Kategoria: Historia najnowsza

„Stawka większa niż kłamstwo” - M. Replewicz - recenzja

„Stawka większa niż kłamstwo” - M. Replewicz - recenzja

„J-23” znowu nadaje – pomyślałem sobie, kiedy w zapowiedziach Wydawnictwa Fronda zobaczyłem okładkę nowej książki Macieja Replewicza. I faktycznie. Dziecięca fascynacja serialem i postacią kapitana Klossa przemieniła się w pragnienie: chcę mieć tą książkę, koniecznie muszę ją przeczytać aby poznać kulisy serialu. A że przy okazji opowieści o serialu autor opowiada również niesamowite losy prawdziwych […]

„Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie” - K. Kosiński – recenzja

„Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie” - K. Kosiński – recenzja

Nakładem wydawnictwa Neriton – Instytut Historii PAN ukazała się w roku 2008 praca poświęcona historii pijaństwa w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zjawisko uzależnienia od alkoholu w PRL-u dotknęło milionów Polaków i było jednym z ważniejszych problemów społecznych w ówczesnym państwie. Recenzowana książka zwraca uwagę czytelnika pod względem podjętego tematu, objętości oraz ogromnej liczby wykorzystanej bazy […]

„Snajper. Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii” - Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen - recenzja

„Snajper. Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii” - Chris Kyle, Jim DeFelice, Scott McEwen - recenzja

Współczesne konflikty zbrojne niewątpliwie można scharakteryzować za pomocą kilku cech, czy swego rodzaju wyznaczników, do których należałoby zaliczyć: asymetryczność czyli nierównowagę sił i środków (wojny oraz konflikty zbrojne, w których przeciwnicy dysponowali podobnymi potencjałami odeszły do historii), krótki lub stosunkowo niedługi czas ich trwania (od fazy wybuch poprzez fazę charakteryzującą się największym nasileniem walk, aż […]

„Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i Litwie w latach 1914-1918” - Ch. Westerhoff - recenzja

„Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i Litwie w latach 1914-1918” - Ch. Westerhoff - recenzja

Wielka Wojna jak każdy konflikt, ba, jak każde wydarzenie historyczne, jest wieloaspektowa i dotykała każdej sfery działalności człowieka. Cennym jest jeśli na rynku wydawniczym pojawiają się prace, które nie traktują jedynie o bitwach i generałach, zwłaszcza jeśli książki te dotyczą ziem polskich. Taką pracą jest książką niemieckiego historyka Christiana Westerhoffa „Praca przymusowa w czasie I […]

„Strzelanie z broni palnej – ilustrowany podręcznik” - R. Campbell - recenzja

„Strzelanie z broni palnej – ilustrowany podręcznik” - R. Campbell - recenzja

Ponad ćwierć wieku po transformacji ustrojowej w Polsce liczba osób zajmujących się myślistwem, strzelectwem sportowym czy też kolekcjonerstwem broni palnej nie jest wcale mała. Wciąż jednak tego rodzaju hobby nie jest powszechne. Książka Roberta Campbell’a, która w polskiej edycji ukazała się pt. Strzelanie z broni palnej – ilustrowany podręcznik, przeznaczona jest dla początkujących strzelców1. Jak […]

„Ukraińska partyzantka 1942-1960” - G. Motyka - recenzja

„Ukraińska partyzantka 1942-1960” - G. Motyka - recenzja

Grzegorz Motyka w recenzowanej książce w sposób całościowy i uporządkowany przedstawia problem działalności ukraińskich OUN i UPA. Praca ta może stanowić pierwszy krok przy historycznym zainteresowaniu się tym tematem oraz być podstawą do prowadzenia dalszych badań przez innych historyków.

„François Mitterand i Europa w latach 1981-1995” - M. Mikołajczyk - recenzja

„François Mitterand i Europa w latach 1981-1995” - M. Mikołajczyk - recenzja

François Mitterand był czwartym prezydentem V Republiki Francuskiej i pierwszym pochodzącym z partii socjalistycznej. Marek Mikołajczyk swoją publikacją o francuskim prezydencie chce uzupełnić lukę w badaniach na temat europejskiej polityki Mitteranda podczas jego kadencji.

„Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945- 1989” - J. Dardzińska - recenzja

„Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945- 1989” - J. Dardzińska - recenzja

Od pewnego czasu Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął na szerszą skalę wydawanie albumów dotyczacych różnorodnej problematyki z zakresu historii Polski „ludowej”. Tego typu forma wydawnicza przy prezentacji niektórych elementów dziejów komunistycznego zniewolenia Polski jest o wiele bardziej adekwatna, niż klasyczna monografia naukowa. Do tego typu wydawnictw należy książka: Ulotki, hasła, anonimy. Formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu […]

„Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka” - A. Friszke - recenzja

„Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka” - A. Friszke - recenzja

Andrzej Friszke od wielu lat w swojej pracy naukowej zajmuje się dziejami polskiej opozycji w okresie Polski „ludowej”. Najbardziej znany jest z publikacji dotyczących Komitetu Obrony Robotników, pisanych z wielką przychylnością dla tego środowiska, a przede wszystkim dla Jacka Kuronia. Książka Między wojną a więzieniem 1945- 1953. Młoda Inteligencja Katolicka, która niedawno ukazała się na […]

„Rok zerowy. Historia roku 1945” - I. Buruma - recenzja

„Rok zerowy. Historia roku 1945” - I. Buruma - recenzja

Rok 1945 to czas końca najstraszliwszej z wojen. To okres kapitulacji Niemiec i Japonii, nowego podziału Europy i prób powrotu do normalności zwykłych ludzi. A że nie był to czas jedynie radości, możemy przekonać się z kart książki Iana Burumy, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa PWN.