Artykuły z tagiem:: "propaganda"

Propaganda przeciw Polsce - 1939 rok

Propaganda przeciw Polsce - 1939 rok

1 września 1939 roku dr Goebbels zapisał w swoim dzienniku: [...] napięcie rośnie. Prasa zachodnia mówi jeszcze o odprężeniu. Ale to jest jedynie iluzoryczne. O tym zupełnie nie może być mowy. [...] postawa wobec Polski nieodmiennie twarda. [...] Lipski prosi teraz o rozmowę z Ribbentropem. Chce otrzymać memorandum Führera. Ale to już nie ma znaczenia. […]

Propaganda niemiecka i sowiecka w latach 1939-1945 na przykładzie „Nowego Kuriera Warszawskiego” i lwowskiego „Czerwonego Sztandaru”

Propaganda niemiecka i sowiecka w latach 1939-1945 na przykładzie „Nowego Kuriera Warszawskiego” i lwowskiego „Czerwonego Sztandaru”

Prasa gadzinowa spełniała ogromną rolę w procesie podporządkowania sobie społeczeństwa polskiego na terytoriach zdobytych przez Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 roku. Pod okupacją niemiecką wychodziło wiele wydawnictw prasowych redagowanych przez Niemców oraz kolaborujących z nimi Polaków. Ukazywały się takie tytuły jak: „Nowy Kurier Warszawski„, „Kurier Częstochowski„, „Goniec Krakowski„, ”Dziennik Radomski”, ”Goniec Codzienny”, […]

Propagandowa walka z „Hitlerem Dalekiego Wschodu”

Kolejny raz przedstawiamy państwu epizod z historii propagandy. Tym razem akcent będzie azjatycki i to z okresu II wojny światowej. Gdy w Europie trwały walki z III Rzeszą i Włochami, na Pacyfiku Cesarstwo Japonii prowadziło bezlitosne walki ze Stanami Zjednoczonymi, wojskami brytyjskimi, australijskimi etc. Obok ostrej amunicji posługiwano się równie intensywnie propagandą i ideologią. Głównym […]

Propaganda antybolszewicka (1919 - 1920) czyli „bij bolszewika!”

Propaganda antybolszewicka (1919 - 1920) czyli „bij bolszewika!”

W takich słowach komuniści zwracali się do Polaków: Gdy w całej Polsce zostanie zwalony rząd krwawy, który wtrącił kraj w wojnę zbrodniczą – zjazd delegatów ludu robotniczego miast i wsi utworzy Polską Socjalistyczną Republikę Rad. Armia Czerwona, ożywiona uczuciem braterstwa robotniczego pomoże Wam. Współdziałajmy więc z nią wszystkimi siłami. (…) Uzbrajajcie się śpiesznie dla obrony […]

Propaganda Polski i Niemiec w okresie powstań śląskich (1919 - 1921)

Propaganda Polski i Niemiec w okresie powstań śląskich (1919 - 1921)

Na konferencji paryskiej (1919 r.) zwycięskie mocarstwa ustalały nowy porządek w powojennej Europie. W 1918 roku Polska odrodziła się oficjalnie jako niepodległe państwo, musiała jednak walczyć o stabilne granice. Już od 1918 roku istniało wiele napięć miedzy Polską, a Niemcami w kwestii zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Pokonane Niemcy musiały według postanowień traktatu wersalskiego odstąpić na rzecz […]

Propaganda w podręcznikach szkolnych w latach 1944-1948

Propaganda w podręcznikach szkolnych w latach 1944-1948

Omawiając problem indoktrynacji w powojennej Polsce należy przeanalizować zarówno jej negatywne jak i pozytywne aspekty. Przyjrzawszy się bliżej językom nowożytnym można zauważyć, że samo pojęcie nierozerwalnie jest i zawsze było łączone z edukacją. Propaganda w latach 1944-1948 pełniła funkcję nie tylko narzędzia politycznej manipulacji, ale była również zabiegiem, który w szerszej perspektywie, miał na celu […]

Upadek Marszałka. Marny koniec Rydza-Śmigłego

Upadek Marszałka. Marny koniec Rydza-Śmigłego

Upadek Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego jak i jego kariera pod koniec II RP były spektakularne. Po śmierci Piłsudskiego stał się obiektem kultu i czci. Narodowym bohaterem, którego podobizny widniały w każdym urzędzie. Tym boleśniejszy był jego upadek we wrześniu 1939 r., gdy uciekał z kraju.