Artykuły z tagiem:: "Oficyna Naukowa"

„Historia cudów. Od średniowiecza do dziś” - J. Bouflet - recenzja

„Historia cudów. Od średniowiecza do dziś” - J. Bouflet - recenzja

„Na początku XXI wieku żyjemy w cudownym świecie, bo czyż wszystko nie jest cudem? Mówi się przecież o cudzie gospodarczym, cudzie informatycznym, a nawet - co za paradoks! - o cudach nauki, techniki i medycyny. (…) cudem uniknął ktoś wypadku, ‚cudem’ jakaś katastrofa żywiołowa nie spowodowała więcej ofiar. Słowa tego nadużywa się, ponieważ usuwa się […]

„Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa” - A. Engelking - recenzja

„Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa” - A. Engelking - recenzja

Autorka jest etnografką i etnolingwistką, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią polskiej etnologii, antropologią wsi białoruskiej i pogranicza polsko-białorusko-litewskiego. Recenzowana książka zbiera wyniki wieloletnich badań, prowadzonych przez autorkę na terenie wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy.

„Historia cudów. Od średniowiecza do dziś” - J. Bouflet - recenzja

„Historia cudów. Od średniowiecza do dziś” - J. Bouflet - recenzja

Przystępując do lektury Historii cudów Joachima Boufleta spodziewałem się książki historycznej, czerpiącej z bogatej literatury tematu, jak choćby żywotów świętych. Praca ma jednak zupełnie inny charakter. Jest studium religioznawczym, rzec można teologicznym i sprawia, że czytelnik staje wobec konieczności wyboru - czy uwierzyć w cuda?

„Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza” – J. Le Goff – recenzja

„Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza” – J. Le Goff – recenzja

Parafrazując pewne znane słowa, można rzecz, że Jacques Le Goff tak wgryzł się w średniowiecze, że się przegryzł na drugą stronę. Wiele z prac tego księcia mediewistów to już pozycje klasyczne. Cenione za nowatorstwo, za dużą przystępność, i za to z czego słynie francuska szkoła historyków Annales – za zejście z wyżyn historii politycznej na poziom codziennego funkcjonowania społeczeństw i jednostek.

„O średniowieczu” - J. Le Goff - recenzja

„O średniowieczu” - J. Le Goff - recenzja

Któż z nas nie poddał się urokowi średniowiecza? Wielu zastanawiało się jak to być królem, księciem lub rycerzem i zamieszkiwać potężny zamek. Dowodzić kampaniami wojennymi, albo też bezpośrednio brać w nich udział. Spacerując po najstarszych częściach wielu miast i napotykając na swej drodze liczne kościoły o strzelistych oknach i wieżach w stylu gotyckim, zastanawialiśmy się […]