22: Plac Saski, Zdjęcie 23: Staw w Ogrodzie Saskim, Zdjęcie 24: Bez podpisu

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

4 komentarze

 1. Lesław pisze:

  Naprawdę fajna rzecz dla takich ludzi jak ja - co tych robaczków po rosyjsku nie czytają

 2. Robert pisze:

  Tak dla lepszego zobrazowania:
  -„Warszawa” – pomnik Sobieskiego w Łazienkach
  -„Warszawska świątynia” - obecna Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
  -„Zamek Królewski i Most Aleksandryjski 1870” to Pałac pod Blachą
  -„Budynek Pierwszego Gimnazjum Męskiego i Pomnik Mikołaja Kopernika” - Pałac Staszica

 3. Awangarda pisze:

  Moze gdyby nie powstanie, to Niemcy by stolicy nie wysadzili, ew. nalezalo je zrobić później, w celu ochrony cywili przed wycofującymi się Niemcami.

 4. Łukasz pisze:

  Bardzo fajne zdjęcia

Zostaw własny komentarz