Jakub Pawłowski

Absolwent historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2008). Historyk mediewista, muzealnik, publicysta, pasjonat turystyki-historycznej, dobrej muzyki i kina. Zainteresowania historyczne: starożytność, dzieje Egiptu, dzieje cesarstwa rzymskiego, Barbaricum i wędrówka ludów, wczesne średniowiecze, kształtowanie się Europy na gruzach cesarskich, okres plemienny i początki państwa polskiego. Ponadto archeologia, antropologia kultury, etnografia, religioznawstwo i historia sztuki.

Artykuł autorstwa:

„Vademecum historyka mediewisty” – J. Nikodem, D.A. Sikorski (red.) – recenzja

„Vademecum historyka mediewisty” – J. Nikodem, D.A. Sikorski (red.) – recenzja

W ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka, której premiery oczekiwano od dawna. Wreszcie wszyscy żywo zainteresowani wiekami średnimi mają sposobność zapoznania się z pozycją, która celuje do miana przewodnika po tej fascynującej epoce. Pod redakcją dwóch mediewistów, dr hab. Jarosława Nikodema, prof. UAM i dr hab. Dariusza Andrzeja Sikorskiego, pojawiło się Vademecum […]

„Zawód pirat. Opowieść o morskich rozbójnikach od epoki brązu do ery atomu” - M. Perzyński – recenzja

„Zawód pirat. Opowieść o morskich rozbójnikach od epoki brązu do ery atomu” - M. Perzyński – recenzja

Nakładem gdańskiej oficyny wydawniczej Finna ukazała się książka autorstwa Marka Perzyńskiego, która oscyluje wokół tematyki marynistycznej. Tym razem praca publicysty z Gdańska dotyczy problematyki dziejów jednego z najstarszych zawodów świata – piractwa. Opasła książka, bo licząca 635 stron wraz z bibliografią, indeksami oraz spisem treści, traktuje całościowo problematykę piractwa, korsarstwa, kaperstwa, a także żeglugi po […]

„Takie sobie średniowieczne bajeczki” – J. Banaszkiewicz – recenzja

„Takie sobie średniowieczne bajeczki” – J. Banaszkiewicz – recenzja

W krakowskiej oficynie wydawniczej Avalon ukazała się w ubiegłym roku znakomita książka pt. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Ten z pozoru „lekki” tytuł kryje w sobie zbiór artykułów autorstwa jednego z najlepszych mediewistów w Polsce, Jacka Banaszkiewicza, profesora warszawskiego i lubelskiego ośrodka akademickiego.

„Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytnego Rzymu” – K. Nosow – recenzja

„Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytnego Rzymu” – K. Nosow – recenzja

W 2011 roku nakładem wydawnictwa Bellona, ukazała się książka wchodząca pierwotnie w skład „osprey’owskiej’ serii pt. Gladiatorzy. Krwawy spektakl z dziejów starożytnego Rzymu rosyjskiego badacza broni i historyka wojskowości Konstantina Nosowa. Tytuł, mówiący sam za siebie, wprowadza nas w świat okrutnego zwyczaju, który był najważniejszą rozrywką jednej z najznamienitszej cywilizacji epoki antycznej, wielkiego Rzymu.

„Pierwsze wieki monarchii piastowskiej” – G. Labuda – recenzja

„Pierwsze wieki monarchii piastowskiej” – G. Labuda – recenzja

Do rąk czytelnika trafiła właśnie najnowsza pozycja poznańskiego Badacza, prof. Gerarda Labudy, pt. Pierwsze wieki monarchii piastowskiej. Z tekstu wprowadzającego i posłowia dowiadujemy się, że niniejsza praca to zbiórka dwóch tytułów opublikowanych w latach 80. minionego stulecia: Pierwsze państwo polskie oraz Korona i infuła. Oba ukazały się pod tomami drugimi i trzecimi I serii wydawniczej […]

„Populi terrae marisque” – M. Rębkowski, S. Rosik (red.) – recenzja

„Populi terrae marisque” – M. Rębkowski, S. Rosik (red.) – recenzja

Wybitni badacze, którzy zapisali się na kartach nauki, powinni być wspominani przy każdej okazji. To obowiązek wszystkich czerpiących z ich dorobku naukowego, którzy opierając się na nim, zostali zainspirowani do prowadzenia własnych badań. Z tej odpowiedzialności wywiązali się uczniowie śp. prof. Lecha Leciejewicza, którzy zebrali w jednym tomie artykuły o tematyce bliskiej zainteresowaniom swego mistrza. […]

„Historicae viae. Studium dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej” – M. Goliński, S. Rosik (red.) – recenzja

„Historicae viae. Studium dedykowane Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej” – M. Goliński, S. Rosik (red.) – recenzja

Nakładem Wydawnictwa Chronicon ukazał się tom, który jest zbiorem artykułów poświęconych jubileuszowi 55 lat pracy badawczej profesora Uniwersytetu Wrocławskiego – Lecha A. Tyszkiewicza. W recenzowanej publikacji zamieszczono artykuły zaprzyjaźnionych pracowników i kolegów Profesora z wrocławskiego Instytutu Historii. W ten sposób chcieli oni podkreślić wkład jubilata w polską naukę, a jednocześnie podziękować mu za to.

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

„Morfologia bajki magicznej” – W. Propp – recenzja

W ubiegłym roku, nakładem krakowskiej oficyny wydawniczej NOMOS, pojawiała się książka rosyjskiego uczonego Władimira Proppa. Już na wstępie należy powiedzieć, że jest to pierwsze wydanie niniejszej pracy, chociaż w 1976 r. w tłumaczeniu W. Wojtygi-Zagórskiej ukazała się podobna publikacja tego samego autora, pt. Morfologia bajki. W 2000 r. zaś na polskim rynku księgarskim pojawił się […]

„Attyla. Wyrok” – W. Napier – recenzja

„Attyla. Wyrok” – W. Napier – recenzja

Pod egidą Wydawnictwa Vesper ukazał się już trzeci tom powieści Williama Napiera, który kończy historię pełną zawirowań, spektakularnych zwrotów akcji oraz scen mrożących krew w żyłach. Wszystko to osadzone zostało w czasach panowania Attyli – Bicza Bożego, który niczym orzeł zesłany przez Astura niszczył wszystko, co napotkał na swej drodze. W świadomości Wielkiego Tanjou totalnej […]

„Sztuka w kulturze” - J. Jeszke (red.) - recenzja

W ubiegłym roku ukazał się tom pokonferencyjny zatytułowany Sztuka w kulturze będący zbiorem artykułów pod redakcją Jaromira Jeszke. Publikacja jest pokłosiem sesji naukowej, jaka odbyła się w dniach 14-15 października 2009 r. na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym w Kaliszu. Konferencja nosiła analogiczny tytuł jak recenzowana tutaj praca.