Kategoria: Nowożytność

„Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku”… - Z. Wojtkowiak - recenzja

„Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku”… - Z. Wojtkowiak - recenzja

W wyniku działań wojennych pustoszących Rzeczpospolitą poczynając od „potopu szwedzkiego” w połowie XVII wieku, a następnie rozbiorów i zmian granic państwowych (od końca XVIII do połowy XX wieku) wiele polskich dzieł sztuki, zbiorów bibliotecznych i archiwaliów znalazło się w posiadaniu państw ościennych. Książki i rękopisy wywozili znad Wisły Szwedzi i Rosjanie. Część tych kolekcji udało […]

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

„Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672” - M. Sikorski - recenzja

Jan Sobieski jest znany nie tylko jako jeden z królów Polski, ale też jako dowódca wojskowy. Z jego osiągnięć najwięcej miejsca poświęca się przede wszystkim bitwie pod Chocimiem z 16731 i wiktorii wiedeńskiej z 1683 r.2. Pozostałym jego kampaniom poświęcono stosunkowo niewiele miejsca3. Recenzowana poniżej praca Michała Sikorskiego4 przybliża czytelnikowi właśnie jedną z nich. Z nowszej literatury należy […]

„Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej” - R. Butterwick (red.) - recenzja

„Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej” - R. Butterwick (red.) - recenzja

W 1999 roku na Queen’s University w Belfaście odbyła się konferencja Wiles Colloquium II: The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, prezentowana książka jest zbiorem esejów stanowiących rozwinięcie referatów zaprezentowanych tamże.

„Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550–1750)” - J.I. Israel - recenzja

„Żydzi europejscy w dobie merkantylizmu (1550–1750)” - J.I. Israel - recenzja

Do dziś wielu spośród nas zastanawia się nad fenomenem społeczności żydowskiej w okresie wczesnonowożytnym. Zadajemy sobie pytania: Jak funkcjonowała gminy żydowskie pośród nie zawsze przychylnie nastawionych chrześcijan? Jakie znaczenie w gospodarce europejskiej odgrywała społeczność starozakonnych począwszy od XVI do XVIII w.? Na pytania te próbuje odpowiedzieć praca jednego z najwybitniejszych historyków zajmujących się  tą problematyką […]

„Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją” - P.Skworoda - recenzja

„Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją” - P.Skworoda - recenzja

Wojny Polski i Litwy ze Szwecją mają bardzo obszerną literaturę. Warto tu wymienić chociażby prace Henryka Wisnera, Jana Wimmera, Stanisława Herbsta, Mirosława Nagielskiego, Marka Wagnera czy Leszka Podhorodeckiego. Dotychczas powstały jednak tylko dwie syntezy całości zmagań Orła Białego i Pogoni z Trzema Koronami. Jedną z nich jest praca Pawła Skworody, pt. Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze […]

„Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku” - T. Srogosz - recenzja

„Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku” - T. Srogosz - recenzja

Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku autorstwa Tadeusza Srogosza jest już kolejną praca tego historyka, poruszającą w szerokim ujęciu temat armii Rzeczypospolitej w XVII wieku. 

„Wojna trzydziestoletnia” - L.E. Wolke, G. Larsson, N.E. Villstrand - recenzja

„Wojna trzydziestoletnia” - L.E. Wolke, G. Larsson, N.E. Villstrand - recenzja

Temat wojny trzydziestoletniej, która do dziś tkwi w świadomości historycznej wielu mieszkańców Europy Zachodniej, a zwłaszcza Niemiec, nie jest zbyt popularny w naszej rodzimej historiografii. Nieliczne wyjątki mogą tu stanowić prace Witolda Biernackiego1 (który skupił się tylko na okresie czesko-palatynackim), Jerzego Maronia2 (zajął się on przebiegiem wojny na Śląsku habsburskim) oraz Łukasza Tekieli3 (teren Górnych Łużyc). Toteż powinniśmy […]

„Powstanie Tupaka Amaru” - J. Wojtczak - recenzja

„Powstanie Tupaka Amaru” - J. Wojtczak - recenzja

Na przełomie roku 1780 i 1781 pośród andyjskich gór doszło do wydarzenia, które o mały włos nie spowodowało upadku hiszpańskiego panowania w Ameryce Południowej. Z powodu jednak błędów jego organizatorów i konfliktu interesów pomiędzy Indianami, Kreolami i Metysami zostało ono szybko stłumione i utopione w morzu krwi przez Hiszpanów. A jego przywódcy spotkała straszliwa śmierć […]

„Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej…” - H. Schilling - recenzja

„Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej…” - H. Schilling - recenzja

Z prawdziwym zainteresowaniem sięgnąłem po kolejny tom z niezłej serii Klio w Niemczech, wydawanej przez Niemiecki Instytut Historyczny (tym razem we współpracy z wydawnictwem Neriton). Jest to zbiór siedmiu tekstów (w tym referaty z konferencji) poświęconych zjawiskom, które powodowały, że Europa była ową tytułową „jednością i różnorodnością”.

„Rosyjskie wojny 1460-1730” - C.B. Stevens - recenzja

„Rosyjskie wojny 1460-1730” - C.B. Stevens - recenzja

Wydawnictwo „Bellona” wprowadziło niedawno na rynek pracę amerykańskiej historyczki Carol B. Stevens1 Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa (tytuł oryginalny:Russia’s Wars of Emergence, 1460-173″). Powód do radości mają, zatem polscy miłośnicy dziejów naszego wschodniego sąsiada. Publikacja ta omawia rozwój militarny i narodziny mocarstwowej pozycji Wielkiego Księstwa, a potem Carstwa Moskiewskiego, które w 1721 ogłoszono Cesarstwem Rosyjskim. Carol B. […]