Adam Sengebusch

Urodzony 8 stycznia 1969 r. w Bydgoszczy. Z wykształcenia nauczyciel (UKW w Bydgoszczy) i logistyk (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu). Żonaty, ojciec dwóch córek. Hobbystycznie zajmuje się historią, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów średniowiecznej Europy.

Artykuł autorstwa:

„Bliskie spotkania wikingów” – P. Urbańczyk – recenzja

„Bliskie spotkania wikingów” – P. Urbańczyk – recenzja

Z prof. Przemysławem Urbańczykiem mam na pieńku. Profesor zapewne o tym nie wie, ale poczuwam się do obowiązku aby o tym wspomnieć. Powody mego krytycznego stosunku wobec poglądów głoszonych przez warszawskiego naukowca wyłuszczałem  niejednokrotnie w innych zakątkach sieci i nadmienię tylko, że spór dotyczy przede wszystkim spraw związanych z opiniami o wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyźnie. Pole konfliktu […]

„Rzeka ciemności” – B. Levy – recenzja

„Rzeka ciemności” – B. Levy – recenzja

„Widziałem twarz szatana!” miał wykrzyknąć jeden z członków ekipy Wernera Herzoga kręcącej w 1972 roku niezapomniany Aguirre, gniew boży. Trzeba przyznać, że przerażony nieszczęśnik mógł odnieść takie wrażenie, gdy wpatrywał się w oblicze K. Kinsky’ego, odgrywającego według wielu specjalistów rolę swego życia.

„Miasto Lwów” - W. Budzyński - recenzja

„Miasto Lwów” - W. Budzyński - recenzja

17 kwietnia 1356 r. król Kazimierz III Wielki wydał dokument lokacyjny dla miasta Lwowa. W ten sposób ośrodek istniejący od dobrych kilkuset lat uzyskał podstawy prawne, umożliwiające mu rozwój według zachodnich standardów. Wszyscy mieszkańcy, wśród których byli zarówno Polacy, jak i Rusini, Ormianie, Żydzi i Tatarzy, uzyskali gwarancję zachowania własnych praw, religii oraz obyczajów. Choć […]

„Ciemna strona państw narodowych...” - P. Ther - recenzja

„Ciemna strona państw narodowych...” - P. Ther - recenzja

„Akty tej przemocy zaczynają następować szybko jeden po drugim, coraz ostrzejsze, coraz bardziej barbarzyńskie w swym charakterze, w coraz większej stojąc sprzeczności z ustrojem konstytucyjnym państwa i z duchem współczesnej cywilizacji”1. Autorem tych spisanych w 1908 r. słów był Roman Dmowski, który z uzasadnionym oburzeniem odnosił się w ten sposób do poczynań władz Niemiec wobec […]

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, t. 1” - C. Morrisson (pod red.) - recenzja

„Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, t. 1” - C. Morrisson (pod red.) - recenzja

Kiedy byłem małym chłopcem (a zaręczam, że kiedyś nim byłem), uwielbiałem obco brzmiące słowa. Wsłuchiwałem się w płynące z radia, z ambony, z ekranu telewizora oraz z ust dorosłych frazy pozbawione szeleszczenia, tych wszystkich „dź„, „ć„, „cz„, „ą” , ”sz” itd. Nie żebym czuł jakąkolwiek awersję czy niesmak, bo nasza mowa jest mi umiłowaną i […]

„Świat Bizancjum t. II Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204” - red. J.-C. Cheyneta - recenzja

„Świat Bizancjum t. II Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204” - red. J.-C. Cheyneta - recenzja

Jeden z największych znawców historii cywilizacji pytał z przekąsem: „Czyż można zgodzić się z tym, jakoby Bizancjum było wychowawcą świata i królem świata cywilizowanego?„1 Stosując modną dziś, choć nie nazwaną jeszcze figurę retoryczną, można odrzec: ”I tak, i nie”. Znaczącą pomoc dla zaintrygowanych wspomnianą tematyką i udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytanie stanowi książka, oddana przez wydawnictwo […]

„Przygoda z archeologią czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej” - A. Kokowski - recenzja

„Przygoda z archeologią czyli najstarsze dzieje Krajny Złotowskiej” - A. Kokowski - recenzja

Gdy Fiodor Dostojewski po powrocie ze zesłania spotkał się z zarzutem, że zmarnotrawił wiele czasu uganiając się za młodzieńczymi mrzonkami, jego adwersarz usłyszał takie oto słowa: „Daj młodemu człowiekowi mapę do nieba, a odda ci ją jutro … poprawioną”. Ten aforyzm wielkiego myśliciela i pisarza dość dobrze oddaje ideę zawartą w książce Andrzeja Kokowskiego pt. Przygoda […]

„Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu” - T. Grabarczyka i T. Nowaka - recenzja

„Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu” - T. Grabarczyka i T. Nowaka - recenzja

Pisanie recenzji nie zawsze jest łatwe. Szczególnie gdy przedmiot opisu to zbiór artykułów. Pojawia się wtedy wiele pytań: od czego zacząć?, na czym się skoncentrować?, co uwypuklić? I tym razem myśli za nic nie chciały ustawić się w jako takim porządku, a  Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu wydawnictwa DiG czekała. Może… Włączam. Z głośników […]

„Królowie z gwiazd...” - G. Niedzielski - recenzja

„Królowie z gwiazd...” - G. Niedzielski - recenzja

„Dawny mit kosmogoniczny Słowian nie zaginął, ale ukrywa się pod legendarnymi dziejami, zapisanymi w starych kronikach…”1. To odważne stwierdzenie napotykamy w książce Grzegorza Niedzielskiego pt. Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich oddanej do rąk czytelników przez wydawnictwo Armoryka.  G. Niedzielski, Królowie z gwiazd. Mitologia plemion prapolskich, Sandomierz 2011, s. 14. [↩]

„Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu” - A. Szczepańska - recenzja

„Warszawa-Praga 1948-1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu” - A. Szczepańska - recenzja

„W życiu międzynarodowym nie ma tak zwanych okoliczności łagodzących, jest tylko bardzo bezpośrednie, żeby nie powiedzieć brutalne, ścieranie się wartości i sił”1. Przytoczone słowa rozniosły się jesienią 1938 roku na falach eteru po całej Polsce. Ich autor, minister Józef Beck wbrew pozorom nie wypowiedział ich w odpowiedzi na kolejne, obłąkańcze wystąpienie, któregoś z dygnitarzy III […]