Artykuły z tagiem:: "komunizm"

1 maja w systemach totalitarnych

1 maja w systemach totalitarnych

W związku z 1 maja (1927 rok) Joseph Goebbels wspominał: Jest Hitler. [...] wygłosił przed audytorium w przepełnionej sali jedno ze swoich największych przemówień. O przestrzeni i narodzie. Rzadko go takim widziałem i słyszałem. On jest wodzem! Chwilami łzy napływały mi do oczu, ale się ich nie wstydziłem. Tak specjalista od propagandy w partii nazistowskiej […]

Fryderyk Engels i homoseksualizm

Fryderyk Engels i homoseksualizm

Przyjaciel Karola Marksa, Fryderyk Engels uchodził za myśliciela popierającego feminizm oraz ogólnie pojęte wyzwolenie kobiety z pęt burżuazyjnego zniewolenia obyczajowego (uprzedmiotowienia). Popierał większość XIX wiecznych postępowych idei seksualnych, jednak jednej nie chciał usankcjonować - homoseksualizmu. W tym krótkim tekście przybliżmy sobie poglądy Engelsa na zagadnienie  seksualności osób tej samej płci. Będzie to jeden z symboli […]

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Zarys polityki wewnętrznej Związku Sowieckiego do 1938 roku (część 2)

Polityka gospodarcza W latach wojny domowej gospodarka Rosji przeżywała głęboki kryzys na skutek nieefektywnego zarządzania przez bolszewików. Inflacja osiągnęła gigantyczne rozmiary. Władze starały się narzucić bezwzględne metody regulowania gospodarki. Wprowadzono obowiązek pracy, rekwizycje dóbr, limitowy rozdział dóbr i inne obciążenia dla społeczeństwa. Spowodowało to klęskę głodu, co zmusiło Lenina do poproszenia o pomoc z zagranicy1. […]

„Komunistyczna  ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989)” Józef Brynkus - recenzja

„Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989)” Józef Brynkus - recenzja

Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944-1989) Józefa Brynkusa jest stosunkowo nową publikacją, która zainteresuje nie tylko szerokie grono historyków, naukowców i amatorów, ale przede wszystkim stanowić będzie wartościowe kompendium wiedzy z zakresu propagandy szkolnej dla każdego historyka edukacji. Imponująca bibliografia, obejmująca wiele tekstów źródłowych, potwierdza dodatkowo solidne przygotowanie i rzetelny warsztat autora. […]

Mirosław Szumiło „Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”– recenzja

Mirosław Szumiło „Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”– recenzja

„Komuniści rządzili Polską Rzeczpospolitą Ludową”. Pod tym zdaniem może podpisać się każdy, kto posiada elementarną wiedzę o najnowszej historii Polski. Jednak szybko pojawiają się istotne pytania: właściwie, kim byli owi ludzie? Co to znaczyło, że ktoś był komunistą? Dlaczego w procesie socjalizacji ludzie wybierali akurat ten nurt ideowy? Z jakich rodzin się wywodzili? Jak funkcjonowali […]

„Zostań pasażerem maszyny czasu” - rusza „Freedom Express”

„Zostań pasażerem maszyny czasu” - rusza „Freedom Express”

Już 29 sierpnia 2014 roku zostanie zainaugurowana międzynarodowa kampania społeczno-edukacyjna „Freedom Express”, poświęcona dwudziestej piątej rocznicy upadku komunizmu. 

Twarze socrealizmu

Twarze socrealizmu

Obrazy przedstawiające robotników i kołchoźników można zobaczyć w Galerii Trietiakowskiej na wystawie zatytułowanej „Realizm jako osobisty wybór”. Trwa ona od 21 maja do 27 lipca br. Obrazy namalował Piotr Kotow, żyjący w latach 1889 - 1953. Kształcił się on w szkole artystycznej w Kazaniu oraz w Imperatorskiej Akademii Sztuk w Sankt Petersburgu. Na wystawie zgromadzone […]

Jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu

Komunizm kojarzy się dziś z ideologią, na bazie której powstało kilka straszliwych, totalitarnych reżimów politycznych. Myśl filozoficzno - polityczna mająca na celu wykreowanie „nowego” człowieka, wprowadzana w życie, pozostawiła za sobą miliony ofiar. Polityka komunistyczna okazała się bolesnym niewypałem historii, a przyszłe pokolenia otrzymały w spuściźnie wiele niechcianych rzeczy, w tym broń atomową. Rzecz jasna […]

Komsomolskaja Prawda ma swoją „prawdę”

Komsomolskaja Prawda ma swoją „prawdę”

NKWD rozstrzelało w 1940 roku 22 tys. Polaków z rozkazu Stalina i WKPb. Są jednak w Rosji media zaprzeczające ustaleniom historyków i śledczych, a także dokumentacji archiwalnej. Są to zamachy na fakty i wyrok rosyjskiej Prokuratury Wojskowej z lat 90.

Edward Gierek – droga do władzy

Edward Gierek – droga do władzy

W polskiej historiografii utrwalił się pogląd, że  Edward Gierek objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR w grudniu 1970 r. zawdzięczał przede wszystkim swoim wcześniejszym powiązaniom z Moskwą. Nasza wiedza na ten temat opiera się jednak głównie na domysłach i relacjach świadków jego spotkań z Sowietami. Zadziwia fakt, iż pomimo upływu 25 lat od upadku systemu […]