Łukasz Kuć

Absolwent historii, nauczyciel i dziennikarz.
Zainteresowania historyczne: historia średniowiecza, historiozofia, historia Kościoła, historia Stanów Zjednoczonych, tzw. życie codzienne w poszczególnych epokach oraz genealogia.

Artykuł autorstwa:

„Wielka Gra. Sekretna wojna o Azję Środkową” - P. Hopkirk - recenzja

„Wielka Gra. Sekretna wojna o Azję Środkową” - P. Hopkirk - recenzja

Przebieg rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej w Azji Środkowej w XIX w. to temat w polskiej historiografii praktycznie nieporuszany. Zresztą sam termin „Wielka Gra” także kojarzy nam się z czymś zupełnie innym. Natomiast w Wielkiej Brytanii, pozostaje ona ważną częścią tamtejszej historii. Na podstawie niezliczonych pamiętników i raportów powstało bardzo wiele ciekawych prac. Jedną z nich właśnie wydano w […]

„Dzieje Polski średniowiecznej” - R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski - recenzja

„Dzieje Polski średniowiecznej” - R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski - recenzja

W 1926 r. ukazały się dwutomowe Dzieje Polski średniowiecznej. Autorami byli młodzi historycy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracę tę charakteryzowała świeżość spojrzenia na losy Polski. Co najciekawsze, dzisiaj po tylu latach, książka ta jest ciągle przystępna i w dużej mierze aktualna. Teraz zresztą możemy to łatwo zweryfikować, ponieważ właśnie ukazała się reedycja – dwa tomy w […]

„Hortus Historiae...” - E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.) - recenzja

„Hortus Historiae...” - E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.) - recenzja

Czego można spodziewać się po książce, w której swoje teksty zamieściło liczne grono wybitnych polskich historyków i archeologów? Odpowiedź jest prosta – ogromnej dawki różnorodnych i ciekawych wiadomości podanych w fachowy sposób. Okazją do wydania takiego zbioru stała się setna rocznica urodzin profesora Józefa Wolskiego (1910-2008). Tematyką tomu jest starożytność – domena profesora Wolskiego.

„Historia powszechna. Wiek XX” - J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski - recenzja

„Historia powszechna. Wiek XX” - J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski - recenzja

Ostatnio Wydawnictwo PWN zajęło się wydawaniem nowych serii podręczników do historii – zarówno powszechnej, jak i historii Polski. Tutaj zajmę się ostatnim tomem Historii Powszechnej, który dotyczy XX wieku.

„Dzieje kultury latynoamerykańskiej” - M.F. Gawrycki (red.) - recenzja

„Dzieje kultury latynoamerykańskiej” - M.F. Gawrycki (red.) - recenzja

Recenzowana książka jest częścią serii „Dzieje kultury...”, wydawanej przez PWN. Kultura latynoamerykańska pojawia się w niej obok takich jak: francuska, niemiecka, brytyjska itp.

„W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowej” - B. Noszczak (red.) - recenzja

„W matni. Kościół na ziemiach polskich w latach II wojny światowej” - B. Noszczak (red.) - recenzja

Kościół katolickie w Polsce podczas II wojny światowej znalazł się bardzo trudnej sytuacji. Ze Wchodu i Zachodu nadciągnęły głęboko antychrześcijańskie reżimy, i jasne było, że jednym z głównych wrogów stanie się Kościół katolicki, zajmujący szczególną pozycję w społeczeństwie polskim przed wojną. Po wkroczeniu wrogich wojsk nastał czas okupacji, który miał okazać się sprawdzianem z chrześcijańskiego […]

„Rozkwit średniowiecza” - D. Power (red.) - recenzja

„Rozkwit średniowiecza” - D. Power (red.) - recenzja

Ostatnio ukazał się kolejny, czwarty już, tom oksfordzkiego Zarysu historii Europy. Dotyczy on tzw. rozkwitu średniowiecza, który autorzy dzieła umieszczają między końcem X a początkiem XIV wieku. Jest to przebogaty okres, na temat którego można pisać grube tomy, tymczasem przed oczami mamy książkę, która nie wyróżnia się objętością. Czy na niecałych 300 stronicach można pokusić się […]

„Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera” - D.R. Kelley - recenzja

„Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera” - D.R. Kelley - recenzja

Oblicza historii... to dzieło dotyczące historii uprawiania historii, czy może prościej mówiąc – historiografii. Pierwszym prawdziwym historykiem był – jak uczą w szkołach – Herodot. Cyceron nazwał go „ojcem historii” i my powtarzamy za nim.

„Pułaski. Wielki mały rycerz” - A. Dudziński - recenzja

„Pułaski. Wielki mały rycerz” - A. Dudziński - recenzja

Kazimierz Pułaski był postacią na pewno nietuzinkową. Jego życiorys jest bardzo wdzięczną historią do opowiedzenia – przygody, podróże, bitwy, a przy tym był nasz bohater wielkim patriotą.

„Wczesne średniowiecze” - R. McKitterick (red.) - recenzja

„Wczesne średniowiecze” - R. McKitterick (red.) - recenzja

Kiedy przeciętny człowiek myśli o średniowieczu, pewnie najczęściej przychodzą mu na myśl czasy tzw. rozkwitu średniowiecza. O wczesnym średniowieczu wiemy mało, a nasza wiedza dotyczy zazwyczaj Karola Wielkiego i tzw. renesansu karolińskiego, czyli jakby przebłysku w ciemnościach, które miały zakończyć się na dobre dopiero z wiekiem XI i kolejnymi. Wieki V, VI, VII, VIII pozostają […]