Kategoria: Konkursy

Quiz: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - pytania

Portal „historia.org.pl” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizują quiz z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

Quiz: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Portal „historia.org.pl” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizują quiz z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników Konkursu i czytelników stron Organizatorów do zapoznania się z historią samorządu terytorialnego w Polsce.

Regulaminu Quizu: XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Regulamin Quizu na XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce 1. Postanowienia ogólne 1.1. Biorąc udział w niniejszym konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestników na stronach Organizatorów. 1.2 Organizatorem Konkursu XX-lecie samorządu terytorialnego w Polsce (zwany dalej Konkursem) […]

Konspekt wypracowania - matura z historii 2010: Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku

Temat I: Porównaj funkcjonowanie władzy monarszej we Francji i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.  1. Umiejscowienie tematu w miejscu i czasie. a. Polska niechęć do Francji w związku z trwającymi tam wojnami domowymi na tle religijnym i ucieczką Henryka Walezego. Brak poważniejszych akcji dyplomatycznych w czasie panowania Stefana Batorego i Zygmunta III. Francuskie mediacje […]

Plebiscyt na Książkę Historyczną Roku 2009 został rozstrzygnięty

Historia starożytnych Greków tom II - B. Bravo, A. Wolicki, M. Węcowski, E. Wipszycka Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 - E. Pałasz-Rutkowska, A.T. Romer, Trio zwyciężyły w Plebiscycie na Książkę Historyczną Roku. Za najlepszego wydawcę książek historycznych roku nasi czytelnicy uznali wydawnictwo Inforteditions.