Patrycja Waśkowiak


Artykuł autorstwa:

Badania architektoniczne i restauracja kościoła św. Idziego w Inowłodzu

Badania architektoniczne i restauracja kościoła św. Idziego w Inowłodzu

Podczas pierwszej wojny światowej, kiedy przez Polskę przetoczył się front walk wojennych, państwo poniosło straty między innymi w obszarze architektury. Wojna nie oszczędziła najznakomitszych zabytków, do których należy także mały romański kościółek pw. św. Idziego leżący w Inowłodzu w województwie łódzkim. Po zbombardowaniu przez artylerię Imperium Rosyjskiego został on odbudowany w pierwotnym stylu w okresie […]

Trzynastowieczny chór katedry poznańskiej

Trzynastowieczny chór katedry poznańskiej

Katedra poznańska jest jednym z najczęściej badanych obiektów architektury średniowiecznej w Polsce. Liczne teksty, które powstały na jej temat, w znaczny sposób przybliżyły historię jej funkcjonowania, wyposażenia i oprawy architektonicznej. Jest jednak jeden okres jej trwania, który po dziś dzień pozostaje bodaj najbardziej zagadkowym: historia powstałego w XIII wieku prezbiterium.

Wirydarze zakonów cenobickich jako wyraz tęsknoty za utraconym Rajem

Wirydarze zakonów cenobickich jako wyraz tęsknoty za utraconym Rajem

Ogrody od najdawniejszych lat stanowiły odzwierciedlenie panujących warunków społeczno-gospodarczych, a także poglądów estetycznych i rozmaitych wierzeń. Nie inaczej było w średniowieczu, kiedy sztukę komponowania zieleni zdominowały trzy obszary: Bizancjum, imperium Arabów oraz Europa Zachodnia. Na terenie tej ostatniej zaczęły krystalizować się nowe formy przestrzenne, wobec których nie bez znaczenia – zwłaszcza na terenach klasztorów – […]

Wielofunkcyjność i mobilność Madonn szafkowych z terenu Pomorza Wschodniego

Wielofunkcyjność i mobilność Madonn szafkowych z terenu Pomorza Wschodniego

Kultura religijna późnego średniowiecza, w której silnie rozwinął się wątek oddziaływania na zmysły wiernego, wytworzyła na ten użytek wiele dzieł sztuki z założenia nakłaniających do podnoszenia, oglądania, dotykania, otwierania czy zamykania. Rozwijano i zwijano tapiserie, wertowano książki zdobione miniaturami, figury rzeźbiarskie miewały ruchome kończyny, otwierano i zamykano dyptyki oraz tryptyki. Są to przedmioty, których zadaniem […]

Późnogotycka architektura Portugalii – osobliwy styl manueliński

Późnogotycka architektura Portugalii – osobliwy styl manueliński

25 października 1495 roku na tron portugalski wstępuje Manuel I Szczęśliwy. Król ten, kontynuując politykę swojego poprzednika – Jana II – intensywnie finansował wyprawy morskie o handlowym charakterze. Przyczyniły się one do niezwykłego wzbogacenia i rozbudowy imperium, które niewątpliwie stało się potęgą ówczesnego świata. Wraz z tym rozpoczęła się nowa epoka w dziejach Portugalii, która […]

Średniowieczna recepcja myśli antycznej – kosmiczne jajo w wiekach „ciemnych”

Średniowieczna recepcja myśli antycznej – kosmiczne jajo w wiekach „ciemnych”

Motyw jaja obrazującego wszechświat jest jednym z najbardziej popularnych wzorów mitologicznych i elementem kosmogonii wielu kultur świata. Występuje on m.in. u Indoeuropejczyków, w Afryce czy w Azji, pojawia się również w wierzeniach słowiańskich. Jajowaty kształt, którym charakteryzuje się kosmos, odnaleźć można także w przekazach średniowiecznych. Badacze wskazują w tym wypadku na jego antyczną genezę, wywodząc […]