Kategoria: XIX wiek, I wojna światowa

„Miasto Lwów” - W. Budzyński - recenzja

„Miasto Lwów” - W. Budzyński - recenzja

17 kwietnia 1356 r. król Kazimierz III Wielki wydał dokument lokacyjny dla miasta Lwowa. W ten sposób ośrodek istniejący od dobrych kilkuset lat uzyskał podstawy prawne, umożliwiające mu rozwój według zachodnich standardów. Wszyscy mieszkańcy, wśród których byli zarówno Polacy, jak i Rusini, Ormianie, Żydzi i Tatarzy, uzyskali gwarancję zachowania własnych praw, religii oraz obyczajów. Choć […]

„Wojna Zuluska 1879” -  P. Benken - recenzja

„Wojna Zuluska 1879” - P. Benken - recenzja

W lipcu tego roku za sprawą Wydawnictwa InfortEditions (Zabrze /Tarnowskie Góry) do księgarń trafiła książka pt. Wojna Zuluska 1879. Jest to 45 tom serii Bitwy/Taktyka. Praca Przemysława Benkena przybliża polskiemu czytelnikowi trochę egzotyczną historię zmagań wojsk Imperium Brytyjskiego z niepokornym plemieniem Zulusów w Afryce Południowej w II połowie XIX wieku.

„Rozważania o dyplomacji” - Adam Czartoryski - recenzja

„Rozważania o dyplomacji” - Adam Czartoryski - recenzja

„Twórca polskiej dyplomacji bez listów uwierzytelniających” był jedną z najciekawszych i najbarwniejszych postaci epoki. Rosyjski minister spraw zagranicznych i bliski zaufany cara, senator-wojewoda Królestwa Polskiego, szef rządu ostatniego niepodległego Królestwa Polskiego. Wielki dyplomata polskiej emigracji polistopadowej – uchodzący powszechnie za jedynego poważnego kandydata do tronu oswobodzonej Polski, a w praktyce reprezentant polskich dążeń w Europie - przyjmowany […]

„Wagram 5-6 VII 1809” - T. Rogacki - recenzja

„Wagram 5-6 VII 1809” - T. Rogacki - recenzja

W czerwcu tego roku (2012) w serii pola bitew wydawnictwa InfortEditions ukazała się kolejna książka. Autorem tomiku zatytułowanego Wagram 5 – 6 VII 1809 jest Tomasz Rogacki, a temat pracy to jedna z najbardziej znanych bitew Epoki Napoleońskiej, rozegrana na płaskowyżu Wagram nieopodal Wiednia latem 1809 r.

„Rewolucja rosyjska” - R. Pipes - recenzja

„Rewolucja rosyjska” - R. Pipes - recenzja

Wydawnictwo Magnum, z początkiem 2012 roku wznowiło wydanie książki profesora Richarda Pipesa pt. Rewolucja rosyjska. Jest to trzecie wydanie tej pracy na naszym rynku. Pierwsze ukazało się w 1994 r. nakładem PWN, drugie już w wydawnictwie Magnum w 2006 r.

„Złodziej z szafotu” – B. Cornwell - recenzja

„Złodziej z szafotu” – B. Cornwell - recenzja

Każda wojna, nawet ta wygrana, przynosi ze sobą opłakane skutki. Koniec kampanii napoleońskich. Nastał pokój. Weterani wrócili do domów, ale wciąż nie jest łatwo odnaleźć się im w powojennej rzeczywistości. Teraz nie mają żadnej pracy, a ich życie diametralnie się zmieniło. Niewielu rozumie to co przeżyli, a ich otoczenie niejednokrotnie podważa sens tego, że brali […]

„Memoriał ze Św. Heleny”, tom 2 - E. de Las Cases - recenzja

„Memoriał ze Św. Heleny”, tom 2 - E. de Las Cases - recenzja

Napoleon Bonaparte to jedna z najciekawszych postaci naszej cywilizacji. Śmiało mogę napisać: Napoleon to jeden z największych ludzi nowożytnego świata. Nie wspominam tego wyłącznie przez pryzmat patrzenia Polaków. Choć wiadomo - cesarz Francuzów przyszedł z zachodu, pobił wszystkich trzech naszych zaborców i dał Polakom wolność – Księstwo Warszawskie, z królem saskim Fryderykiem Augustem (jak było […]

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

„Epizody kawaleryjskie” - A. Radwan Pragłowski (red.) - recenzja

Wydawnictwo NapoleonV opublikowało niedawno reprint pracy z 1939 roku pod tytułem Epizody kawaleryjskie. Na książkę składają się wspomnienia kawalerzystów z wojen z lat 1914-1920, ze zdecydowaną przewagą relacji o walkach w roku 1920.  Jak po latach prezentuje się omawiana praca?

„Ostrołęka 1831” - M. Leszczyński - recenzja

„Ostrołęka 1831” - M. Leszczyński - recenzja

Już od wielu lat marzeniem moim było przeczytać monografię bitwy pod Ostrołęką roku 1831, ale wydaną w bellonowskiej serii Historycznych Bitew. Jako, że czasem marzenia się spełniają, w roku 2011, na 180 rocznicę bitwy, ukazała się książka Ostrołęka 1831. Autorem pracy o tej znaczącej o losach całego Powstania Listopadowego bitwie jest Michał Leszczyński.

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

„Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej...” - Z. Zieliński - recenzja

Niniejsza książka to obroniona w 1965 roku rozprawa doktorska ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, której nigdy nie udało mu się wydać w całości. Dopiero dziś, staraniem Wydawnictwa Poznańskiego, a z inicjatywy profesora Witolda Molika, czytelnik ma okazję zapoznać się z jej treścią - podaną w odświeżonym opracowaniu, opatrzoną nowym wstępem Autora.