Artykuły z tagiem:: "Oficyna Wydawnicza Rytm"

„Wspomnienia »Szarego«” - A. Heda-Szary - recenzja

„Wspomnienia »Szarego«” - A. Heda-Szary - recenzja

Recenzowana książka to niebywałe świadectwo patriotyzmu, ciągłej walki o wolność Polski, głębokiej wiary katolickiej i nadziei, że nadejdzie jeszcze lepszy czas dla wszystkich Polaków. Antoni Heda-Szary zmarł w 2008 r., ale przesłanie jego opublikowanych wspomnień pozostaje do dziś dnia aktualne: zawsze pokładaj ufność w Bogu i nigdy nie przerywaj walki o lepszą Polskę.

„Działanie komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980” - P. Niwiński - recenzja

„Działanie komunistycznego aparatu represji wobec środowisk kombatantów wileńskiej AK 1945-1980” - P. Niwiński - recenzja

Recenzowana książka historyka Piotra Niwińskiego, stanowi wnikliwą analizę zakulisowej działalności komunistycznych struktur wobec konspiratorów wywodzących się z Wileńskiego Okręgu AK. Dla mnie jest taki oczywisty ciąg dalszy monografii P. Niwińskiego Okręg Wileński AK 1944-1948 oraz dopowiedzenie znakomitej pracy K. Krajewskiego i T. Łabuszewskiego „Łupaszka„, „Młot„, ”Huzar”.

„Zgrupowanie AK »Radosław«” - B. Nowożycki - recenzja

„Zgrupowanie AK »Radosław«” - B. Nowożycki - recenzja

Wreszcie – chciałoby się rzec. Po wielu, wielu latach, w końcu można przeczytać naukową monografię jednego z najbardziej sławnych i znanych powstańczych zgrupowań, dowodzonych przez ppłk Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Oddziały należące do tego zgrupowania już podczas sierpniowych i wrześniowych bojów 1944 r. w Warszawie przeszły do legendy.

„Droga ‘Ponurego’. Rys biograficzny majora Jana Piwnika” - W. Königsberg - recenzja

„Droga ‘Ponurego’. Rys biograficzny majora Jana Piwnika” - W. Königsberg - recenzja

Przeciętnemu Czytelnikowi może się wydawać, że postać Jana Piwnika „Ponurego”, jego życie i walkę, opisał już dokładnie Cezary Chlebowski. Że niczym już nie można czytelników zaskoczyć, nic nowego o bohaterskim dowódcy partyzanckim napisać. A właśnie, że można. Praca Wojciecha Königsberga jest właśnie takim dopowiedzeniem książek Chlebowskiego. Odkrywa nieznane fakty, wyjaśnia niedomówienia, prostuje fałszywe stereotypy.

„…między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego...” - M. Bechta - recenzja

„…między Bolszewią a Niemcami. Konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego...” - M. Bechta - recenzja

Książka Mariusza Bechty o działalności Obozu Narodowego na Podlasiu, to naukowa monografia, która bardzo dokładnie opisuje zagadnienie, a nawet w moim przekonaniu wyczerpuje temat. Praca ta ukazała się wspólnym nakładem Wydawnictwa Rytm i IPN, a ja przed sobą mam drugie, poprawione wydanie tej pozycji z roku 2009. Należy jeszcze dopowiedzieć, że praca ta ukazała się […]

„Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” - red. K. Krajewski  - recenzja

„Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” - red. K. Krajewski - recenzja

W roku 2012 wspólnym nakładem Wydawnictwa Rytm oraz Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się czwarty tom serii Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956. Bardzo obszerna książka opowiada tym razem o podziemiu antykomunistycznym oraz o represjach stosowanych przez komunistyczny aparat terroru na terenie ówczesnego powiatu siedleckiego (obecnie powiaty Siedlce i Łosice).

„Żołnierze Wyklęci” - J. Ślaski - recenzja

„Żołnierze Wyklęci” - J. Ślaski - recenzja

Określenie „Żołnierze Wyklęci„ używane w stosunku do żołnierzy drugiej konspiracji - podziemia antykomunistycznego w latach 1944-63, po raz pierwszy zostało użyte przy okazji wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez Ligę Republikańską w 1993 r. Termin ten upowszechnił Jerzy Ślaski swoją książką wydaną po raz pierwszy w […]

„Jan Borysewicz ‚Krysia’ ‚Mściciel’ 1913-1945” - K. Krajewski - recenzja

„Jan Borysewicz ‚Krysia’ ‚Mściciel’ 1913-1945” - K. Krajewski - recenzja

Gdzież szukać mamy wzorów do naśladowania? Pokomunistyczne elity w żadnej mierze nie nadają się, aby brać z nich przykład gdyż wyrosły siłą rzeczy na skompromitowanych przez swą służebność względem Kremla korzeniach. Ale bohaterowie Wyklęci pozostali wierni swej Ojczyźnie, wierni Bogu i własnemu honorowi. Brzmi zbyt pompatycznie? To przeczytajcie w takim razie biografię Jana Borysewicza, który […]

„Emilia Malessa »Marcysia« 1909-1949” - M. Weber - recenzja

„Emilia Malessa »Marcysia« 1909-1949” - M. Weber - recenzja

Kiedy w roku 2013 nakładem Wydawnictwa Rytm ukazała się książka Marii Weber o „Marcysi„ w szerszej serii „Żołnierze Wyklęci„, od początku wzbudziła moje żywe zainteresowanie i znaki zapytania. Prawie każdy zna „frontowych„ Żołnierzy Wyklętych: „Orlika„, „Łupaszkę”, ”Bruzdę”, ”Krysię”. Ale teraz opublikowana została biografia kobiety odznaczonej Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i Złotym Krzyżem Zasługi […]

„10 lat piekła w Legii Cudzoziemskiej” - J. Białoskórski - recenzja

„10 lat piekła w Legii Cudzoziemskiej” - J. Białoskórski - recenzja

Legia Cudzoziemska jest formacją wojskową podległą rządowi Francji, w której oficjalnie służą ludzie innej narodowości niż francuska. Jej tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w 1831 r. powołano ją w celu ochrony kolonii francuskich. Obecnie Légion Étrangère używany jest w charakterze sił szybkiego reagowania, zdolnych do działań w każdym miejscu globu. W Legii […]