Kategoria: Artykuły

Początki przemysłu na terenie Wolbromia

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wolbrom znalazł się w granicach województwa kieleckiego. Prawa miejskie, których miasto pozbawiono za czynny udział w Powstaniu Styczniowym odzyskał Wolbrom dopiero w 1931 roku. 

Hatszepsut

Gdy faraon Tutmozis umarl w 1518 roku, nastala dosyc skomplikowana sytuacja, jesli chodzi o jego nastepce. Jego dwaj najstarsi synowie zmarli przed nim, tak ze na tron wstapil jego najmlodszy syn, takze noszacy imie Tutmozis. Byl on synem jednej (malo znaczacej) z zon faraona - ksiezniczki Mutnefert. Zeby wzmocnic jego pozycje, ozeniono go z jego […]

Europa wobec reformy trydenckiej

Europa od czasów cesarza Teodozjusza Wielkiego była związana z religią chrześcijańską. Granica naszego kontynentu kształtowała się wraz z szerzeniem nauk Chrystusa. Królowie musieli się liczyć ze zdaniem papieża i płacić mu Świętopietrze. Jednak z biegiem lat zaczęły się procesy prowadzące do załamania się hegemonii religii nad europejskim laicyzmem.

Władysław Łokietek i próba jego oceny przez Jana Długosza, czyli cnoty i przywary władcy, który w herbie miasta Wolbrom widnieje

Władysław Łokietek i próba jego oceny przez Jana Długosza, czyli cnoty i przywary władcy, który w herbie miasta Wolbrom widnieje

Sławne dzieło Jana Długosza: „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” zawiera zaledwie fakty z życia Władysława Łokietka z lat 1300 - 1333. Przy dzisiejszym stanie badań wiemy, że nie wszystkie przytoczone przez Długosza fakty odpowiadają prawdzie. Dlatego zatem niech praca ta będzie próbą spojrzenia na wielkiego władcę oczami nie mniej znamienitego kronikarza.

Anglia jako kolebka demokratyzmu europejskiego

Współcześnie Anglia uważana jest za kolebkę europejskiego demokratyzmu i rzeczywiście była ona państwem, które w erę nowożytności wkraczało z bogatymi tradycjami parlamentaryzmu i przywilejów nadawanych ludności kraju. Spowodowane to było przez szereg czynników kształtujących formę władzy i stosunków ludności do monarchy w średniowiecznej Anglii.

Stanisław Grzywnowicz

Urodził się w 1894 r. w Budzyniu. Był wnukiem Jędrzeja Grzywnowicza - jednego z pięciu osadników osiadłych na Budzyniu po wygaśnięciu epidemii cholery, która w XIX w. wyludniła prawie całą wieś. Rodzina była liczna, był dziesiątym z dwanaściorga dzieci Marcina i Elżbiety Grzywnowiczów. 

Jerzy Topolski

W obliczu dziesiątej rocznicy śmierci profesora Jerzego Topolskiego oraz niewystarczającego rysu biograficznego uznałem, że wspominając tego wielkiej miary uczonego, warto zapoznać się bliżej z, przynajmniej, jego rysem biograficznym. 

Tutanchamon

Historia odnalezienia grobowca Tutenhamona, jest jednym z najbardziej znanych wydarzeń archeologicznych. W artykule opisano dokładnie całą tę historię.

Historia muzyki do XV wieku

Historia muzyki jest niesłusznie nieco zapomnianym fragmentem studiów historii społecznej. Bez tego działu w studiach historycznych nie zdołamy odtworzyć holistycznego ujęcia człowieka.

Nowa Huta ma 60 lat - wspomnieniowy spacer

Nowa Huta ma 60 lat - wspomnieniowy spacer

Nowej Hucie stuknęło w tym roku 60 lat. Jakkolwiek kombinat (czyli hutę) planowano już kilka lat wcześniej, to pierwsze łopaty zaczęto wbijać w ziemię w ’49 r., początkowo bez ogólnego planu całości, wyznaczone były jedynie granice kombinatu - potem, zgodnie z założeniami zupełnie nowego miasta - dzielnicy Krakowa.