4. spotkanie konserwatorów zabytków na Targach Dziedzictwo


4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO to miejsce spotkań specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Poza możliwością wymiany myśli i integracji środowiska wydarzenie to gwarantuje dostęp do ekspertów z czołowych instytucji i organizacji branżowych. Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. 

targi-dziedzictwo_nTargi Dziedzictwo to najważniejsze w kraju wydarzenie dla konserwatorów zabytków. Zapewnia ono możliwość integracji środowiska branżowego, wiedzę na temat niszowych tematów, a także konsultacje w zakresie finansowania projektów z funduszy unijnych.

Wachlarz zagadnień konserwatorskich

Wśród paneli merytorycznych przewidziane są prelekcje na temat specjalistycznych aspektów sztuki konserwatorskiej. 5 października Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem panelu pt. „Zabytek ruchomy w przestrzeni miejskiej„, w którym omówione zostaną prace nad odtworzeniem historycznego oświetlenia warszawskich ulic. Tego samego dnia dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach poprowadzi wykład pt. „Ochrona i konserwacja zabytków techniki - potrzeba naszych czasów„, a przedstawiciele Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów będą organizatorami seminarium pt. ”Wybrane narzędzia skutecznej walki z przestępczością wobec dóbr kultury”. Z kolei 6 października konserwatorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który omówi innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni.

Środki na prace konserwatorskie

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Funduszy Europejskich można uzyskać środki na prace konserwatorskie dotyczące zabytków będących dziedzictwem kulturowym o ponadregionalnym znaczeniu. Warto pamiętać, że o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz publiczne uczelnie wyższe inne niż artystyczne. Przez wszystkie targowe dni będzie można skorzystać z konsultacji przedstawicieli Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wymiana doświadczeń 

Unikalną wartością Targów Dziedzictwo jest możliwość dyskusji w gronie specjalistów z pokrewnych instytucji. Pierwszego dnia targów, tj. 5 października, odbędzie się Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, podczas którego będzie mowa m.in. o stosunku społeczeństwa do zabytkowych budynków i polityki ich ochrony, technikach nuklearnych stosowanych w identyfikacji i konserwacji, zastosowaniu monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie obiektów, a także kolorystyce w obiektach zabytkowych. Natomiast kolejnego dnia Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków będzie gospodarzem Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika - marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz - prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy - biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa - biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Informacje praktyczne

Wszystkich odwiedzających Targi Dziedzictwo obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Można jej dokonać online do 3 października br. Więcej informacji, szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.

Zostaw własny komentarz