Michal Kucal

Student III roku historii i I roku filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Recenzujr filmy dla serwisu hitosfera.com . Od 5 lat współpracuje z licealistami w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Obecnie przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Jana Wroniszewskiego prof. UMK pierwszy tom czterotomowej bibliografii strachu, będący za razem jego pracą licencjacką. Pracuje także, wraz z swoją przyszłą żoną nad cyklem monografii poświęconych zbrodniom religijnym i ideologicznym. Wraz z licealistami przygotowuje dwa cykle artykułów: jeden poświęcony architekturze Warszawy w latach 1768-1866, drugi poświęcony stronniczości zagadnień historycznych w podręcznikach dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przygotowuje również cykl artykułów poświęconych miejscowościom, w których toczyły się działania zbrojne podczas ofensywy wiosennej na szosie brzeskiej w 1831 r. a także bibliografię do działań zbrojnych w okolicach Chojnic (ze szczególnym naciskiem na bitwę pod Krojantami) podczas kampanii polskiej 1939 r. Zainteresowania badawcze: historia Polski w latach 1768-1939, Szwecja w okresie Gustawa II Adolfa i Karola XII, historia Stanów Zjednoczonych, Azja w XX w., wojna i historia w literaturze pięknej, muzyce i filmie, malarstwo batalistyczne, historia honoru, historia strachu, memuarystyka.

Artykuł autorstwa:

Dwór Karola Wielkiego jako środowisko kulturotwórcze

Dwór Karola Wielkiego jako środowisko kulturotwórcze

Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie dworu Karola Wielkiego jako środowiska kulturotwórczego. Postawiłem sobie za cel chronologiczne przedstawienie upadku kultury antycznej i powstania kultury nowej – kultury epoki karolińskiej. Ważnym elementem pracy jest przedstawienie roli Karola Wielkiego w gromadzeniu wokół siebie ludzi światłych, którzy, tworząc elitę władzy, wraz z cesarzem wywarli wielki wpływ na kulturę europejską.

Wampiryzm w nowożytności

Wampiryzm w nowożytności

„Wszędzie gdzie ludzie krwawili pojawiał się wampir…” Tak oto skwitował wampiryczną fobię Aleksander Dumas. W XXI w. wydawało by się, że nikt nie wierzy w istnienie krwiopijcy...

Artyleria w wojnie polsko-rosyjskiej (powstanie listopadowe) 1830-1831

Artyleria w wojnie polsko-rosyjskiej (powstanie listopadowe) 1830-1831

W swym artykule pragnę naświetlić  problem dotyczący artylerii wojska Królestwa Polskiego w wojnie polsko-rosyjskiej po powstaniu listopadowym. Sprawa ta była poruszana przez wielu historyków, m.in. przez Romana Łosia1, który to w swych artykułach i opracowaniach przedstawił dzieje artylerii dość jasno. R. Łoś, Artyleria Królestwa Polskiego 1815-1831. [↩]

Czy podczas II wojny światowej Stalin był sojusznikiem czy przeciwnikiem Hitlera?

Czy podczas II wojny światowej Stalin był sojusznikiem czy przeciwnikiem Hitlera?

Internetowy Słownik Języka Polskiego przedstawia nam następującą definicję sojuszu: „sojusz jest to umowa między państwami, partiami politycznymi lub osobami, które zobowiązują się do współpracy i udzielania sobie wzajemnej pomocy”. Czy Stalin był wedle takiej definicji sojusznikiem Hitlera podczas II wojny światowej? Odpowiedź na to pytanie ma rozstrzygnąć poniższy esej.

Powstanie styczniowe w sztuce

Powstanie styczniowe w sztuce

„Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać„1. W. Tatarkiewicz, ”Dzieje Sześciu Pojęć”, Warszawa 1988, s. 52. [↩]

Interpretacja dokumentu pokoju kaliskiego

Interpretacja dokumentu pokoju kaliskiego

W roku 1343 zawarty został pokój miedzy Polską a Zakonem Krzyżackim. Nim jednak do tego doszło miał miejsce szereg wydarzeń odpowiedzialnych za postanowienia zawarte w tymże dokumencie. Pozwolę sobie słowem wstępu omówić kilka problemów dotyczących spraw polsko-krzyżackich z okresu życia Kazimierza Wielkiego a poprzedzającego pokój kaliski 1343 r.

Traktat wersalski – sprawiedliwy pokój czy krzywdzący dyktat?

Traktat wersalski – sprawiedliwy pokój czy krzywdzący dyktat?

W latach 1914-1918 toczyła się I wojna światowa, jeden z najkrwawszych konfliktów od czasów wojen napoleońskich. Pochłonął on 8,5 mln istnień. „Wojna kładąca kres wszystkim wojnom”, jak mawiali alianci, zakończyła się traktatem wersalskim. Pozostaje dylemat, który ma rozstrzygnąć niniejsza praca: czy był to sprawiedliwy pokój, czy też krzywdzący dyktat?