Damian Waszak

Magistrant historii na UAM-ie. Pasjonat poezji, i dobrej muzyki w szczególności celtyckiej i klasycznego rocka. Zainteresowania historyczne: historia starożytna, Bliski Wschód, dzieje republiki i późnego cesarstwa rzymskiego, XIX-wieczne wojny kolonialne, I wojna światowa w Afryce.

Artykuł autorstwa:

„Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568)…” - J. Wijaczka - recenzja

„Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568)…” - J. Wijaczka - recenzja

Osoba Albrechta Hohenzollerna w naszym kraju kojarzona jest przede wszystkim z wydarzeniem tzw. hołdu pruskiego 1525 roku w Krakowie, w związku, z którym doszło do sekularyzacji dóbr zakonu krzyżackiego w Prusach i przekształcenia go w luterańskie księstwo świeckie.

„Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna” - E. Makowiecka - recenzja

„Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna” - E. Makowiecka - recenzja

Elżbieta Makowiecka1 po opublikowaniu podręcznika pt. Sztuka grecka2 wydała w zeszłym roku kolejny – Sztuka Rzymu. W którym przestawiła najważniejsze zagadnienia jej dotyczące w okresie cesarstwa do objęcia władzy przez Konstantyna Wielkiego. Wypełniając tym samym pewną lukę w tej gałęzi historii sztuki. Absolwentka Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1963 i 1964 r. prowadziła wykopaliska w Aleksandrii. W latach […]

„Stalingrad 1942-43” - T. Konecki - recenzja

„Stalingrad 1942-43” - T. Konecki - recenzja

Bitwa stalingradzka doczekała się ogromnej literatury tematu, zarówno w rodzimym jak i innych językach. Można by było sądzić, że została opisana już na wszelakie możliwe sposoby – tak naukowy jak i popularny, ale i tak prawie co roku wychodzi jakieś nowe opracowanie jej dotyczące. Jednym z nich jest prezentowana poniżej „leciwa” już praca Tadeusza Koneckiego1. […]

„Czesma 1770” - P. Olender - recenzja

„Czesma 1770” - P. Olender - recenzja

Era żagla w historii wojen morskich obfituje w wiele interesujących, ale mało poruszanych na naszym rynku epizodów. Jeden z nich został ukazany w książce Czesma 1770 Piotra Olendra1, która prezentuje działania morskie podczas wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1768-1774. Historyk, badacz wojen morskich. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce morskiej m.in -Wojny morskie 1883-1914, Wojna japońsko-chińska na morzu. Notka biograficzna […]

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

„Wojska amerykańskie w Wietnamie 1965-1973” - G.L. Rottman - recenzja

Wojna w Wietnamie pomimo tego że była i jest konfliktem medialnym, który można spotkać praktycznie wszędzie od tematyki filmów poczynając na wargamingu kończąc. Nie spotkała się ona jednak ze znaczącym zainteresowaniem polskich badaczy, które w znacznej mierze oscyluje albo wokół kwestii politycznych czy tylko niektórych związanych z nią zagadnień1. W zeszłym roku wydawnictwo Bellona powiększyła […]

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

„Wojna graniczna w Angoli 1975-1989” - K. Kubiak - recenzja

Zabrzański Inforteditions po raz kolejny zaskoczył rodzimych czytelników. Po publikacji dotyczącej I wojny światowej, nastąpił przeskok o przeszło pół wieku1. Nie tylko czasowy, ale również i tematyczny. Ponieważ recenzowana książka autorstwa Krzysztofa Kubiaka2 dotyczy jednego z najmniej znanych konfliktów jakie toczyły się w minionym stuleciu na kontynencie afrykańskim, którym była Wojna graniczna w Angoli 1975-1989, toczona między […]

„Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium legendy” - M. Kowalczyk - recenzja

„Czerwony Baron w Ostrowie. Preludium legendy” - M. Kowalczyk - recenzja

Czerwony Baron jest jedną z najbardziej znanych postaci I wojny światowej, który swą sławę zdobył przede wszystkim dzięki licznym zwycięstwom w bojach lotniczych. Zanim jednak zaciągnął się do lotnictwa służył on najpierw w kawalerii, z którą to ma związek polski epizod z nim związany1. Ten zazwyczaj mało poruszany wątek w jego biografii został ukazany w […]

„Armia Lagidów. Organizacja i struktura” - S. Jędraszek - recenzja

„Armia Lagidów. Organizacja i struktura” - S. Jędraszek - recenzja

W wydawanej przez Inforteditions serii „Wojownicy” ukazała się praca Sławomira Jędraszka1 pt. Armia Lagidów. Organizacja i struktura, będącą pierwszą na naszym rynku wydawniczym samodzielnym studium poświęconym armii państwa hellenistycznego, wypełniając tym samym w pewnym stopniu istniejącą lukę. Jest adiunktem w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wojskowością okresu […]

„Mazagan. Miasto które przepłynęło Atlantyk” - L. Vidal - recenzja

„Mazagan. Miasto które przepłynęło Atlantyk” - L. Vidal - recenzja

Czy można przenieść miasto? Na kartach historii możemy znaleźć wiele takich przykładów. Jeden z nich został przedstawiony w recenzowanej poniżej pracy Laurenta Vidala1, która opowiada niezwykłą historię pewnej małej marokańskiej twierdzy o nazwie… Mazagan, miasta które przepłynęło Atlantyk. (Ur. 1967), historyk francuski, badacz historii miast i społeczności miejskich w Ameryce Południowej pracuje na uniwersytecie w […]

„Excubiae Principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich...” - I.A. Łuć - recenzja

„Excubiae Principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich...” - I.A. Łuć - recenzja

Pierwsza publikacja Ireneusza Adama Łucia1 dotycząca kohort pretoriańskich ukazała się kilka ładnych lat temu2. Nie ukrywam, że po zapowiedzi Autora w jej Wstępie o planowanej kontynuacji czekałem na jej pojawienie się z wielką cierpliwością i ciekawością. Pomimo dosyć długiego oczekiwania czekanie opłacało się, gdyż w 2010 roku ukazała się poniżej recenzowana książka3. Jest adiunktem w Zakładzie […]