Jakub Pawłowski

Absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008). Historyk mediewista, muzealnik, publicysta, pasjonat turystyki-historycznej, dobrej muzyki i kina. Zainteresowania historyczne: starożytność, dzieje Egiptu, dzieje cesarstwa rzymskiego, Barbaricum i wędrówka ludów, wczesne średniowiecze, kształtowanie się Europy na gruzach cesarskich, okres plemienny i początki państwa polskiego. Ponadto archeologia, antropologia kultury, etnografia, religioznawstwo i historia sztuki.

Artykuł autorstwa:

„Populi terrae marisque” – M. Rębkowski, S. Rosik (red.) – recenzja

„Populi terrae marisque” – M. Rębkowski, S. Rosik (red.) – recenzja

Wybitni badacze, którzy zapisali się na kartach nauki, powinni być wspominani przy każdej okazji. To obowiązek wszystkich czerpiących z ich dorobku naukowego, którzy opierając się na nim, zostali zainspirowani do prowadzenia własnych badań. Z tej odpowiedzialności wywiązali się uczniowie śp. prof. Lecha Leciejewicza, którzy zebrali w jednym tomie artykuły o tematyce bliskiej zainteresowaniom swego mistrza. […]

„Historicae viae. Studium dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej” – M. Goliński, S. Rosik (red.) – recenzja

„Historicae viae. Studium dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej” – M. Goliński, S. Rosik (red.) – recenzja

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazał się tom, który jest zbiorem artykułów poświęconych jubileuszowi 55 lat pracy badawczej profesora Uniwersytetu Wrocławskiego – Lecha A. Tyszkiewicza. W recenzowanej publikacji zamieszczono artykuły zaprzyjaźnionych pracowników i kolegów Profesora z wrocławskiego Instytutu Historii. W ten sposób chcieli oni podkreślić wkład jubilata w polską naukę, a jednocześnie podziękować mu za to.

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

W ubiegłym roku, nakładem krakowskiej oficyny wydawniczej NOMOS, pojawiała się książka rosyjskiego uczonego Władimira Proppa. Już na wstępie należy powiedzieć, że jest to pierwsze wydanie niniejszej pracy, chociaż w 1976 r. w tłumaczeniu W. Wojtygi-Zagórskiej ukazała się podobna publikacja tego samego autora, pt. Morfologia bajki. W 2000 r. zaś na polskim rynku księgarskim pojawił się […]

„Attyla. Wyrok” – W. Napier – recenzja

„Attyla. Wyrok” – W. Napier – recenzja

Pod egidą Wydawnictwa Vesper ukazał się już trzeci tom powieści Williama Napiera, który kończy historię pełną zawirowań, spektakularnych zwrotów akcji oraz scen mrożących krew w żyłach. Wszystko to osadzone zostało w czasach panowania Attyli – Bicza Bożego, który niczym orzeł zesłany przez Astura niszczył wszystko, co napotkał na swej drodze. W świadomości Wielkiego Tanjou totalnej […]

„Sztuka w kulturze” - J. Jeszke (red.) - recenzja

W ubiegłym roku ukazał się tom pokonferencyjny zatytułowany Sztuka w kulturze będący zbiorem artykułów pod redakcją Jaromira Jeszke. Publikacja jest pokłosiem sesji naukowej, jaka odbyła się w dniach 14-15 października 2009 r. na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym w Kaliszu. Konferencja nosiła analogiczny tytuł jak recenzowana tutaj praca.

„Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów IV-V wiek” - M. Rouche - recenzja (3)

„Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów IV-V wiek” - M. Rouche - recenzja (3)

Po raz kolejny seria Korzenie Europy” wydawana przez warszawską oficynę PWN, zaskoczyła nas nowym tytułem. Tym razem przyszła kolej na tematykę związaną z osobą Attyli, najbardziej znanego władcy, najbardziej znanych koczowników obok Mongołów, Hunów. Mowa o książce francuskiego historyka Michel Rouche zatytułowanej Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów IV-V wiek, która swoją premierę miała w ubiegłym roku.

„Historia Polski średniowiecznej” – M.K. Barański – recenzja

„Historia Polski średniowiecznej” – M.K. Barański – recenzja

Kilka miesięcy temu w ofercie Wydawnictwa ZYSK I S-KA ukazała się pozycja Marka Kazimierza Barańskiego pt.Historia Polski średniowiecznej. Autor, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podjął się przedstawienia pół tysiąclecia dziejów Polski w ujęciu politycznym i gospodarczym. Czy sztuka ta powiodła się? Sprawdźmy to.

„Przewodnik archeologiczny po Polsce” – A. Malinowska-Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz – recenzja

„Przewodnik archeologiczny po Polsce” – A. Malinowska-Sypek, R. Sypek, D. Sukniewicz – recenzja

Jeszcze w 2010 roku, nakładem Wydawnictwa Arkady, pojawiała się całkiem ciekawa pozycja książkowa, która tematycznie nawiązuje do nauki, jaką jest archeologia. Jest nią Przewodnik Archeologiczny po Polsce potrójnego autorstwa, archeolog Agnieszki Malinowskiej-Sypek, historyka Roberta Sypka oraz archeologa Daniela Sukiewicza. Do publikacji dołączone jest również wprowadzenie autorstwa archeologa Wojciecha Brzezińskiego.

„Architektura. Elementy stylu architektonicznego” – M. Lewis (red.) – recenzja

„Architektura. Elementy stylu architektonicznego” – M. Lewis (red.) – recenzja

Arkad specjalizuje się w wydawaniu albumów. Pozycje te są różnorakie pod względem tematycznym, jednakże najczęściej do naszych rąk trafiają te, które dotyczą kultury materialnej, jaką wykształcił człowiek dążący do coraz to śmielszych przedstawień wymyślonych przez siebie projektów. Tym razem jednak Wydawnictwo z logo przedstawiające „A” wpisane w koło, wydało album, którego temat oscyluje wokół architektury.

„Dzień i Noc Muzeum” w Muzeum Regionalnym w Sołonce k. Rzeszowa

„Dzień i Noc Muzeum” w Muzeum Regionalnym w Sołonce k. Rzeszowa

W miesiącu maju przypada już kolejna edycja cieszącej się w Polsce ogromną popularnością imprezy pt. „Noc Muzeów”. Jak co roku, w każdym większym mieście, otwarte będą placówki muzealne w godzinach nieco innych niż zwykle, bo wieczornych i nocnych.