Kategoria: Nowożytność

„Stoczek – Nowa Wieś 1831” T. Strzeżek - recenzja

„Stoczek – Nowa Wieś 1831” T. Strzeżek - recenzja

Potoczna wiedza przeciętnego Polaka na temat bitwy pod Stoczkiem zawiera się we fragmencie wiersza z roku 1835 Gdy Naród do boju (inna nazwa to Szlachta w roku 1831) Gustawa Ehrenberga: „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi od pługa, panowie w stolicy kurzyli cygara, radzili o braciach zza Buga”.

„Diabłu ogarek. Kolumna Zygmunta” - K. T. Lewandowski - recenzja

„Diabłu ogarek. Kolumna Zygmunta” - K. T. Lewandowski - recenzja

Nakładem Wydawnictwa RM ukazał się drugi tom cyklu Diabłu ogarek, o podtytule Kolumna Zygmunta. Tak jak w przypadku poprzedniej części, tak i tutaj mamy do czynienia z powieścią czerpiącą zarówno z historii siedemnastowiecznej  Rzeczypospolitej, jak i z rodzimych podań ludowych pełnych swojskich czarów i diabłów.

„Napoleon fortyfikator (rozprawa doktorska)” W. Łysiak - recenzja

„Napoleon fortyfikator (rozprawa doktorska)” W. Łysiak - recenzja

Waldemar Łysiak jest obecnie jednym z najbardziej popularnych i lubianych polskich autorów. Kolejne jego książki bez problemu wchodzą na listy bestsellerów.1 Z wielką przyjemnością i niecierpliwym oczekiwaniem przyjąłem informację o planowanym na rok 2011 wznowieniu (II wydanie) przez Wydawnictwo Nobilis pracy doktorskiej W. Łysiaka pt.Napoleon fortyfikator. Np. lista bestsellerów roku 2009 na www.rp.pl: pozycja 7 w […]

„Książę Jeremi Wiśniowiecki” – R. Romański - recenzja

„Książę Jeremi Wiśniowiecki” – R. Romański - recenzja

Postać księcia Jeremiego Wiśniowieckiego od wieków przyciągała uwagę zarówno historyków, jak i ludzi luźno zainteresowanych czasami srebrnego wieku Rzeczypospolitej. Wiele kwestii i faktów dotyczących życia i działalności tego ruskiego magnata, budzi do tej pory wśród badaczy wiele wątpliwości, nie zapominając o tych kwestiach, które nie zostały jeszcze rozwiązane.

„Napoleon i Wellington. Długi pojedynek” - A. Roberts - recenzja

„Napoleon i Wellington. Długi pojedynek” - A. Roberts - recenzja

Na temat Napoleona zostało już chyba wszystko napisane. Ponoć powstały nawet książki o książkach na temat książek o Napoleonie… Temat wydaje się zbadany dogłębnie, sięgnięto chyba do wszystkich aspektów jego życia. Czy zatem da się jeszcze czymś zaskoczyć Czytelnika, decydując się na kolejną publikację o cesarzu Francuzów? Jak więc wypada ten wybitny dowódca w porównaniu […]

„Najazd Rakoczego na Polskę 1657” - M. Markowicz - recenzja

„Najazd Rakoczego na Polskę 1657” - M. Markowicz - recenzja

Anno Domini 1576 królem Polski został wybrany książę Siedmiogrodu - Stefan Batory, przez wielu historyków uważany za jednego z najwybitniejszych władców naszego kraju. Tym bardziej może dziwić fakt, że 80 lat po tym wydarzeniu, w grudniu 1656 r. do antypolskiego układu podpisanego w Radnot (pomiędzy Szwecją Karola Gustawa i Kozakami Bohdana Chmielnickiego) dołączył książę Siedmiogrodu – […]

„Wojny napoleońskie Tom I. Operacje...” - R. Małowiecki - recenzja

„Wojny napoleońskie Tom I. Operacje...” - R. Małowiecki - recenzja

Wydawnictwo Attyka jest małą warszawską oficyną, która choć wydaje rzadko to jest znana z tego, że wydaje dobre jakościowo i wspaniale się prezentujące edytorsko pozycje. Czego doskonałym przykładem jest kolejna wydana przez nią pozycja - Wojny napoleońskie… autorstwa Rafała Małowieckiego1. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, od lat zafascynowany epoką napoleońską. Autor licznych artykułów poświęconych wojskowości […]

„Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648...” - K. Kościelniak - recenzja

„Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648...” - K. Kościelniak - recenzja

Myślę, że spora część spośród nas, zastanawiała się nad podjęciem jakże ciekawego, ale również wymagającego wiele poświęceń  i wyrzeczeń zawodu  żołnierza.  Profesja ta od wieków zachęcała rzesze ludzi do związania się z wojskiem. Jakie były determinanty wyboru takiego zawodu, a nie innego? W dobie profesjonalizacji i tworzenia się większych zawodowych armii w Europie nowożytnej, będziemy […]

„Ius municipale, to jest prawo miejskie magdeburskie...” - P. Szczerbic - recenzja

„Ius municipale, to jest prawo miejskie magdeburskie...” - P. Szczerbic - recenzja

W przypadku książki pt. Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone„ recenzent staje przed trudnym zadaniem. Dzieje się tak dlatego, iż jego oczom ukazuje się tekst prawny, którego nijak nie da się zrecenzować. Z tego też względu wypada jedynie ocenić publikacje i wartość […]

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

„Polityka książąt mazowieckich…” - A. Salina - recenzja

Dzieje Mazowsza budzą już od dawna zainteresowanie historyków, co zaowocowało publikacją wydawnictw źródłowych, takich jak kodeksy dyplomatyczne, oraz wielu opracowań monograficznych, aczkolwiek trudno uznać, że wiemy na jego temat już wszystko. Stan badań nad dzielnicą po dziś dzień jest niezadowalający. Ostatnio sporo uwagi poświęcają tej problematyce historycy związani z Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Dotychczasowy „mazowiecki” […]