historia.org.pl


Artykuł autorstwa:

Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne Grecji w okresie archaicznym

W okresie archaicznym ustrój społeczny Grecji wyglądał następująco: plemię (fylla) składało się z bractw (fratrii), a te z kolei z rodów wywodzących się od wspólnego przodka. Fylle miały własną wielowiekową tradycję. Każda komórka życia greckiego - fyla, fratria, ród - była do pewnego stopnia organizacją religijną mającą własny kult i własne obrzędy. Na czele fyrli […]

Wojna o niepodległość USA

Po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej (1756-63), Wielka Brytania stała się dominującą siłą w Ameryce Północnej. Do 13 kolonii leżących wzdłuż wybrzeża Atlantyku dołączyły tereny odebran Francuzom w Kanadzie. Jednak w bardzo krótkim czasie brytyjskie panowanie na tym kontynencie poddane zostało próbie przez samych kolonistów. 

Pokój westfalski 1648

Pokój Westfalski Data Miejsce/a Strony Okoliczności 24 października 1648 Münster i Osnabrück (w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego) W Münster Habsburgowie austryjaccy (cesarz Ferdynand III) : Francja (Ludwik XIV, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznicy W Osnabrück Habsburgowie austryjaccy : Szwecja Wielostronny traktat międzynarodowy kończący zmagania wojny trzydziestoletniej 1618-1648 Postanowienia Granice i terytoria Polityka Ustrój […]

Dualizm gospodarczy Europy w XV i XVI w.

Przyczyny dualizmu gospodarczego Wielkie odkrycia geograficzne. Rozwój państw kolonialnych. Pierwsza w dziejach nowożytnej Europy inflacja. Wzrost zaludnienia. Postęp techniczny. Rezygnacja ze służby rycerskiej na rzecz wojsk zaciężnych. Rozwój handlu. Dążenia szlachty do zwiększenia swoich dochodów. W Europie Zachodniej rozwinęła się gospodarka towarowo-pieniężna, a na wschód od Łaby folwarczno-pańszczyźniana. Różnice w rozwoju gospodarczym w XV i […]

Wojna secesyjna

Wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych republikanina Abrahama Lincolna był dla najbardziej wojowniczo nastawionych stanów nie do zaakceptowania. Lincoln obiecał, że zapobiegnie rozszerzaniu niewolnictwa, ale nie będzie interweniował tam gdzie było już ono legalne. Mimo to jednka, siedem stanów ogłosiło secesję z Unii. Secesja odbyła się w okresie pomiędzy wyborem Lincolna w listopadzie 1860 r., a […]

Wojny Rzymu z sąsiadami

Data Tytuł Opis 406-469 r. p.n.e. Wojna Rzymian z etruskim miastem Weje. Wojnę zakończył zwycięsko konsul Marek Furiusz Kamillus. Zdobył Weje, a następnie Faleri. Przeprowadził reorganizację wojska (m. in. od tego czasu zaczęto wypłacać żołd oraz wydawać uzbrojenie i żywność na koszt państwa). Rzymianie osiedlili się na prawym brzegu Tybru i rozszerzyli - kosztem Etrusków […]

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa ta należała do największych batalii stoczonych w średniowiecznej Europie i odbiła się szerokim echem w ówczesnym świecie. Krążyły nieprawdopodobne pogłoski, dotyczące liczby uczestników. Mówiono wręcz o garstce rycerzy zakonnych, usiłujących powstrzymać miliony pogan dowodzonych przez „fałszywego chrześcijanina” - Jagiełłę. 

Dynastie starożytnego Egiptu

Okres wczesnodynastyczny (tynicki) I dynastia: Menes 3032-3000 Aha 3000-2999 Dżer 2999-2952 Dżet 2952-2939 Den 2939-2892 Anedżib 2892-2886 Semerchet 2886-2878 Ka 2878-2853 II dynastia: Hetepsechemui 2853-2825 Reneb 2825-2810 Nineczer 2810-2767 Uneg 27672760 Peribsen 2760-2749 Sechemib 2749-2749 Neferkare 2749-2744 Neferkasokar 2744-2736 Hudżefa 2736-2734 Chasechemui 2734-2707 Stare państwo III dynastia: Nebka I 2707 - 2690 Dżeser 2690 - […]

Pokój Augsburski 1555

Pokój Augsburski Data Miejsce/a Strony Postanowienia Skutki 25 września 1555 r. Augsburg Cesarz Karol V : protestanccy książęta Rzeszy Potwierdzał polityczny i religijny podział Rzeszy Niemieckiej. Wprowadzał zasadę „cuius regio, eius religio” (czyja władza, tego religia). Oznaczało to, że wyznaniem obowiązującym na danym terenie ma być to, które wyznaje jego władca. Zaprzeczenie wolności religijnej, ale […]

Wyprawy krzyżowe

W X i XI w. Turcy Seldżucy podbili Kalifat Bagdadzki. Następnie odbierają Cesarstwo Bizantyjskiemu niemal wszystkie posiadłości w Azji Mniejszej. Zajęli Syrię, a wraz z nią Palestynę, która była miejscem pielgrzymek chrześcijan z Europy. W odróżnieniu od Arabów Seldżucy nie pozwalali na pielgrzymowanie do Palestyny. Wywoływało to liczne zatargi i walki. Podsycało to w Europie […]